O soutěži

Fénix content marketing na českém trhu již 10 let definuje nejlepší práci, agentury a zadavatele v oblasti obsahového marketingu prostřednictvím soutěže, která je hodnocena porotou téměř 40 nejlepších odborníků ve svých oblastech práce.

Soutěž tím zároveň vytváří kvalitativní žebříček z přibližně 200 prací ročně, které se pohybují v širokém spektru témat od Národní galerie po ČEZ. V soutěži je vyvářená online a offline část kategorií a i přihlášek. V tuto chvíli jsou v poměru 60 % pro online a 40 % offline přihlášky. Vítěze jednotlivých kategorií naleznete v sekci Výsledky, kde jsou tyto seřazeny dle let s historií do roku 2013.

 

FREYA

Fénix content marketing je aktivita je pod patronátem B2B subjektu FREYA, který se věnuje zastřešení aktivit B2B na českém trhu a směrem k zahraničí (je členem britské The CMA a aktivním členem International Content Marketing Forum (ICMF)). FREYA dále provozuje Asociaci Brand a Content marketingu, která vznikla v roce 2016 jako Asociace Content marketingu. Zároveň je pořadatelem odborných vzdělávacích konferencí, které pořádá od roku 2011. FREYA pořádá také každoroční konferenci Content marketing, na které představuje témata a trendy, které pro danou sezónu jsou zajímavé a mají inspirovat. Keynote speaker těchto akcí je vždy odborník ze zahraničí, který nabízí case study a své perspektivy nahlížení na content marketing jako disciplínu.

FREYA byla založená jako agentura a svým klientským aktivitám se tento subjekt přestal věnovat v roce 2019, aby nebyl ve střetu zájmů a čistě a jasně sloužil definovaným aktivitám, které na roční bázi realizujeme. Já jsem tak klientskou práci ukončila po 15 letech a v tuto chvíli jsem v krom řízení skupiny těchto projektů na úrovni konzultanta,“ vysvětluje změny ředitelka a zakladatelka soutěže Kateřina Borovanská

Jak pracujeme s vaší přihláškou a poslanými materiály?

Vaši přihlášku po jejím obdržení zkontrolujeme a kontrolujeme přílohy, které k ní zašlete. Je možné poslat prezentaci projektu, video, fotky, media clipping, zkrátka libovolný doprovodný materiál, který by ideálně měl být v přihlášce popsaný.

Doporučujeme umístit na Google Drive nebo jiné úložiště, ideálně na linky, které do 7 dní neobnovitelně vyprší – katalogizujeme přes 200 prací, je pro nás dobré mít k pracem přístup co nejdéle.

Porotci vaši práci a projekt nemusí znát, prosím, myslete na to, když projekt popisujete a přidejte informace, které považujete za samozřejmé. Dost často se je pak snažíme v rámci hodnocení dohledat a ověřit.

K přihlášce magazínů také patří zaslání magazínů (3 ks od tří po sobě jdoucích číslech).

V přihlášce je zcela správné porotě vysvětlit, proč by vaše práce měla vyhrát a jak je zasazená do celkového kontextu, v čem je třeba výjimečná.

Pokud k vašim projektům máte konkrétní data, prosím, uveďte je a dejte porotě vodítko k ocenění efektivity.

 

Jak probíhá hodnocení porot?

Poroty jsou rozdělené do jednotlivých sekcí dle odbornosti porotců a zároveň tak, aby pokrývaly jednotlivé aspekty ke zhodnocení u soutěžních prací.

Porota probíhá ve dvou kolech – porotce se o vaší práci dozvídá z podkladů, které jste doručili, případně z toho, co může nalézt standardní formou. Je tedy opravdu podstatné, aby přihláška obsahovala komplexní pohled na vaši práci.

Druhé kolo hodnocení probíhá osobně a celodenní až dvoudenní diskusí jednotlivých týmů. Zvláště pak ještě porota tvůrců, která má možnost udělit zvláštní ocenění – ta navržená předchozími porotami a zároveň pak preferovaně k diskusi jsou:

Jednotlivé poroty dodržují základní principy hodnocení:

Porota nemá povinnost udělit všechna místa, zároveň může jednotlivé pozice i multiplikovat v případě podobného počtu bodů, který často dosahuje souběhu s rozdílem o setiny bodu.

Mimořádná ocenění navíc porota může udělit i pracím, které se neumístily na shortlistech.

Oborové kategorie jsou hodnoceny podle bodového hodnocení v příslušných kategoriích a dle segmentace podle zvoleného oboru.

 

Slavnostní vyhlášení proběhne v červnu 2023.

 

Těšíme se na vaše přihlášky a skvělé práce z roku 2022,

Hodně štěstí!

 

Kateřina Borovanská & tým soutěže

Design ceny pro rok 2018

Autor: Petr Larva

Vítězové dostali cenu ve tvaru srdce, kterou vytvořila sklárna Moser ve svém studiu pod vedením designéra Petra Larvy. „Kdo obdarovává, obdarovává srdcem. Cena má jednoduchý geometrický design, který je postavený tak, aby v něm příjemce musel hledat, protože i srdce každého z nás je skryto,“ vysvětluje Kateřina Borovanská, ředitelka soutěže.

Petr Larva je uměleckým ředitelem značky Moser. Firma Moser patří mezi významné producenty křišťálového skla a klade důraz na výhradně jeho ruční zpracování.

______________________________________________________________________________

Design ceny pro rok 2017

Autor: Dominika Petrtýlová

Vejce je odedávna stejně silným symbolem, jako je Fénix – znovuzrození a nový začátek.

Skleněné vejce je inspirované kubistickou přesností a dokonalostí, čistotou nových začátků a především hlubokou a strhující krásou skla. Stejně jako kreativní myšlenky, i sklo vyžaduje péči a dlouhou práci, než vznikne to nejlepší možné.

moto

Stejně jako se bájný Fénix rodí z ohně a popela, i naše letošní cena se zrodila z ohně sklářských pecí.
V našem případě má ale ještě další rozměr, a to zrození kreativní myšlenky, které čas od času musí předcházet vyhoření, než přijde to pravé.

Skleněné vejce je inspirované kubistickou přesností a dokonalostí, čistotou nových začátků a především hlubokou a strhující krásou skla. Stejně jako kreativní myšlenky, i sklo vyžaduje péči a dlouhou práci, než vznikne to nejlepší možné.

Autorkou Fénixova vejce je Dominika Petrtýlová. V současné době je jedním z hlavních talentů v ateliéru skla na UMPRUM pod vedením Ronyho Plesla. V roce 2017 získala cenu Objev roku na Czech Design Week, ale už její maturitní práce ze sklářské školy v Železném Brodě si získala pozornost oceněním Maturita Roku 2012. Autorka vystavovala svou práci již od roku 2013 po celé Evropě, včetně prestižních výstav během milánského Manifesta, nebo London Design Festival. V letošním roce je art director soutěže Fénix content marketing.

Autor: Kateřina Borovanská, FREYA CZ