Soutěžní kategorie – 2013

 • 1

  B2B časopisy

  Do soutěže se může hlásit jakákoliv publikace, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodí partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.).

 • 2

  B2B noviny

  Do soutěže se může hlásit publikace typu noviny, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodí partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.)

 • 3

  B2C časopisy

  Publikace určená zákazníkům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace přináší relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou skupinu.

 • 4

  B2C noviny

  Noviny určené zákazníkům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace přináší zákazníkům relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou skupinu.

 • 5

  B2E časopisy

  Publikace určené zaměstnancům, která zaměstnance informuje o dění ve společnosti, podporuje korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

 • 6

  Časopisy státní správy, veřejného a neziskového sektoru

  Publikace státních úřadů, neziskových organizací apod., které vysvětlují cíle a svoji činnost a podporují pochopení aktivit v očích veřejnosti.

 • 7

  Noviny státní správy, veřejného a neziskového sektoru

  Noviny státních úřadů, neziskových organizací apod., které vysvětlují cíle a svoji činnost a podporují pochopení aktivit v očích veřejnosti.

 • 8

  Jednorázová média

  Publikace, která informuje o společnosti, jejích službách a produktech apod. Jde o profily společnosti, katalogy, publikace k výročí společností, ke speciálním událostem atd.

 • 9

  B2E noviny

  Noviny určené zaměstnancům, která zaměstnance informuje o dění ve společnosti, podporuje korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

 • 10

  Výroční zpráva

  Publikace o hospodářských výsledcích společnosti. Kromě informací o hospodaření obsahuje obvykle i informace o společnosti, popis jejích služeb a produktů. Protože výroční zpráva není složena jen z hospodářských výsledků, je kladen důraz na grafiku, zpracování publikace apod.

 • 11

  Mobilní aplikace

  Aplikace pro mobilní telefony nebo tablety, které podporují vztah ke značce. Informují o službách nebo produktech.

 • 12

  Webové stránky

  Webové stránky (společnosti, produktu, tématu), které přinášejí cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

 • 13

  Newsletter

  Elektronický zpravodaj, který je pravidelně zasílán na cílovou skupinu.

 • 14

  360° Content marketing strategie

  Integrované řešení, které zahrnuje více komunikačních kanálů. Je vytvořeno např. pro uvedení nového produktu nebo nové služby na trhu, nebo zvýšení a zviditelnění značky, zvýšení prodeje apod.

 • 15

  Sociální profil a kampaň

  Kampaň vedená na FB apod. Účelem kampaně je podpora značky, produktu nebo služby, uvededení nového produktu nebo služeb atd.