Porota čtenářů

 • René Nekuda

  Na Literární akademii Josefa Škvoreckého v Praze vystudoval Tvůrčí psaní a publicistiku. Ještě předtím ale jako zahraniční dopisovatel psal články z Keni pro časopis Nový prostor. Po ukončení školy se dostal jako redaktor publicistické sekce do PPF Media a.s., psal reklamní texty a články pro Mlékárnu Tatra Hlinsko s.r.o. Po všech těchto zkušenostech dnes vede jako pedagog kurzy tvůrčího psaní. Dále pořádá kulturní akce, moderuje, úspěchy slaví i v publikační a organizační činnosti.

 • Jitka Němečková

  Na začátku její profesní marketingové kariéry stál mediální dům Economia a týdeník Marketing&Media. Právě sem psala speciálně o PR, marketingu finančního sektoru, automobilovém a pivním průmyslu. Komunikačním strategiím se nadále věnovala jako ředitelka v Remmark a CEEC Research. Vytvářela marketingové a PR kampaně, analyzovala média a tvořila efektivní vztahy s různými experty v oboru. Nyní je manažerkou komunikace ve společnosti Spolana a Unipetrol, a.s.. Obor komerční komunikace vystudovala na Vysoké škole ekonomické v Praze.


  Porota šéfredaktorů

  • Robert Čásenský

   Vystudoval sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Začal psát v roce 1993 do Českého deníku a přes Denní Telegraf a Lidové noviny, kde dva roky zastával post zástupce šéfredaktora doputoval až do MF DNES. Tam pracoval pět let jako zástupce šéfredaktora a potom jí od roku 2006 vedl jako šéfredaktor. Po vlastnickém boomu v českých médiích se rozhodl funkci šéfredaktora opustit, ale jelikož stále věří, že i přes to všechno má smysl dělat kvalitní žurnalistiku, založil v roce 2014 magazín Reportér.

  • Václav Sochor

   V současné době je konzultantem a tiskovým mluvčím PR agentury Bison & Rose. V letech 2013-14 působil jako publisher B2B titulů a šéfredaktor týdeníku Marketing&Media ve vydavatelství Economia. Předtím dva roky vedl zpravodajskou stanici Rádio Česko, přičemž v Českém rozhlasu pracoval od roku 2010. V 90. letech začínal v redakci zahraničního zpravodajství tehdy nově vzniklé televize Nova, dalších 11 let strávil v BBC v Londýně a Praze. Vedl také časopisy Barlife a Travelfocus, v letech 2007 až 2009 byl šéfredaktor odborného B2B titulu Strategie, rovněž v té době uváděl autorský magazín Z1 Marketing v televizi Z1, moderoval pořad Média a svět v ČT. Byl programovým ředitelem prvního přažského mezinárodního reklamního festivalu PIAF. Na Univerzitě Karlově v Praze vystudoval politické vědy.

  • Filip Rožánek

   Mediální analytik, novinář a odborník na nová média. Od července 2015 je šéfredaktorem oborového týdeníku Marketing&Media, předtím připravoval obsahové speciály pro web Hospodářských novin. Více než osm let pracoval v Českém rozhlase, kde prošel pozicemi od webeditora, přes vedoucího internetové redakce až po strategického analytika. Ve veřejnoprávním rádiu připravil reformy internetového zpravodajství a dětského vysílání. Za inovativní projekt „Srpen 1968 na sociálních sítích získal v roce 2014 Novinářskou cenu.

  • David Shorf

   Dnes je partnerem společnosti McShakespeare, kde se od roku 2013 věnuje Public Relations a médiím. Před tímto postem působil jako šéfredaktor lifestylového čtrnáctideníku Skylink TV a učil jako lektor na Anglo-americké univerzitě v Praze. Začal roku 1997 jako reportér v časopisu Týden a o dva roky později v Euronews. Dalších 10 let byl zástupcem šéfredaktora v Lidových novinách, patřících mediální skupině MAFRA. V letech 1993 až 1996 studoval anglickou literaturu a hebrejštinu na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě.

  • Martina Vojtěchovská

   Vystudovala mediální studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích v roce 1997 nastoupila do ČIA, kde jako editorka působila čtyři roky. Od roku 2001 své dovednosti uplatňovala v mediálním domě Economia, kde jako redaktorka týdeníku Marketing&Media působila až do roku 2010. Nyní jako šéfredaktorka stojí ve vedení mediální agentury PHD – Mediaguru.cz, kde se můžeme dočíst o aktuálních tématech z oblasti marketingu, reklamy a médií v ČR. Mimoto i o názorech lidí z M&M branže.

