Aktuality

11. 11. 2020
Jaké jsou nové soutěžní kategorie v 8. ročníku soutěže Fénix content marketing?

Letos jsme pro vás přidali 5 kategorií, které rezonují s tím, co se aktuálně děje na trhu. Jako první je to TikTok, který se pomalu ale jistě rozebíhá a garantem této kategorie bude Johny Machette, který je zároveň novým členem poroty. Ahoj Johny!

Druhou přidanou kategorií je Podcast, protože s B2B a firemními podcasty se vyloženě roztrhl pytel. Letos se skvěle rozjel i LinkedIn a firemní, či osobní brand profily.

Jako podstatnou kategorii přidáváme The best heroes in crises, protože celý rok 2020 je pro komunikační trh jedna velká krizová komunikace a změna. Jak jste si s tím poradili s vašimi klienty? A poslední kategorie je sponzoring, nejlépe podpořený projekt a propojení projektu se značkou klienta.

Doufáme, že se vám kategorie budou líbit, pokud byste měli dotazy ke kategoriím, zařazení vašich prací nebo náměty, neváhejte se obrátit na: borovanska@freyacz.cz

  1. TikTok
  2. Podcast
  1. Nejlépe podpořený projekt – sponzoring
  1. The best heroes in crises
  1. LinkedIN
17. 10. 2020
Asociace brand a content marketingu (ABCM) realizuje druhý průzkum obsahového marketingu v ČR

Průzkum obsahového marketingu jako disciplíny na úrovni mezinárodní platformy International Content Marketing Forum (ICMF) pořádáme již počtvrté. Podruhé jej jako ABCM jako reprezentant České republiky v ICMF přináší do Čech. Odborným garantem tohoto průzkumu je prof. Clemens Kobb ze švýcarské agentury Scion, která shromažďuje veškerá data a dodržuje na odborný proces a legal aspekty projektu. Cílem průzkumu je zmapovat a porovnat, jakým způsobem se firemní obsah zpracovává, distribuuje v jednotlivých zemích. Přináší také přehled globálních trendů v oblasti content marketingu. Do průzkumu se zapojují země jako Velká Británíe, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Polsko, Nizozemsko, Belgie a další.

 

ICMF je platforma, která zastřešuje asociace content marketingu na celosvětové bázi, společně pak přináší projekty, které mají za cíl propagaci content marketingu a výměnu best practises mezi jednotlivými zeměmi.

 

Letošní ročník průzkumu je opět pro firmy a značky realizován zdarma, financován je pak Asociací brand a content marketingu.

 

K dotazníku se dostanete online na linku: https://ww2.unipark.de/uc/icmf_survey_2020/?a=cz

a vyplnit dotazník, který vyžaduje časovou dotaci přibližně 20 minut. Zajímají nás data z různých odvětví, od telekomunikací po automotive sektor. Ve své podstatě může dotazník vyplnit, jakkoliv velká značka, jelikož se nám jedná o průnik tématu celým trhem.

 

Dotazník bude k dispozici od 17. září do 10. října 2020. Výsledky bude ABCM komunikovat směrem k odborné veřejnosti na pomezí 4Q a 1Q 2021.

 

„Jsem ráda, že od 2017 pracujeme na platformě ICMF a jejím posunu k projektům na mezinárodní úrovni. Dává to následně našemu oboru jistou zpětnou vazbu a advokacii pro contentové agentury a klienty. V Čechách jsme určitě na pozitivní cestě k tomu, abychom adaptovali best practises a v budoucnu jistě i dalšími projekty chci s ABCM přispět. Průzkum je nástroj, který nám doručuje data a umožňuje objektivní komparaci s evropskými zeměmi. V říjnu přineseme jako ABCM do ČR další mezinárodní projekt pro komunikační trh – je potřeba se věnovat konstrukci a projektům, které nás posunou dopředu. To je to, z čeho budeme na konci všichni profitovat. Ať klienti v úspěšných kampaních, tak jejich tvůrci v kvalitě provedení, „doplňuje Kateřina Borovanská, MD ABCM, Counsellor ICMF.

17. 10. 2020
Content Marketing World – The European version

Asociace brand a content marketingu do ČR poprvé přivádí největší akci obsahového marketingu: Content Marketing World – The European version

 

  1. ročník Content Marketing World, který založil Joe Pulizzi, nejslavnější content marketér, spolu s oborem content marketingu proběhne letos jako globální event. Asociace brand a content marketingu powered by FREYA je partnerem a spolupracovníkem při přípravě této evropské edice, která se uskuteční 13. – 16. října 2020. Každý rok se do Clevelandu sjíždělo na 4000 lidi, aby si vyměnili best practises a novinky z oboru a zároveň si předali ceny. Nyní mají možnost všichni za příznivou cenu získat přístup k těmto 4 dnům obsahu a know-how.

 

Jsem ráda, že naše partnerství a dlouholetá spolupráce v zahraničí vyústili v tak pěknou příležitost pro Českou republiku. V tuto chvíli je před námi finální úkol, informovat co nejvíce lidí o eventu, aby měli možnost zakoupit si lístky na 4denní online event, nebo after academy. Zároveň sestavujeme evropský panel, který bude moderovaný z amsterodamského letiště. Oslovujeme aktivně české experty v oboru, aby se ke mně připojili a mohli jsme tak odprezentovat českou excelenci do zahraničí v rámci tohoto prestižního eventu. Jedná se o 3-6 lidí, které vyberu na základě zkušenosti s jejich prací. Vnímám tento projekt od května, kdy na něm pracuji, jako obrovský krok směrem z české kotliny a zároveň jako postupné plnění cílů, které byly součástí zakladatelských ambic ABCM. Obor se bude nejlépe zkvalitňovat na základě odborné zkušenosti a výměny best practises, uvádí Kateřina Borovanská

17. 8. 2020
Partnerem slavnostních eventů se stala Prosekárna – těšíme se!

Letošním partnerem předání ocenění vítězům se stala Prosekárna. Od 17. 8. do konce srpna v pobočce v Myslíkově ulici probíhají jednotlivé eventy, které hostí přes 200 lidí po skupinkách. Aby to nebylo líto těm, kteří si atmosféru a bublinky nemohou užít s námi, zajistili jsme pro vás kód na slevu na e-shop – takže jestli chcete 10%, tak použijte kód: FENIX a je vaše.

Pro naše obchodní partnery, porotu a další budeme prosecca distribuovat v budoucích týdnech, jelikož se milá chvíle u sklenky a relax hodí vždy, více ještě v roce 2020!

Děkujeme za přízeň & těšíme se na spolupráci s Prosekárnou a jejím super týmem!

