Soutěžní kategorie 2017

Již pátým rokem zde najdete tradiční kategorie mediálních výstupů v čele s Grand prix  – Fénix content marketing 2017. Nově vypisujeme kategorie z oblasti online marketingu včetně autorských cen pro nejlepšího designéra a editora.

 


Sekce Magazíny

 • 1

  B2C časopis

  Publikace určená zákazníkům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace přináší relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují  jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší  hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou  skupinu.

 • 2

  B2B časopis

  Jakákoliv publikace, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodí partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.).

 • 3

  B2E časopis

  Publikace určené zaměstnancům, která zaměstnance informuje o dění ve společnosti, podporuje korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

 • 4

  B2C novin

  Noviny určené zákazníkům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace přináší zákazníkům relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou skupinu.

 • 5

  B2B noviny

  Publikace typu noviny, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodí partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.)

 • 6

  B2E noviny

  Noviny určené zaměstnancům, která zaměstnance informuje o dění ve společnosti, podporuje korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

 • 7

  Jednorázový firemní magazín

  Publikace určená zákazníkům, která vychází 1x ročně. Publikace přináší relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují  jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší  hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou skupinu.Sekce Sociální média

Prosíme vyplňte období správy profilu, které má být hodnoceno, do přihlášky. V rámci soutěže bude hodnocen obsah, míra engagementu, adekvátní obsah a tonalita v korelaci s celou komunikací společnosti/subjektu, jehož profil je přihlášen. Hodnocena je i rychlost a kvalita komunikace s komunitou.

 • 1

  Facebook

  Obsahová strategie uskutečněná na Facebooku s jasnou komunikační linkou, zaměřená na podporu značky nebo přímý prodej v libovolné vertikále.

 • 2

  YouTube

  Strategická video kampaň uskutečněná na YouTube s jasnou komunikační linkou a obsahovou strategií, zaměřená na podporu značky nebo přímý prodej v libovolné vertikále.

 • 3

  Instagram

  Obsahová strategie uskutečněná na Instagramu s jasnou komunikační strategií, zaměřená na podporu značky nebo přímý prodej v libovolné vertikále.

 • 4

  Social media kampaň

  Obsahová strategie uskutečněná na minimálně dvou sociálních médiích využívající jejich synergii, s jasnou komunikační strategií, zaměřená na podporu značky nebo přímý prodej v libovolné vertikále.Sekce Webové stránky

 • 1

  Korporátní webové stránky

  Webové stránky (společnosti, produktu, tématu), které přinášejí cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

 • 2

  Microsite

  Microsite, tedy dočasná stránka konkrétního projektu či produktu, která přináší cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

 • 3

  Blog

  Firemní, tematický či produktový blog, který přináší cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

 • 4

  Online magazín

  Firemní, tematický či produktový online magazín, který přináší cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.Simple the Best

 • 1

  Nejlepší video a jeho použití

  Firemní, tematické či produktové video nebo série videí. Přihlašovatel musí být autorem i realizátorem videa. Hodnotí se obsah, zpracování a myšlenka videa a dále jeho marketingové a strategické využití ve firemní komunikaci.

 • 2

  Nejlepší fotografie a její použití

  Firemní, tematická či produktová fotografie nebo série fotografií. Přihlašovatel musí být autorem i realizátorem fotografie. Hodnotí se obsah, zpracování a myšlenka za fotografií a dále její marketingové a strategické využití ve firemní komunikaci.

 • 3

  Nejlepší ilustrace a její použití

  Firemní, tematická či produktová ilustrace nebo série ilustrací. Přihlašovatel musí být autorem i realizátorem fotografie. Hodnotí se obsah, zpracování a myšlenka za ilustrací a dále její marketingové a strategické využití ve firemní komunikaci.

 • 4

  Nejlepší editor

  Za každými novinami, časopisem či magazínem stojí jeho editor. Poprvé v roce 2017 vyhlašujeme cenu nejen pro tisk, ale i jeho autora. Podmínkou je, že editor na projektu pracoval větší část roku 2017.

 • 5

  Nejlepší designér

  Za každým dokonalým nápadem stojí mozek jeho designéra. Nejen výsledky, ale především autoři si zaslouží patřičné ocenění za svou práci. Porota reflektuje přihlášenou soubornou práci designéra za rok 2017.Hlavní ocenění soutěže

 • 1

  Content marketingová strategie

  Content marketingová strategie, či chcete-li multichannel komunikace je královskou disciplínou, která si v prvním ročníku nenašla své soutěžící. Trh ale postoupil a v současné chvíli, především v minulém roce jsme byli často dotazováni, kam takové práce hlásit. Připravili jsme kategorie content marketing strategii. Pro přihlášení prosím vyplňte formulář a připojte co nejlépe výsledky své práce. Systém práce, který jste při realizaci uplatnili. Patří sem i tvorba „content hub“ pro klienta. Při přihlašování soutěžní práce prosím dbejte na fakt, že porotci třeba váš projekt neznají a rádi by plně pochopili váš úspěch a docenili vaše výsledky. Nezapomeňte tedy všechny informace zpracovat do vaší přihlášky. Tato kategorie je pro rok 2017 a projekty realizované v tomto roce. Pokud jste plánovali ve 4Q roku 2016 a realizovali projekty v roce 2017, těžiště aktivní exekuce bylo zde, je přihlášení v pořádku.

 • 2

  Grand prix – Fénix content marketing 2017

  Tak jako Velká cena Formule 1, je i Grand Prix Fénixu cenou pro celkového vítěze, který vzejde ze všech kategorií tak, jako Fénix vzešel z popela.