Přihláška

Fakturační údaje

Kontaktní osoba

Informace o projektu

Vložte link pro stažení příloh (realizované průzkumy, publikace v PDF)


  • Cena přihlášky je 6 500 Kč bez DPH.
  • Cena přihlášky za kategorii Content marketing strategie je 10 000 Kč bez DPH.
  • Neziskové organizace mají možnost podat přihlášku do 5. ročníku soutěže Fénix content marketing zdarma.

Early birds - přihlášky zadané do 10. 1. 2018 mají snížené zápisné 4 900 Kč.

Uzávěrka všech přihlášek do soutěže je 28. února 2018.

Do soutěže můžete hlásit práce, jejichž realizace proběhla v roce 2017. Pokud se jedná o projekt, který probíhal na přelomu dvou let, je nutné, aby těžiště jeho realizace bylo v roce 2017.