Soutěžní kategorie – 2014

 • 1

  B2B časopisy

  Do soutěže se může hlásit jakákoliv publikace, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodí partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.).

 • 2

  B2B noviny

  Do soutěže se může hlásit publikace typu noviny, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodí partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.)

 • 3

  B2C časopisy

  Publikace určená zákazníkům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace přináší relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou skupinu.

 • 4

  B2C noviny

  Noviny určené zákazníkům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace přináší zákazníkům relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou skupinu.

 • 5

  B2E časopisy

  Publikace určené zaměstnancům, která zaměstnance informuje o dění ve společnosti, podporuje korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

 • 6

  B2E noviny

  Noviny určené zaměstnancům, která zaměstnance informuje o dění ve společnosti, podporuje korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

 • 7

  Časopisy státní správy, veřejného a neziskového sektoru

  Publikace státních úřadů, neziskových organizací apod., které vysvětlují cíle a svoji činnost a podporují pochopení aktivit v očích veřejnosti.

 • 8

  Noviny státní správy, veřejného a neziskového sektoru

  Noviny státních úřadů, neziskových organizací apod., které vysvětlují cíle a svoji činnost a podporují pochopení aktivit v očích veřejnosti.

 • 9

  Jednorázová média

  Publikace, která informuje o společnosti, jejích službách a produktech apod. Jde o profily společnosti, katalogy, publikace k výročí společností, ke speciálním událostem atd.

  Hodnotíme v podkategoriích:

  1. Jednorázová tištěná publikace
  2. Video
  3. Infografika
  4. Katalog

 • 10

  Firemní prezentace

  V druhém ročníku bude možné hlásit také firemní prezentace, které hrají podstatnou roli a často nahrazují obsahově stručnější webové stránky nebo jsou silně zaměřeny na vizuální stránku zpracování. Firemní prezentace budeme nahrávat na SlideShare a vítězem této kategorie se stane nejnavštěvovanější a nejčtenější prezentace.
  Pro vstup do této kategorie bude nutno vyplnit klasickou přihlášku a zapojit se do soutěže.

 • 11

  Grafické zpracování výroční zprávy

  V této kategorii se zaměříme na grafické zpracování výroční zprávy, publikace o hospodářských výsledcích společnosti. Kromě informací o hospodaření obsahuje obvykle i informace o společnosti, popis jejích služeb a produktů. Protože výroční zpráva není složena jen z hospodářských výsledků, je kladen důraz na grafiku, zpracování publikace apod.

   

 • 12

  Mobilní řešení

  Aplikace pro mobilní telefony nebo tablety, které podporují vztah ke značce. Informují o službách nebo produktech.

  Mobilní řešení, které je využité v souvislosti s kampaní, komunikací klienta a prokazatelně je možné doložit, že bylo součástí obsahové koncepce.

 • 13

  Webové stránky

  Webové stránky (společnosti, produktu, tématu), které přinášejí cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

  Webové stránky bude odborná porota hodnotit v podkategoriích, do kterých je možno hlásit:

  1. E-shop

  2. Korporátní webové stránky

  3. Microsite

  4. Online magazín (web)

   

   

 • 14

  Newsletter

  Elektronický zpravodaj, který je pravidelně zasílán na cílovou skupinu.

 • 15

  Sociální profil a kampaň

  V této kategorii bude odborná porota hodnotit v třech podkategoriích:

  1. Facebook profil

  2. Instagram

  3. Twitter 

  Profil – platné pro všechny, jeho správa a obsah v daném období – prosíme vyplňte období, které má být hodnoceno do přihlášky. V rámci soutěže bude hodnocen obsah, míra engagementu, adekvátní obsah a tonalita v korelaci s celou komunikací společnosti/subjektu, jehož profil je přihlášen. Bude zde zhodnocena i rychlost a kvalita komunikace s komunitou.