*Na Instagramu je můžete sledovat: https://instagram.com/prosekarna

 

30. 7. 2020
Výsledky 7. ročníku soutěže na Mediaguru.cz

Děkujeme našemu mediálnímu partnerovi za přípravu článku k vyhlášení výsledků 7. ročníku soutěže Fénix content marketing.

Článek naleznete na Mediaguru.cz zde.

 

23. 7. 2020
Aktuální informace k vyhlášení 7. ročníku FCM

Dobrý den, milí soutěžící, příznivci soutěže Fénix,

velmi ráda bych vám předně poděkovala za trpělivost a toleranci při změně termínů, ke kterým v letošním ročníku soutěže došlo důsledkem koronaviru a 3 měsíční provozní nejistoty. V tuto chvíli opět média mluví o nouzovém stavu, věřím, že taková situace nenastane.

Všem bych ráda popřála k úspěchům v letošním ročníku, bez ohledu na umístění, kterého vaše práce dosáhly. Kategorie čítaly i přes 20 prací a musím říct, že za 7 let pořádání soutěže se jednalo o nejkvalitnější práce a nejobsazenější ročník.

Bohužel dění zhatilo naše plány na tradiční vyhlášení výsledků, které se letos mělo odehrát na Pražském Hradě v Lobkowiczkém paláci v červnu.

Velmi mne to mrzí, ale věřím, že se k tradici a velké události vrátíme v 8. ročníku soutěže, který spustíme 1. listopadu 2020.

V dalším roce výjimečně ponecháme motto, plány z toho letošního, abychom si věc naplno vychutnali v původním znění.

Snad už nám okolnosti a externí podmínky budou přát klidnější čas a možnost se bez negativních důsledků sejít ve velkém počtu a s velkým úsměvem.

Hodnocení porot: 

V tuto chvíli se našim porotám od uzávěrky, která proběhla v posunutém termínu 10. června 2020 podařilo zhodnotit veškeré vaše práce, kterých je letos ke dvěma stovkám. Jsem ráda, že v soutěžním období vzniklo tolik krásných prací, které jsme měli možnost v tradičním dvoukolovém hodnocení studovat, prezentovat, a vyhodnotit.

Porotu letošního ročníku soutěže naleznete zde.

Podívejte se na fotky z eventů poroty zde.

Pro letošní rok jsme vzhledem ke změnám přistoupili k tomu, že veškeré práce, které se umístily na shortlistu dostanou diplom a hodnocení „shortlisted“. Zároveň jste v sedmém ročníku soutěže měli poprvé možnost upgradovat vaše přihlášky i do oborových kategorií, a někteří soutěžící, kteří tak nedosáhli na stupně vítězů ve své kategorii, uspěli v kategorii oborové.

K dnešnímu dni jsou na webu uvedené veškeré shortlisty včetně oborových kategorií, které jsme dohodnotili koncem minulého týdne. Naleznete je v sekci webu výsledky.

  1. – 31. července pro soutěžící budou připravené balíčky s grafikou a podklady pro komunikaci umístění, abyste je bylo možné použít pro propagaci. Budeme zároveň moc rádi, pokud označíte náš FB, Instagram, LinkedIn, abychom mohli vaše příspěvky sdílet dál.

Jak bude letos probíhat vyhlášení výsledků?

Oznámíme výsledky prostřednictvím médií a na webu jako při klasickém vyhlášení.

Termín: 30. července 2020

Zašleme výsledky a veškeré podklady jednotlivým soutěžícím. Zároveň vás budeme kontaktovat individuálně o vašem termínu eventu, předání cen, natáčení podcastu a dalších věcech s vyhlášením spojených.

Jak bude letos probíhat předání cen?

Rozdělili jsme velký event na sérii eventů menších a komornějších, které uskutečníme v průběhu měsíce srpna. Budeme ceny rozdávat po kategoriích a skupinách, které bude mít maximálně 20-30 lidí. Zároveň o vybraných projektech chceme natočit podcasty a věnovat jim více prostoru v komunikaci na našich sociálních sítích, webu a v newsletterech.

Budeme zajišťovat maximální součinnost i s médii, aby váš úspěch měl šanci zazářit co nejvíce to bude možné.

 Proč toto rozhodnutí? 

Domnívám se, že to bude poprvé, co se nám podaří více mluvit o vás a o konkrétních projektech a práci, která uspěla a je to tak správně. Ze jmen projektů se stanou reálné příběhy úspěchu.

Zároveň je setkání v menších skupinách bezpečné a umožní komunikaci s porotci, v kvalitativněji pojatém rozhovoru. Já velmi doufám, že znovu nenastane čas, kdy bychom museli mít ve vnitřních prostorách roušky apod. Budeme se samozřejmě přizpůsobovat situaci jako ostatně celý letošní ročník.

Ale nechci věřit, že by tento formát eventů ještě někdo znovu zakázal.

Komunikace projektu: 

Ráda bych řekla, že jsem osobně i pro celý tým volila komunikaci, která bude podávat co nejpřesnější informace a mnohokrát jsem byla nucená vyčkat, abych věděla, jaké podmínky nastanou. Ani teď vzhledem k nepredikovatelnosti postupů vedení státu není jasné, jak na tom budeme v srpnu, kdy mají proběhnout jednotlivé eventy.

Mohlo se tak stát, že komunikace nebyla ve všech směrech perfektní a doufám, že jste cítili všichni naši péči a snahu zodpovědět veškeré dotazy. Jsme tu pro vás i v tuto chvíli – primárně já a project manager Štěpán Hladík (e: hladik@freyacz.cz) a budeme se snažit pro vás být k dispozici tak, jak si toto „nové“ řešení původního plánu bude žádat.

Já i můj tým máme největší radost z pozitivní zpětné vazby a i pro nás je těžké, že možná některé zklameme, že se někdo těšil, až si vezme krásné šaty a půjde si pro ocenění. Věřím ale, že to těšení zvládneme společně přenést i do dalšího ročníku a ty hezké šaty užijete i na našich menších eventech.

Děkuji za přízeň, důvěru a trpělivost, se kterou jste nás ponechali vyhodnotit a zpracovat přihlášky v období po lockdownu. 3 měsíční posun jsme zaznamenali všichni a vím, že pro některé to čekání bylo dlouhé – také jsem netrpělivá.

Krásný den a nebojte se mi napsat, zavolat, pokud se chcete na něco zeptat.

Kateřina Borovanská, ředitelka soutěže

11. 7. 2020
Shortlisty ONLINE kategorií

Na webu jsme do sekce Výsledky přidali již i shortlisty z online kategorií. Druhé kolo online poroty proběhlo 7. 7. 2020.