  • Kateřina Straková Chobotová

   Jako redaktorka, zodpovědná za informace z marketingu a kreativy, poslední čtyři roky působí v mediální agentuře PHD – Mediaguru.cz. Od roku 2009 studuje epistemologii na Univerzitě v Lausanne ve Švýcarsku. Svou kariéru začala roku 2008 jako atašé v Ženevě, a poté se dostala na pozici PR manažera ve švýcarské nadaci Etoile d’Azur, kde pracovala necelé dva roky. Přechodně pár měsíců také pracovala jako copywriter v marketingové agentuře OgilvyOne. Vystudovala politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.


   Odborná porota

   • Michal Donath

    Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let vystudoval komunikaci a žurnalistiku na Univerzitě ve Vídni a Vysokou školu ekonomickou v Praze. Od osmdesátých let pracoval jako manažer v menších firmách a v roce 1991 nastoupil ve firmě Burson-Marsteller v Praze, kde působil 7 let jako generální ředitel, poté se stal i jejím majitelem. Po dvanácti letech odešel a stal se generálním ředitelem Donath Business & Media, poskytující služby v oblasti PR.

   • Pavel Košek

    Jako PR a komunikační manažer působil během patnácti let v řadě klíčových pozic v Centrum.cz, Euronews, Provident Financial, Státním fondu životního prostředí a Teva Pharmaceuticals. Podílel se na řadě významných komunikačních projektů, například ve funkci předsedy Mediální komise v České asociaci farmaceutických firem (projekt Teleapatyka) či v roli tiskového tajemníka Česko-izraelské smíšené obchodní komory (produkce Bulletinu ČISOK, organizace a medializace Ceny Arnošta Lustiga). Od roku 2013 pracuje jako manažer pro veřejné záležitosti pro telekomunikační firmu Vodafone. Jeho studia byla stejně pestrá jako pracovní historie. Po maturitě vystudoval Policejní akademii v Praze, poté Veřejnou a sociální politiku a návazně i obor Žurnalistika na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. S vyznamenáním absolvoval London School of PR.

   • David Švábenický

    Na České zemědělské univerzitě v Praze vystudoval Provozně-ekonomickou fakultu. Svou kariéru začal jako vedoucí oddělení PR a propagace ve společnosti Subterra. Po dvou letech nastoupil na stejnou pozici u Vodních staveb Praha. Od roku 1999 působil osm let v agentuře B.I.G. Prague jako senior konzultant a vytvářel výroční zprávy na klíč. Přes vydavatelství Mladá fronta, kde jako manažer divize klientských titulů vytvářel firemní časopisy a noviny na klíč, se dostal do vydavatelství Economia na pozici ředitele komunikační agentury R MEDIA, kde se opět zabýval firemními publikacemi, a to celých osm let. Nyní je nezávislým odborníkem na firemní časopisy. Jeho tvorba v posledních čtyřech letech získávala ocenění v prestižních soutěžích jako Zlatá litera, Zlatý středník a Fénix content marketing.

   • Roman Frkous

    Od roku 2011 šéf marketingu a komunikace a konzultant ve firmě Siemens. Předtím pracoval 4 roky jako vedoucí komunikace v jedné z předních českých bank GE Money. Začínal u firmy Vodafone, kde v letech 2000 až 2006 pracoval na postě PR manažera. Celý život se zabývá finančními službami. Vystudoval Univerzitu Palackého v Olomouci.

   • Tomáš Macků

    V oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění pracuje už více než 25 let. Působil v různých výzkumných agenturách, v roce 2007  nastoupil do Ipsosu, nyní je ve funkci Research & Communication Director. Je členem České manažerské asociace, České marketingové společnosti, Tuesday Business Network a České pobočky Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. Podílí se na dlouhodobých rozvojových projektech, zodpovídá za Public Relations, komunikaci a za vztahy s významnými klienty, věnuje se i tématům CSR.

   • Jitka Vysekalová

    V první polovině devadesátých let založila vlastní výzkumnou agenturu Marktest pro kvalitativní výzkum trhu. V roce 1993 položila základy k dlouhodobému výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. V současné době se věnuje především poradenské a přednáškové činnosti. Důležitou součástí její profesní dráhy je dlouholetá práce pro Českou marketingovou společnost (ČMS), kterou založila a v současné době je její prezidentkou. Je členkou řady odborných porot a redakčních rad. Je autorkou řady odborných publikací jako např. Psychologie reklamy, Chování zákazníka, Emoce v marketingu atd. Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde získala i titul Ph.D., postgraduál na Fakultě sociálních studií Univerzity Karlovy v Praze a docenturu získala na VŠB v Ostravě.

