O soutěži

Soutěž Fénix content marketing ocení již počtvrté nejlepší počiny firem z pohledu obsahu, poctivé práce a vyjádřené kreativity přihlašovatelů. Bude hodnotit v daných soutěžních kategoriích, a to v oblasti tištěných firemních médií a online komunikace. V porotě zasednou odborníci, kteří hodnotili již v prvním ročníku, a zároveň jsme posílili porotu pro online projekty. Porota hodnotí podle principů, které jsou zaneseny v metodice a zároveň jsou i filozofií soutěže.

Soutěž oceňuje inovativnost, efektivitu, kvalitu zpracování, kreativitu, odvážné klienty, schopné a profesionální agentury.

 

Fénix content marketing je konceptem, kde vítězí síla dobré myšlenky a kvalita jejího zpracování.

V soutěži budou udělena v každé kategorii tři místa. Oceněni budou jak agentura, tak zadavatel, protože věříme, že jen z kvalitní spolupráce může vzniknout opravdu dobrý projekt. Tam, kde agentura není přítomna, patří samozřejmě celý úspěch tvůrci a zadavateli v jednom.

 

Proč se soutěž jmenuje Fénix content marketing?

Název soutěže vychází ze dvou pojmů. První, Fénix, je mytologickou postavou, mytologickým zvířetem. Má značit obrodu myšlenek. Stejně tak jako bájný Fénix vždy vstane z popela, tak skvělé hlavy kreativních lidí vždy přijdou s novým konceptem, pojetím, kampaní. Fénix je tedy symbol kreativní části soutěže.

Content marketing nemá v českém jazyce přesnou definici. Jedná se o obsah a jeho strategickou tvorbu. Tvoří jej samy společnosti a šíří jej svými komunikačními kanály (vlastní časopis, webové stránky, profily na sociálních sítích a další). Tato část poukazuje na jádro soutěže.

 

Přihlašovat do soutěže se můžete od 15. října 2016 do 28. února 2017. Slavnostní vyhlášení proběhne 27. dubna 2017.

Kategorie, které vyhlašujeme, naleznete v rubrice Soutěžní kategorie.

Porotce, kteří budou hodnotit v pěti porotách, naleznete v rubrice Porota.

Spolu se soutěžním ročníkem 2013 vznikl unikátní projekt Knihovny firemních publikací, která v offline podobě nabízí jedinečný soubor firemních publikací za posledních 10 let.

Těšíme se na vaše zapojení do našich projektů!

Fénix – ukaž svůj zápal!

 

Autor: Kateřina Borovanská, FREYA CZ