26. 6. 2020
Shortlisty OFFLINE kategorií

25. června 2020 proběhlo druhé kolo hodnocení porot 7. ročníku soutěže Fénix content marketing.

Porota hodnotila práce z kategorií B2B, B2C, B2E magazíny & noviny, dále pak veškeré podkategorie Jednorázových médií, kategorie Nejlepší fotografie, ilustrace a další ze Simple The best sekce.

Pro tyto kategorie budeme zveřejňovat shortlist prostřednictvím tiskové zprávy 29. června 2020. Shortisted práce a jejich přihlašovatelé budou informováni individuálně.

Odpolední porota tvůrců také rozhodla o zvláštních oceněních pro letošní rok.

Fotoalbum z eventu naleznete v galerii na webu, nebo na našem FB.

31. 5. 2020
Dopad koronavirové krize na obsahový marketing – EVROPA

Asociace content marketingu (ACM) v rámci International Content Marketing Forum (ICMF) participovala na průzkumu dopadů koronavirové krize na obsahový marketing a spolupráci agentur a zadavatelů.

Soutěž Fénix content marketing je jednou z významných aktivit ACM provozovaných FREYA a řízených Kateřinou Borovanskou, která je od 2020 counsellorem ICMF.

Pro zájem o výsledky průzkumu a pravidelný měsíční newsletter s novinkami ze světa content marketingu si na našich stránkách přihlaste odběr newsletteru.

 

 

31. 5. 2020
Uzávěrka přihlášek do 7. ročníku FCM

Uzávěrku do letošního ročníku soutěže Fénix jsme posunuli na 10. června. 11. června spustíme první kolo hodnocení a v posledním týdnu v červnu pak proběhne kolo druhé, kdy se porota fyzicky setká v klasickém modelu hodnocení jako každý rok soutěže.

Vyhlášení soutěže proběhne netradičním formátem v průběhu léta 2020, s tím, že vás budeme o všem informovat v červnu 2020. V současné době jednáme s partnery soutěže a dalšími subjekty, které se měly podílet na původním slavnostním předání cen a přepracováme původní koncepci vyhlášení, kterou narušily události posledních dvou měsíců.

Na velký a veselý event bez roušek to zatím nevypadá, a protože chceme vidět vaše úsměvy, najdeme jinou cestu, jak oslavit vítěze 7. ročníku soutěže. Děkujeme za přízeň a pochopení.

10. 3. 2020
Prodlužujeme uzávěrku přihlášek do 10. 6. 2020

Vzhledem k aktuální situaci prodlužujeme uzávěrku letošního ročníku soutěže Fénix content marketing do 10. 6. 2020.

Těšíme se na vaše projekty!

19. 2. 2020
Ohlédnutí se za konferencí Content marketing 2020
Rádi bychom všem poděkovali za účast na letošním čtvrtém ročníku konference Content marketing 2020, která se uskutečnila 6. února v kostele Sacre Coeur.
Na výběr článků, které byly o konferenci publikovány v médiích, se můžete podívat na:
Fotogalerie z akce je k dispozici zde.
Video z konference od našeho partnera videomakers.cz:

5. 2. 2020
Content marketing 2020 – konference, která stojí za to!

Časový harmonogram konference je již odhalen a ještě dnes máte poslední možnost si koupit vstupenky ZDE. Konferenci organizuje Asociace content marketingu, která zaštiťuje odborníky v oblasti obsahového marketingu.

PROGRAM KONFERENCE

8:30–9:00 registrace, networking, coffee break před zahájením akce

9:00–9:05 úvodní slovo, představení programu konference & ACM / Kateřina Borovanská, FREYA, ACM, Fénix content marketing

9:05–9:25 Morek – Ambiente až na dřeň / Šárka Hamanová, Ambiente

9:25–9:45 Na počátku bylo slovo / Jan Javornický, Elite Solutions

9:45–10:15 Brand je JIN. Content je JANG. / Marek Bouška, BRANDMARK

10:15–10:45 Možnost volby, aneb Amerika gratuluje Čechům k 30 letům svobody / Rudolf Kvíz, Konektor Social

10:45–11:00 coffee break

11:00–12: 00 KEYNOTE SPEAKER: Help I am losing control / Pieter Vereertbrugghen, CUSTO, Cypres

12:00–13:00 oběd

13:00–13:30 Komunikace luxusních značek a vývoj segmentu luxusu v následujících 5 letech – 10 hlavních výzev / Kateřina Borovanská, FREYA

13:30–14:00 Book Therapy & metriky content marketingu / Jiří Caudr, Book Therapy

14:00–14: 30 VOGUE VALUES / Andrea Běhounková, VOGUE

14:30–15:00 Šelmostroj: premiéra měření hodnoty obsahu / Martin Vymětal, Boomerang Communication

15:00–15:30 coffee break, networking

 

DĚKUJEME PARTNERŮM: VOGUE, FREYA, PRESCO GROUP, Mediaguru.cz, Fénix content marketing, Book Therapy a videomakers.cz.

 

27. 1. 2020
Konference Content marketing 2020 v médiích

Na konferenci Content marketing 2020, která proběhne již 6. února 2020 v krásných prostorách kaple Sacre Coeur, vystoupí jako Keynote speaker Pieter Vereertbrugghen z belgické Asociace obsahových agentur nebo Andrea Běhounková z VOGUE CS.

Děkujeme partnerovi Mediaguru.cz za článek a pozvánkou na konferenci vám může být i článek od ředitelky ACM Kateřiny Borovanské, která konferenci pořádá zde.

Vstupenky můžete zakoupit ZDE.

27. 1. 2020
Konference Content marketing 2020 se blíží

Již počtvrté pro vás chystáme konferenci s cílem inspirovat, ukázat case studies a předat tvůrčí energii do nové sezóny. Konference Content marketing 2020 se koná 6. února v prostorách kaple Sacre Coeur a má podtitul „Závazek značek“.
Konferenci pořádá Asociace content marketingu (ACM) powered by FREYA, která v České republice zaštiťuje oborové aktivity v oblasti content marketingu. ACM je členem britské asociace The Content Marketing Association (The CMA) a zároveň pak International Content Marketing Forum (ICMF).

V programu se představí například značky Ambiente, LMC, komunikace USA, VOGUE, Book Therapy a další.

VSTUPENKY MŮŽETE ZAKOUPIT ZDE.

Keynote speaker:

Pieter Vereertbrugghen (President of the Belgian Association for Content Marketing Agencies, Managing Director Cypres)
Téma Pieterovy prezentace: Help I am losing control
Content marketing is hot. It’s so hot that many marketers get burned by it. They do not fully understand the new marketing and communication world, where the audience, the customer puts himself right in the center. That is new and difficult for most marketers. They remain traditional marketers. Their biggest mistake is that they want to help their own brand. That is indeed what they always did.