   • Jan Binar

    Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Ještě při studiu v roce 1993 začal pracovat v jedné z předních kominukačních agentur McCann Worldgroup Prague, kde je dnes výkonným ředitelem. Od roku 2012 je také prezidentem Asociace komunikačních agentur (AKA). S asociací vede komunikaci s UMPRUM, aby v Praze vznikl vysokoškolský obor, který by kreativce vzdělával v základních disciplínách. Škola by tomu byla otevřená, protože by to zvýšilo možnost uplatnění jejích absolventů na trhu práce.


    Online porota

    • Tomáš Jindříšek

     Partner a spoluzakladatel agentury Dark Side. Před tímto postem působil deset let jako ředitel OgilvyInteractive, internetové divize mezinárodní reklamní sítě Ogilvy. Je rovněž předsedou představenstva Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu (ADMEZ). Marketingové komunikaci a internetu se profesionálně věnuje od roku 1997, kdy začínal jako manažer v McDonald’s. Pravidelně přednáší a publikuje, působí jako člen řady odborných porot a aktivně se zapojuje do projektů pro významné firmy. Je certifikovaným koučem u mezinárodní koučovací federace (ICF). Působí jako předseda představenstva neziskové organizace Jahoda a je duchovním otcem projektu Darujspravne.cz.

    • Josef Šlerka

     Člen Mezinárodního sdružení pro semiotická studia (IASS/AIS), Splav! o.s. a Radost 3.0 o.s., vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze. Na svém kontě má několik projektů, krom jiných i Trixam. Jako začínající novinář se uchytil ve Vltava-Labe-Press, a.s. Ředitelem byl jak v Social Insider, tak v Ataxo Interactive. Na univerzitě Karlově přednáší studia nových médií. V Socialbakers je hlavou všeho a na práci společnosti se to výrazně odráží. Jen v tom dobrém slova smyslu.

    • Rostislav Starý

     Od roku 1999 pracoval v médiích, v roce 2006 přišel do PR.Konektoru, ve kterém působí dosud. Poslední roky se zaměřuje zejména na integraci online a offline komunikačních aktivit a content marketing. V roce 2013 založil agenturu na obsahový marketing Konektor Social. Vystudoval sociologii a sociální politiku na Fakultě sociálních věd UK a integrovanou marketingovou komunikaci na VŠFS. V roce 2006 absolvoval London School of Public Relations. Je členem Výkonné rady APRA.

    • Roman Hřebecký

     Ideově vede obsahovou a copywriterskou firmu Pábení. Jeho práce vychází z jednoduché myšlenky: “Marketing je služba lidem, designujme ho tedy jako jiné služby.” Proto ve své práci pro Masarykovu univerzitu, Knihy Dobrovský, Kentico, Jelení lůj nebo Plastii kombinuje přístupy UX, design thinking a kreativitu. V jeho práci se odráží studium Mediálních studií a žurnalistiky MU, díky kterému má vhled do chování publik a schopnost psát. Má roky zkušeností s PR (BMPR a ADison), novinařinou (redakční rada MEM Magazine a MiCZ) a copywritingem (TEQUILA/TBWA Advertising Agency).

    • Tomáš Beran

     Lektor Unix a Linux systému v IBM, ředitel digitálního archivu Mladé fronty a.s.. Prošel všechny tyto pozice, a nakonec se dostal do Alltraining s.r.o. a Pilotmedia. Digitální marketing, produkce, technologie, content. To, a další patří do balíčku jeho profesního zaměření. V tomto oboru se pohybuje už více jak 9 let. Na České zemědelské univerzitě v Praze vystudoval vývojovou ekonomiku a mezinárodní rozvoj.

    • Pavel Fuchs

     Spoluzaložil manGoweb a v tomto marketingovém doupěti i zůstal. Navíc dělá UX desinéra a své schopnosti využil při organizaci WebExpo 2014, největší web designové konference ve střední Evropě. Pro ČT24 předesignoval zpravodajský portál.

    • Pavlína Louženská

     Vystudovala Masarykovu Univerzitu v Brně a Universität zu Köln v Německu. Zkušenosti sbírala v digitální agentuře H1.cz a start-upech. Už rok vede marketing v nejrychleji rostoucím českém retailu ZOOT. Jejím snem je dokázat, že věty „to by stejně nefungovalo“, „ach jo“ a „protože jsem to řek´“ patří na smetiště moderní komunikace. Na sociálních sítích jí najdete jako @pavlina_speaks.