Speakers:

Šárka Hamanová (PR managerka Ambiente)
Téma Šárčiny prezentace: Morek – Ambiente až na dřeň
Představit zaměstnancům misi a vizi firmy, seznámit nováčky s jedinečnostmi Ambiente a propojit Husákovy děti a mileniály – to byl impuls k vydání publikace Morek. Co tomu předcházelo, na čem si v Ambiente vylámali zuby a jak to nakonec dopadlo? Šárka Hamanová donese výtisky a řekne vám, jak obsah zpracovali a jak s ním dále nakládají.

Kateřina Borovanská (Managing Director FREYA, ACM, Fénix content marketing)
Téma prezentace Kateřiny: Komunikace luxusních značek a vývoj segmentu luxusu v následujících 5 letech – 10 hlavních výzev
Bez silných značek by neexistoval vypravěč příběhu, tedy berme v potaz brand, který formuje svůj firemní obraz. Jedním z nejlepších vypravěčů jsou pak značky ze segmentu luxusu, které cílí v kvalitě řezu laserem na své vybrané zákazníky a jejich touhy. Pomocí obsahového marketingu se zákaznické touhy vzbuzují. Jak svoje komunikační kanály plní značky jako Hermes, Burberry, Celine, Prada a další příklady komunikace luxusních značek. Jaká jsou témata a výzvy v komunikaci luxusního segmentu? A jak se celý segment vyvíjí ekonomicky – jsou tyto dva světy opravdu tak daleko, jak se často tváří management firem v ČR?
Marketing & Ekonomický výkon?
Přímá úměra, nebo dvě rovnoběžky?
1. Generační výměna – posun do postadvertising age i s ohledem na personální pojetí interních týmů firem/značek
2. Udržitelnost a etika společnosti a značek – Generace Z a Millenials jako driveři nákupů a jak silně (9 z 10) ovlivňuje „etický“ kodex firmy jejich nákupní chování
3. Vizuální identita a svět značek – a jejich posun s ohledem na digital
4. In-store – jak se mění pod vlivem digitalu – cesta zákazníka od bodu A do bodu
5. E-commerce
6. Management změny celé customer journey a na to navazujících procesů ve firmě
7. Polarizace mass vs. luxury market
8. „Spotlight moments“ – a jak mohou proměnit rychle vnímání značky (jak kladně, tak negativně)
9. Content značek – jako závazek – manželství, ne jen flirt
10. Ekonomický a behaviorální prospekt v daném segmentu

Rudolf Kvíz (Managing Director Konektor Social)
Téma Rudolfovy prezentace: Možnost volby, aneb Amerika gratuluje Čechům k 30 letům svobody
Brand USA, jakkoliv se v posledních letech propírá v médiích, je stále spojený se splněnými sny, svobodou a demokracií. To svým způsobem značku USA zavazuje komunikovat tyto hodnoty a upozorňovat na ně i mimo Spojené státy. Do toho spadá i naše kampaň pro Americké velvyslanectví v České republice, které chtělo 30 let od revoluce poukázat, co Češi získali. A to navíc v době, kdy to začala řada Čechů zapomínat. Právě proto jsme se v kampani zaměřili hlavně na kraje, kde se může zdát, že svoboda a demokracie ztratila na důležitosti.Jak se prezentuje svoboda a demokracie v Zemi, kde jsou její základní principy třicet let po revoluci dennodenně pošlapávány? A proč to Čechům musí ukazovat Spojené státy?

Martin Vymětal (Business & Marketing Director Boomerang Communication)
Téma Martinovy prezentace: Šelmostroj: premiéra měření hodnoty obsahu
Když jste největší hráč na trhu, nesete za něj svůj díl odpovědnosti. V LMC to dobře vědí, a proto mění český svět práce – mimo jiné – úspěšným obsahem. Jak měřit jeho přínos a hodnotu pro značku? Martin Vymětal z Boomerangu vám představí nový způsob měření obsahového marketingu na příkladu největší rodiny firemních médií pro české personalisty.

Jan Javornický (Managing Director Elite Solutions)
Téma Janovy prezentace: Na počátku bylo slovo
Dnes má obsah nepřeberně podob, tvarů, barev, tónů i chutí. Kde leží hranice a kam až se můžeme odvážit na cestě za obsahem, který budou recipienti milovat? Přednáška obsahuje unikátní case study včetně výsledků klinického vyšetření, jak moc jsme se v agentuře zbláznili, když jsme spolu s Kytary.cz začali pořádat koncerty hudebních hvězd pro jediného diváka.

Andrea Běhounková (šéfredaktorka VOGUE CS)
Téma prezentace Andrei: VOGUE VALUES

Marek Bouška (Managing Director BrandMark)
Téma Markovy prezentace: Brand je JIN. Content je JANG.
Jak vytvořit brand, který lidé milují a zároveň se těší na jeho obsah? Jak tvořit obsah, který přiláká ty správné lidi k brandu?To vše si projdeme na konkrétních příkladech značek Čerstvě utrženo, Zikmundov či Šumavské stráně.

Jiří Caudr (Managing Director Book Therapy)
Jiřího prezentace:
Book Therapy je knihkupectví, které jde od začátku proti proudu. Vzniklo jako kamenný obchod v době, kdy se většina knižního businessu přesouvala do e-commerce. V portfoliu má 500 titulů, ne 50 000. V přednášce Jiří popíše, jak velmi striktní kurátorský výběr titulů, výjimečný obsah, unikátní produkt a neobvyklá zákaznická zkušenost vytvořili z vinohradského obchodu celonárodní značku s věrnými zákazníky. Prezentace se nebude ale týkat jen Book Therapy. Otevřeme témata metrik content marketingu, jejich vyhodnocování a toho, jestli jsou vlastně v kontextu dnešního světa relevantní.

S případnými dotazy se obracejte na krebsova@freyacz.cz.

12. 11. 2019
Velký zájem o letošní ročník

O letošní ročník největší soutěže v České republice, která se zaměřuje na content marketing, je velký zájem!

Krásné články vyšly na zpravodajském webu o médiích, reklamě a marketingu – Mediaguru.cz a dále na stránkách nejčtenějšího týdeníku o médiích, marketingové komunikaci a kreativitě v reklamě v ČR – Marketing & Media.

My moc děkujeme za uveřejnění a těšíme se na přihlášené projekty!

12. 11. 2019
Nová kategorie – Nejefektivnější firemní obsah
Připomínáme vám, že v 7. ročníku máte poprvé možnost uspět se svým projektem v parametru efektivity. Kategorie „Nejefektivnější firemní obsah“ ukazuje na potřebu prokázat, že oborová disciplína content marketing má význam nejen jako doplněk výkonových disciplín komunikace.
Minulý rok přibyla kategorie Distribuce firemního obsahu, jak jste na tom letos s efektivitou? Nějaký z projektů byl mimořádně úspěšný a chcete klientovi ukázat svým úspěchem, že jste skvělí? Vyplňte do přihlášky své průzkumy efektivity, uveďte pro porotu veškeré parametry, které považujete za doklad největší efektivity vašeho projektu.
22. 10. 2019
FORUM MEDIA & FÉNIX CONTENT MARKETING

Již zítra se můžete těšit na největší konferenci o marketingu a médiích, FORUM MEDIA pod taktovkou oborového titulu Marketing & Media. Letošní ročník nabídne case studies ze soutěže Fénix content marketing na stage Inspirace a jejich prezentací vás provede ředitelka soutěže Kateřina Borovanská. Bylo vybráno 5 nejúspěšnějších prací z proběhlého ročníku a každý speaker během 15 minut představí, v čem byl úspěch jejich práce. Inspirujte se s námi, buďte vítěz a učte ostatní, jak udělat top práci. Těším se na vás zítra v Cubexu.

www.forummedia.cz

20. 10. 2019
Fotky z backstage focení s Jakubem Davidem na FB

BACKSTAGE
Focení porotců letošního ročníku si vzali pod svá křídla fotograf jakubdavid.com a art director pořádající agentury FREYA CZ Jan Karhan.

17. října proběhlo focení ve studiu CASH only a střídaly se v něm přední osobnosti českého marketingového světa – Petra Fundová (generální ředitelka BURDA International CZ), Veronika Mahdalová (CEO Pointa Publishing), Thea Kučerová (Proč ne?!) Michal Donath (odborník na public relations, majitel firmy Donath Business & Media), Pavel Košek (Senior PR manažer a tiskový mluvčí společnosti Huawei v ČR), Sandra Plachá (vedoucí marketingově-produktového týmu značky Mercedes-Benz v ČR) a další – letošní porotce naleznete na www.fenixcontentmarketing.cz a představíme vám je již brzy v našem seriálu o noblese v našem oboru na sociálních sítích – najdete nás na FB, Instagramu a LinkedIn.

9. 10. 2019
Vítáme nové porotce letošního ročníku Fénix content marketing

Rádi bychom vám představili letošní nové tváře, které usednou v porotě soutěže Fénix content marketing.

Petra Fundová je významnou tváří na poli časopiseckých vydavatelství. Na základě jejích bohatých zkušeností a know-how s uváděním nových titulů na trh se v roce 2006 stala generální ředitelkou Burda International CZ (dříve Burda Praha). Podílela se na fúzích, které významně rozšířily portfolio firmy – v roce 2008 s Vogel Publishing, v roce 2014 s Hachette Fillipacchi 2000. Úspěšně transformovala printové vydavatelství do digitálního světa. Pod jejím vedením mediální dům Burda úspěšně rozvíjí portfolio respektovaných mezinárodních i českých značek, které se staly leadery v jednotlivých oblastech, především v lifestyle. Kolem vlajkových brandů jako jsou ELLE, Marianne nebo Apetit vytváří ekosystémy online i offline aktivit. Dny Marianne se staly nejúspěšnějším nákupním eventem ve střední Evropě. Auditovaný zásah značek titulů portfolia Burdy napříč platformami je celkem 3,8 milionů čtenářů a uživatelů měsíčně v ČR i na Slovensku. Důraz klade Petra Fundová především na doručení kvalitního prémiového obsahu pro jednotlivé cílové skupiny, a to pro oba segmenty B2C i B2B.

Veselin Vačkov je novinář a mediální manažer, jehož kariéra je dlouhodobě spojena s Lidovými novinami. Po dokončení studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze studoval počítačovou lingvistiku na univerzitě v Oxfordu. Již tehdy spolupracoval s BBC, deníkem Lidové noviny a dalšími médií. V roce 1997 nastoupil jako editor do Lidových novin, později řídil magazín Pátek LN a v roce 2000 byl jmenován šéfredaktorem a členem představenstva. Po integraci LN do mediální skupiny MAFRA přešel v roce 2009 na pozici ředitele regionů skupiny. V roce 2013 se vrátil do Lidových novin na pozici ředitele redakce.

Robert Čásenský je český novinář a komentátor. Po studiích na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a profesionálních počátcích v Českém deníku a Denním telegrafu spoluzakládá poradenskou PR agenturu Penguin. Stal se zástupcem šéfredaktora Lidových novin, poté zastával stejnou funkci v deníku MF DNES, kde později převzal funkci šéfredaktora. V roce 2009 patřil mezi hlavní iniciátory novinářských protestů proti tzv. náhubkovému zákonu. V roce 2013 odchází z funkce šéfredaktora MF DNES po odkoupení skupiny MAFRA Andrejem Babišem. Momentálně je šéfredaktor a majitel reportážně-investigativního magazínu Reportér.

Jan Klika kariéru v médiích zahájil v B2B časopise Výběr, kde se věnoval managementu maloobchodu. Působil jako šéfredaktor časopisu Pharma Profit, který lékárnám radí s marketingem. Přispíval do časopisů Psychologie dnes nebo Bel Mondo. V současnosti je redaktorem Marketing & Media. Vystudoval Mediální studia na Univerzitě Karlově v Praze.

Veronika Mahdalová je šéfka online nakladatelské služby Pointa, která pomáhá na svět českým knihám. Spolu se svým týmem provádí autory celým procesem vydání knihy – od sestavení knižního týmu a financování v crowdfundingu po výrobu, tisk a distribuci. V company builderu Creative Dock, kde Pointa vznikla, Veronika působí od roku 2016: dříve například projektově řídila startupy Elektra Cars a CUBIQ. V minulosti byla například projektovou manažerkou Weppler Czech nebo konzultantkou EUFC CZ s.r.o. Je absolventkou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Těšíme se na spolupráci!

8. 10. 2019
Focení poroty pod taktovkou fotografa Jakuba Davida

Letošnímu ročníku soutěže Fénix content marketing vévodí téma „NOBLESA ZAVAZUJE“. Proto jsme se rozhodli nafotit porotu profesionálním fotografem Jakubem Davidem. Celé focení proběhne pod vedením art directora pořádající agentury FREYA CZ, Jana Karhana, a bude se konat 17. 10. ve studiu CASH ONLY na Praze 5.