    • Eliška Vyhnánková

     Od poloviny června 2013 je na volné noze a věnuje se převážně vzdělávání svých klientů, jejich rozvoji v sociálních médiích, komunikaci a marketingu. Zařizuje pro ně i komunikační strategie, školení a semináře. Kromě své práce na poli online marketingu je také aktivní filmovou a seriálovou fanynkou. Přes čtrnáct let vedla projekt Czech Star Wars Universe, byla spolumajitelkou e-shopu s filmovým a seriálovým merchandisingem FAN BASE, kerý pořádal i zajímavé akce se zahraničními hosty, nejnověji je spoluzakladatelkou služby Filmtoro, která je vyhledávacím nástrojem pro legální online videoobsah, a již působí ve čtyřech zemích střední a východní Evropy. Vystudovala PR a diplomatické služby na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů a řízení podniku a podnikové finance na Vysoké škole finanční a správní v Praze.

    • Jiří Vicherek

     Kromě politických věd, kterým se věnoval na univerzitě v Bruselu, vystudoval právo na Masarykově univerzitě v Brně. Zakladatel PR/Content agentury FENEK^^, která se specializuje na klienty z oblasti IT, startupů a technologií. Obsahu se věnuje přes pět let, začátkem jeho kariéry byl brněnský ZONER software, kde měl na starosti blog Milujemefotografii.cz. V minulosti vedl také online magazín Tyinternety. Na pozici PR manager pracoval pro startup DATY nebo investiční skupinu Rockaway. Vytvářet zajímavý obsah se snaží i pomocí eventů a oborových konferencí, mj. Startup Summitu, PechaKucha Night Ostrava či #metacampu.

    • Eva Čapková Illésová

     Na Západočeské univerzitě v Plzni vystudovala knižní kulturu a následně na univerzitě Leiden v Nizozemsku sociální a digitální média. Po studiích začala na částečný úvazek pracovat jako marketingový koordinátor a grafický designér v Global Chess. Jako grafický designér se angažovala také ve firmě Freelance. A to skoro osm let. Od roku 2009 se živí jako specialista na sociální média na volné noze. Spravuje illesova.cz, zajišťuje pro své klienty online komunikační strategie a spolupracuje i na přednáškách o sociálních sítích.


     Porota tvůrců

     • Lukáš Blažek

      Obchodní ředitel R MEDIA, spol. s r.o. vystudoval Českoslovanskou akademii obchodní Dr. Edvarda Beneše. Začínal jako junior accountant v Nokia Siemens Networks a přes účtování a reporting v Monster Worldwide, působení na kapitálových trzích v BFC Capital a Effective Investment a.s., projektové řízení offshore struktur v Peskim, s.r.o., se dostal až k přípravě tematických příloh jako projektový manažer Mediaplanet s.r.o., kde připravoval například přílohy Outsourcing a Mobilní technologie a v oblasti content marketingu již zůstal. Před svou současnou pozicí pracoval v mediální skupině MAFRA, a.s. kde se podílel na projektech pro drogerii Teta, EXPO 2015, Hospodářskou komoru hl.m. Prahy a mnoho dalších.

     • Milan Sypěna

      Péči o značky se věnuje už víc než 20 let. 12 let zastával post kreativního ředitele v reklamní agentuře Entre. V současnosti pracuje na volné noze. Své snažení v posledních letech věnoval hlavně úkolům v oblasti firemních periodik, výročních zpráv, firemních publikací, obalovému designu a problematice tvorby logotypů a jednotného vizuálního stylu. Z množství projektů, na kterých se dosud podílel výtvarným řešením, je možné z poslední doby uvést např. práce pro společnosti Komerční banka, Procter & Gamble,  Philip Morris, Unipetrol, Hypoteční banka, Siemens, Bohemia sekt, Heineken, Skanska, Česká mincovna, Hochtief, CzechTourism, Česká pošta a další. Řada prací pro uvedené klienty byla oceněna v profesních soutěžích. Na STU Bratislava, TU Zvolen studoval architekturu a interiérový design. Milan má 1 ženu, 2 děti a 3 badmintonové rakety. Všechny uvedené prvky tvoří pevné body jeho soukromého života.