Pokud se chcete podívat na instagramový profil Jakuba Davida, dejte follow zde, jeho portfolio je vám k dispozici zde.

26. 5. 2019
Děkujeme za 6. ročník soutěže Fénix content marketing

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem soutěžícím, porotcům, odborným i mediálním partnerům za úžasný 6. ročník soutěže Fénix content marketing, jehož galavečer proběhl 22. května 2019 v divadle The ROYAL. Výsledky naleznete zde a galerie fotografií ze slavnostního večera je již k prohlédnutí na našem FB profilu. Budeme se na všechny těšit již v sedmém ročníku soutěže!

29. 4. 2019
Poroty právě hodnotí vaše přihlášené projekty

1. kolo hodnocení bylo zahájeno!

2. kolo hodnocení proběhne 13. května 2019. Následně budou oznámeny shortlisty pro letošní ročník.

Shortlist bude uveřejněn na webu a FB Fénix content marketing.

21. 2. 2019
Setkání porotců k zahájení 6. ročníku Fénix content marketing

Slavnostním setkáním porotců odstartovalo přihlašování projektů již do 6. ročníku Fénix content marketing. Organizátorka soutěže, Kateřina Borovanská, představila novinky a téma letošního ročníku – Distribuce obsahu. Porotci si vychutnali tříchodovou večeři párovanou s víny, jejímž autorem byl privátní chef Jiří Beer. Fotogalerii ze setkání najdete zde.

7. 2. 2019
Jaký byl 3. ročník konference Content marketing 2019?

Největší konference v České republice, která reprezentuje to nejlepší ze sféry content marketingu, byla tento rok velice atraktivní a žádanou akcí. Prostory divadla ROYAL byly totiž vyprodány do posledního místa. Ti, kteří měli štěstí a vstupenku se jim podařilo včas zakoupit, si měli možnost vyslechnout 12 skvělých prezentací.

Konference začala prezentací Rudolfa Kvíze (Konektor Social), který na kampani pro  firmu Strabag ukázal, jak lze přivést v době nejnižší nezaměstnanosti do firmy desítky zájemců o práci. O renesanci klientských magazínů v ČR mluvil generální ředitel vydavatelství BMCzech Tomáš Tkačík. Slavomir Artim z agentury Elite Solutions ukázal na příkladu O2, co se stane, když se technologie spojí s kreativitou. Velmi přínosnou case study o společnosti Globus ČR prezentovali Tereza Hažmuková (2Fresh) a Tomáš Sedlačík (Globus). O best practices a f*ckupech, které málem agenturu Blueberry stály krk mluvil Lukáš Kmínek. Kateřina Borovanská (FREYA CZ a organizátorka celé konference) prezentovala evropský výzkum ohledně content marketingu, do kterého se ČR zapojila v rámci členství ACM v IMCF + přidala své zkušenosti ze zahraničí.

Po obědové pauze představila agentura Boomerang Communication projekt  BoomLab, který monitoruje, co Čechy v médiích opravdu baví. Markéta Tichavská z restaurační skupiny La Collezione mluvila o tom, na co kladou důraz v marketingu a jak vtisknout lovebrand do všeho, co tato síť restaurací prezentuje. Případovou studii o největším outlet centru v ČR – Fashion Aréně shrnul Tomáš Jindříšek z agentury Dark Side. Nový nástroj pro komunikaci pomocí personalizovaných videí – MotionLab představil Filip Koubek (Motionhouse). Spolupráci Jameson & Instagram influencera Kopernikka názorně ukázal Jakub Mařík z Follow Bubble. Co znamená XYZ v nativní reklamě a jaký je rozdíl mezi nativním obsahem a nativní reklamou zodpověděla Nikita Jankovičová z Refresheru.

Na fotografie z konference se můžete podívat zde.

Tímto bychom vás také rádi upozornili na nadcházející událost – udílení cen Fénix content marketing, které je letos zaměřené na distribuci obsahu. Předání cen 6. ročníku pro nejlepší projekty z oblasti content marketingu se bude konat již 22. května 2019, takže doporučujeme sledovat Fénix content marketing a přihlásit i váš projekt!

Děkujeme partnerům akce, speakerům i všem, kteří dorazili a těšíme se na vás na 4. ročníku!

16. 11. 2018
Nová soutěžní kategorie Distribuce firemního obsahu

V letošním ročníku jsme přidali pro soutěžící kategorii s názvem Distribuce firemního obsahu. Tato kategorie je určená pro soutěžící, kteří zvolili buď tradiční komunikační kanály se skvělou performance, nebo naopak netradiční formu distribuce. Chceme v letošním ročníku ukázat na stupni vítězů této kategorie vítěze, kteří vědí, že je potřeba investovat nejen do tvorby kvalitního firemního obsahu, ale i do jeho distribuce. Na to odkazuje i motto 6. ročníku soutěže.

16. 11. 2018
Připravujeme pro vás 3. ročník konference Content marketing
3. ročník konference Content marketing proběhne 24. ledna 2019 v ROYAL Theatre & Club Chic a její program vám představíme začátkem listopadu 2018.
 
V tuto chvíli je možné zakoupit si omezený počet early birds před zveřejněním programu.
 
Konferenci pořádá Asociace content marketingu (ACM), která v České republice zaštiťuje oborové aktivity v oblasti content marketingu. ACM je členem britské asociace The Content marketing association (The CMA) a zároveň pak International content marketing forum (ICMF).
 
Konference Content marketing se ve svém třetím ročníku zaměřuje na distribuci firemního obsahu.
 
Zároveň do programu zařadíme vyhodnocení 3. ročníku celosvětového průzkumu Content marketing distribution survey, který realizuje ICMF ve spolupráci se švýcarskou agenturou scion.
 
Správný content marketer nesmí na akci chybět!
 
Pro více informací a partnerství na této konferenci se neváhejte obrátit na: borovanska@freyacz.cz.
28. 5. 2018
Poděkování za 5. ročník soutěže Fénix content marketing

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem soutěžícím, porotcům, odborným i mediálním partnerům za úžasný 5. ročník soutěže Fénix content marketing, jehož galavečer proběhl 24. května 2018 v Pražské křižovatce. Výsledky naleznete zde a galerie fotografií ze slavnostního večera je již k prohlédnutí na našem FB profilu. Budeme se na všechny těšit i v šestém ročníku soutěže!

22. 5. 2018
Slavnostní galavečer soutěže Fénix content marketing

Již ve čtvrtek 24. května 2018 se na vás těšíme na slavnostním vyhlášení 5. ročníku soutěže Fénix content marketing. Galavečer proběhne v kostele sv. Anny (Zlatá 211/1, 110 00 Staré Město).

Jako soutěžící od nás dostáváte 2 vstupenky na slavnostní večer ke každé přihlášce. Porotci soutěže mají k dispozici vstup pro sebe a doprovod. V případě zájmu o více vstupů, je možnost nákupu vstupenky za 990 Kč/osobu bez DPH.

Pro registraci míst se, prosíme, obracejte na Michaelu Krebsovou (krebsova@freyacz.cz, tel. 731 168 592).

15. 5. 2018
Shortlist 5. ročníku soutěže Fénix content marketing
Představujeme shortlist 5. ročníku soutěže Fénix content marketing, který vzniká tak, že se v každé kategorii jedná o maximálně 5 prací s nejvyšším bodovým hodnocením od všech porot. Zároveň je podmínkou pro umístění na shortlistu bodové hodnocení průměru nad 5 bodů z 10 v celkovém průměru porot, je tedy možné, že v některých kategoriích se na shortlist nepropracuje ani 5 soutěžních prací.
V každé kategorii pak poroty soutěže mohou udělit 1.-3. místo, zároveň ale nemusí udělit určitá místa ani celou kategorii, pokud práce do ní přihlášené neodpovídají standardu a očekávání poroty pro udělení ocenění.
V případě, že máte dotaz na hodnocení porot, neváhejte se obrátit na vedení soutěže na: borovanska@freyacz.cz.
9. 5. 2018
Vstupenky na slavnostní vyhlášení 24. května 2018 v Pražské křižovatce

Již za 14 dní proběhne slavnostní vyhlášení soutěže Fénix content marketing v Pražské křižovatce (kostel sv. Anny). Ke každé přihlášce náleží 2 vstupy zdarma. Jméno přihlašovatele a společnosti bude automaticky uvedeno na guestlistu. Pokud si chcete dokoupit více vstupenek, je možno zaslat požadavek a vystavíme vám fakturu na 990 Kč/osobu bez DPH.

19:30 – 20:00 WELCOME DRINK

20:00 – 22:00 SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ

22:00 – 24:00 AFTER PARTY, RAUT

V případě, že jste porotci soutěže, máte nárok na 2 vstupenky a platí pro vás stejný systém vstupu na galavečer.

Slavnostní večer má dresscode: black tie

Catering letošního galavečera zajišťuje Zátiší Group

9. 5. 2018
SHORTLISTY 5. ročníku soutěže Fénix content marketing

10. května je zasedání všech porot k druhému finálnímu kolu hodnocení soutěže. Po tomto zasedání budou jasni vítězové a zveřejníme soutěžní shortlist 5. ročníku. Můžete jej očekávat na našem webu 14. května 2018.

3. 3. 2018
Nové soutěžní kategorie v 5. ročníku soutěže

Letos jsme pro soutěžící přidali nové kategorie:

  • Blog
  • Social media kampaň
  • 5 kategorií Simply the best pro odborníky z oboru! Přihlaste své firemní hrdiny od editora až po skvělou fotku a jejího autora

 

1. 3. 2018
Prodlužujeme uzávěrku přihlášek do 31. 3.

Protože hodně z vás nestihlo deadline a my letos máme vyhlášení až v květnu, rozhodli jsme se prodloužit uzávěrku přihlášek do soutěže až do konce března 2018. Je to hodně času, ale my víme, že většina dalších přihlášek opět přijde za pět minut dvanáct, protože jsme obor, který má rád adrenalin. Děkujeme všem přihlašovatelům, kteří stihli regulérní uzávěrku!

3. 12. 2017
Konference Content marketing 2017

Výroční konference Content marketing 2017 vám zodpoví hlavní otázky z oblasti obsahového marketingu, performance a distribuce obsahu. Ukážeme vám, jak to funguje ve světě. Co dělat, co nedělat, s kým se poradit. Nejlepší case studies a keynote speaker John Wilpers s více jak 40letou praxí z médií, který se zabývá digitalizací a inovacemi v médiích. Dramaturgie konference je připravená tak, aby se i seniorní lidé a markeťáci s mnoha lety z oboru naučili něco nového a mohli ihned aplikovat do své praxe. Kdo se živí content marketingem nebo řízením mkt oddělení by neměl na této akci chybět.

Cena vstupenky je 5 900 Kč bez DPH za celý den včetně cateringu a přístupu k prezentacím mluvčích, objednávejte mailem na: chromeckova@freyacz.cz
(vstupenky fakturujeme, případně napárujeme s firemní objednávkou atd.)
Počet vstupenek v prodeji je omezen na 100 ks.

Pro speciální dotazy ohledně akce kontaktuje: borovanska@freyacz.cz

PROGRAM AKCE:
8:30 – 9:00 registrace, coffee break
9:00 – 9:15 úvodní slovo ACM
9:15 – 9:45 Kateřina Borovanská – Content marketing v roce 2017 (FREYA)
9:45 – 10:15 Jakub Mařík – Influencers marketing (Follow Bubble)
10:15 – 10:30 coffee break
10:30 – 11:00 Jan Binar – Co blázníte, vždyť jsou tady lidi (McCann Worldgroup Prague, prezident AKA)
11:00 – 12:00 KEYNOTE SPEAKER: John Wilpers – Innovation in Magazine Media 2017-2018 (INNOVATION Media Consulting)
12:00 – 13:00 oběd
13:00 – 14:00 panelová diskuse (Mirka Zlatníková, Tomáš Tkačík, Petr Šimůnek) – Inovace a budoucnost v českých médiích (Vltava Labe Media, BMCzech, Unie vydavatelů, Forbes Česko)
14:00 – 14:30 Rudolf Kvíz – Jak najít kreativní mezeru? (Konektor Social)
14:30 – 15:00 Tomáš Jindříšek – Konec monarchie – obsah už není král (Dark Side)
15:00 – 15:30 Jan Javornický – Příběh O2TVSport.cz (Elite Solutions)
15:30 – 16:00 Martin Kavka – Recyklujte obsah a zachraňte planetu (Corporate publishing)
16:00 – 17:00 after drink

9. 5. 2017
Děkujeme všem účastníkům 4. ročníku soutěže Fénix content marketing

Děkujeme všem soutěžícím, porotcům, odborným i mediálním partnerům a Pražské křižovatce za fantastický ročník a jeho slavnostní vyvrcholení, které proběhlo 27. dubna 2017. Výsledky naleznete zde na webu a galerie fotografií ze slavnostního večera je k prohlédnutí na našich FB stránkách. Budeme se se všemi těšit na viděnou v pátém ročníku soutěže.