     • Helena Křesinová

      Zakladatelka a majitelka Salt & Pepper Agency, content marketingové agentury specializující se na publishing, zejména firemní tištěné i digitální časopisy, PR články, online obsah, ale i komunikační strategie a kampaně. Zkušenosti sbírala na top manažerských pozicích v lifestylových vydavatelstvích, v customer publishingu, reklamních agenturách či přímo u klientů. K historicky nejvýznamnějším klientům agentury se řadí Makro ČR/Metro SR, Marionnaud, Globus, Procter & Gamble, PRE, Erste Premier, UniCredit Bank, Interspar, Avon, Rossmann, Lagris atd. Vystudovala FF UP v Olomouci, ovšem studium oboru Strategické řízení podniku na Business Institutu zřejmě nikdy nedokončí, neboť před měsícem přivedla na svět svého třetího potomka.

     • Lenka Maureryová

      Odbornice na média. V českých mediích působí od roku 2000. Zkušenosti nabrala napříč médii jako jsou tisk, rádio, TV. Zakládala hudební časopis Ultramix a podílela na rozvoji Xmag, Hype, Živel. Bavila se jako spolumajitelka alternativního hudebního vydavatelství. Prošla rádii Evropa 2 a Frekvence 1 jako brand managerka mimo jiné se zodpovědností za mediální partnerství a content. Pro deník Metro vyvíjela systém regionálního zpravodajství ve spolupráci se serverem aktualne.cz a s Českým rozhlasem, zodpovídala za značku deník Metro. Dále dlouhodobě působila v FTV Prima. Je členkou týmu mezinárodního designového festivalu Signal Festival v Praze.  V současné době jako výkonná ředitelka dohlíží na chod firemních a vlastních publikací, ze kterých můžeme jmenovat např. Audi Magazín, Mazda Revue, Rezident, Watch It, 360°, Pařížská street nebo Motohouse. Studovala marketingovou a mediální komunikaci.

     • Jindřich Novák

      Kreativní ředitel obsahové agentury Boomerang Publishing, s.r.o. Během svých studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy pracoval jako copywriter pro společnost Boomerang Media a později převzal šéfredaktorskou štafetu u kulturního časopisu Navigator. V roce 2001 se stal editorem agentury Boomerang Publishing, která se jako první na českém trhu začala úzce specializovat na tvorbu firemního obsahu. Spoluvytvářel magazíny mj. pro značky Volvo, GE, ČEZ a podílel se na zrodu legendárního časopisu ČILICHILI pro Vodafone. V současné době vede v Boomerangu čtyři kreativní týmy, které vytvářejí firemní obsah pro tištěná i online periodika a sociální sítě více než třiceti klientů.

     • Luboš J. Marek

      Jako specialista marketingové komunikace a fotograf buduje značky svých klientů v komunikační
      a content agetnuře BOHEMIA WERBUNG, s.r.o. Pro zákazníky analyzuje tržní prostředí a vytváří
      kreativní řešení,které následně pomocí kampaní realizuje. Z jeho projektů jsou hlavními Smart RTB a Firemní značka. Jako fotograf ve volném čase působí ve Spolku za veselejší Střížkov. Také je členem několika organizací, jmenovitě např. Česká marketingová společnost (ČMS). Od této organizace také získal certifikát Marketingový specialista. Jako opravdový profesionál dokáže zrealizovat všechny představy svých klientů.

     • Radoslav Súkala

      Corporate Publishing s.r.o. – firma specialistou na firemní magazíny. Právě tady působí jako krativní ředitel. Kromě klasických B2B, B2C, B2E časopisů vytváří i projekty na klíč. Svými projekty podporují úspěch firem, pro které je vytváří. A jaká periodika že to vytváří? Znát můžeme Costa Coffe Times, Čedok magazín, Journal nebo Loreal CZ. Kromě toho pod jejich taktovkou vzniká např. i Amond magazín, Bubbleology, Fiat magazín nebo Nutrend.

     • Jiří Weiner

      Profesionál tištěných i online publikací, časopisů a knih. V těchto a souvisejících oblastech, jakou jsou veletrhy, reklama, distribuce a logistika, poskytoval poradenské služby. V nedávné době začal s prací ve vydavatelství Vltava-Labe-Press a v České distribuční, přičemž i vyučuje žurnalisty související vydavatelské obory. Mír a Svoboda nejsou jen názvy přání českých Miss, ale i místa působení začátku jeho kariéry. Působil také v Lidových novinách, v České typografii a dlouhých 10 let v Economii. Další 3 roky také jako konzultant pracoval pro klienty Tablet Media. Jako člen se zapojuje ve sdruženích Náplava Sázavy, OKAP Theatre a Mountain Synagogue v Hartmanicích.