4. 4. 2017
Porota Fénix content marketing zhodnotila shortlisty – vítěze vyhlásíme 27. dubna 2017

25 členná porota soutěže Fénix content marketing se sešla 27. dubna k finálnímu hodnocení 4. ročníku soutěže Fénix content marketing. Zhodnotila shortlisty z prvního kola soutěže. Více si můžete přečíst v Marketing&Media z 3. dubna 2017, nebo online zde. Fotogalerii naleznete na našich FB stránkách zde. Těšíme se na vyhlášení výsledků v Pražské křižovatce již 27. dubna 2017 od 20 hodin.

15. 3. 2017
Poroty právě hodnotí vaše přihlášené práce

1. kolo hodnocení porot bylo zahájeno. Porota čtenářů již pečlivě pročítá vámi přihlášené práce.

2. kolo hodnocení poroty proběhne 27. března. Následně budou oznámeny shortlisty pro letošní ročník.

10. 3. 2017
Slavnostní vyhlášení Fénix content marketing (27. dubna 2017)

Již 27. dubna 2017 od 20 hodin se na vás těšíme na slavnostním vyhlášení 4. ročníku soutěže Fénix content marketing. Galavečer proběhne v kostele sv. Anny, známém jako Pražská křižovatka a ponese se v duchu letošního motta soutěže: „Simplicity isn’t simple!“ Přihlášení získají od nás 2 pozvánky. V případě, že byste měli zájem o vstupenky, napište na: borovanska@freyacz.cz, jejich pořízení je v omezeném množství možné.

city

28. 2. 2017
Dnes je oficiální deadline!

Jak je to s fakturací poplatku za přihlášku? Fakturu obdržíte emailem, který jste zadali v přihlášce. Vydáváme ji na základě vámi uvedených údajů. Pro konzultaci, přidání čísla objednávky a další detaily nás kontaktujte na: borovanska@freyacz.cz.
Děkujeme za přihlášky, už se na vaše práce velmi těšíme.

2. 1. 2017
Prodloužení uzávěrky pro podání přihlášek do soutěže

Přejeme vám vše nejlepší do roku 2017. Prodlužujeme uzávěrku soutěže do konce února 2017. V případě, že byste měli nějaké dotazy k účasti v soutěži, nebo k přihlášce, neváhejte se na nás obrátit.

25. 10. 2016
4. ročník soutěže Fénix content marketing zahájen – můžete přihlašovat svoje projekty

Zahájili jsme 4. ročník soutěže Fénix content marketing, který má letos upravené kategorie v návaznosti na vývoj trhu. Přidali jsme kategorii Content marketingová strategie, kam je možné hlásit multichannel komunikace. Stejně tak můžete hlásit v online a offline kategoriích v logice dle komunikačních kanálů. Tento ročník bude mít slavnostní vyhlášení v termínu 27. dubna 2017.

25. 10. 2016
Nenad Senic v Praze – konference Content marketing 2016 (16/11/2016)

Keynote speaker:

Nenad Senic is a Group Editor at a content marketing agency PM, poslovni mediji. He has created and edited numerous award-winning customer magazines and other digital brand media. He’s given presentations on content marketing in the USA, Australia, Poland, Turkey, Serbia, and his native country Slovenia. He has judged the US, the UK and Slovenian content marketing and advertising awards. Since July 2011, he has been a European editor for Chief Content Officer magazine by Content Marketing Institute.

Největší slovinská agentura PM, poslovni mediji a group editor jako Keynote speaker konference Content marketing 2016 zahájí program celodenní konference. Novinky o akci můžete sledovat na FB události zde.

11. 4. 2016
Cena České marketingové společnosti (ČMS)

Již potřetí udělíme cenu České marketingové společnosti (ČMS), kterou v naší porotě reprezentuje její prezidentka, paní Jitka Vysekalová. Každý rok byla udělena cena práci, která byla nějakým způsobem výjimečná a nedosáhla na ocenění ve své kategorii, nebo dokonce stála svým zaměřením mimo kategorie. V prvním roce to bylo za sběrnou knihu u titulu Kunratického periodika, kniha Kunratice v běhu času. Loni toto ocenění získala společnost KVADOS za svou poctivou a dlouhodobou práci na magazínu yourK. Těšíme se na vítěze této ceny, kterého budeme znát již tento čtvrtek 14. dubna  a bude vyhlášen na slavnostním večeru 4. května 2016.

31. 3. 2016
Vstupenky na slavnostní večer 4. 5. 2016 – Cinema City

Pokud nejste soutěžící a porotce a přesto byste rádi navštívili náš galavečer, jste srdečně vítáni. Vstupenky v limitovaném množství prodáváme. Můžete si je pořídit za 990 Kč bez DPH po domluvě, zašlete email na borovanska@freyacz.cz a odpovím Vám obratem.

28. 3. 2016
Hodnocení poroty v druhém kole proběhne 8. 4. 2016

Druhé kolo hodnocení soutěžních prací proběhne 8. dubna 2016, 11. dubna 2016 zveřejníme shortlist soutěžních prací.

3. 2. 2016
Jak jsme se měli skvěle – druhý ročník – VIDEO

Pokud chcete zjistit, jaký byl loňský ročník 4 minutovým video ohlédnutím a nechat se nalákat na ten letošní, podívejte se na Youtube zde.

11. 1. 2016
Uzávěrka přihlášek do soutěže posunuta do konce února 2016

Pořadatel posouvá uzávěrku přihlášek do soutěže do konce února 2016. Hodnocení soutěžních prací pak proběhne v březnu 2016 a slavnostní vyhlášení 21.4.2016. Informace o slavnostním vyhlášení a možnosti zakoupení vstupenek na tento večer naleznete na našem webu a FB stránkách s dostatečným časovým předstihem.

2. 12. 2015
Porota pro třetí ročník

Rádi bychom přivítali nové porotce ve třetím ročníku soutěže Fénix content marketing. Vaše soutěžní práce budou letos hrdě hodnotit i noví porotci: Kateřina Straková & Martina Vojtěchovská z Mediaguru.cz, Eva Čapková Illésová, specialistka na sociální sítě, Eliška Vyhnánková, taktéž specialistka na sociální sítě, Jiří Vicherek, vrchní Fenek ve Fenek PR & Jan Binar, výkonný ředitel a prezident McCann a AKA.

14. 9. 2015
Třetí ročník soutěže Fénix content marketing bude spuštěn 1.října

Letoční ročník a možnost přihlášení bude spuštěn 1. října 2015. V tomto termínu naleznete na webových stránkách aktuální přihlášku do soutěže a soutěžní kategorie pro 3. ročník. Nově v nich bude 360°content marketing strategie a další.Porotce představíme také v tomto termínu a opět přibudou nové tváře.