Kategorie

Hlavní kategorie soutěže

1.
Magazíny

1. B2B magazín

Magazín určený obchodním partnerům, který vychází nejméně 2x ročně. Publikace by měla podporovat svým relevantním a zajímavým obsahem vztah ke značce a přinášet obchodní výsledky. Časopis by měl mít danou strategii komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod. – přihlaste si k vašemu časopisu i oborovou kategorii).

2. B2C magazín

Firemní magazíny pro zákazníky jsou skvělou investicí do rozvíjení značky v rámci dlouhého a hmatatelného formátu, pro agentury jsou zároveň oříškem, protože jsou často porovnávány s klasickými tištěnými médii. V 11. ročníku Fenix Awards tato kategorie mění podmínky v periodicitě, se kterou magazín musí vycházet, aby bylo možné ho přihlásit. Snížili jsme periodicitu vydávání titulu na dvakrát ročně (s ohledem na situaci na trhu). 

(Platí zde stejné rozmezí jako pro ostatní přihlášené práce – od 1/3/2023 do 1/5/2024)

3. B2E magazín

Publikace určená zaměstnancům, která je informuje o dění ve společnosti a podporuje znalosti zaměstnanců, zvyšuje jejich motivovanost a celkovou produktivitu jejich práce. Magazín by měl věrohodně informovat, bavit a stmelovat zaměstnance společnosti. Pochlubte se i vaším magazínem a získejte ocenění v soutěži o nejlepší obsah!

4. Jednorázový magazín/tiskovina

Magazín určený zákazníkům, který vychází 1x ročně. Publikace přináší relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují  jiný účel zadavatele. Magazín by měl mít jasnou komunikační strategií, která přináší hmatatelné výsledky.

Katalog by měl mít velmi dobře zpracovanou grafiku, promyšlenou konstrukci a přiměřené množství informací. Vytváříte takový? Tak nám jej přihlaste do soutěže a vyhrajte!

Brožura Co znamená brožura pro moderní zákazníky? Reklamní publikaci, která v současné době zaujímá významné místo při propagaci všech produktů. Aktivně se používá na výstavách, prezentacích, propagacích, veletrzích. Brožura podává informace o produktu, které jsou vytištěny na vysoce kvalitní a barevný papír s barevnými obrázky, fotografiemi a kresbami.

Kritéria, ve kterých jsou magazíny v soutěži hodnoceny:

 1. Textová část – obsah magazínu (hodnotí porota Média)
 2. Koncepční a redakční struktura magazínu (hodnotí porota Média) 
 3. Obrazová výbava a grafický design magazínu (hodnotí porota Odborníci a porota Design) 
 4. Titulní stránka (jako zvláštní kategorii hodnotí poroty Média, Agentury, Odborníci, Design) 
 5. Tiskařská práce a výroba 
 6. Výsledky a popsaná efektivita z pohledu – distribuce, oslovení cílové skupiny, obchodních výsledků souvisejících s vydáváním magazínu

Magazíny zároveň lze hlásit do oborových kategorií a usilovat tak o úspěch jako například nejlepší magazín v kategorii Real Estate, atd. (viz. oborové kategorie zde) 

2.
Noviny

1. B2B

Do soutěže se může hlásit publikace typu noviny, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodí partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod. – nezapomeňte si přihlásit oborovou kategorii)

2. B2E

Noviny určené zaměstnancům, která zaměstnance informuje o dění ve společnosti, podporuje korporátní kulturu a vztah ke společnosti. Často se jedná o podceňovanou disciplínu, ale v mnoha firmách se jedná o důležitý nástroj interní komunikace a jeden z hlavních, který využívají.

3. B2C

Noviny určené zákazníkům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace přináší zákazníkům relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou skupinu.

3.
Web

1. Microsite

Microsite, tedy dočasná stránka konkrétního projektu či produktu, která přináší cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

Microsites se často používají k čistě komerčním účelům. A to k detailnímu popisu produktu, služby či celé společnosti, zvýraznění televizní či rádiové reklamní kampaně, k propagaci interaktivní soutěže; výjimkou není ani bohatý textový doprovod či podpora určitého produktu. Microsite může např. zvýraznit nový produkt od stávající nabídky, naplno demonstrovat jeho přednosti, jelikož v konkurenci ostatních produktů by mohl být v rámci prezentace méně vidět.

2. Content/on-line magazín web

Firemní, tematický či produktový online magazín, který přináší cílové skupině relevantní informace a vytváří pozitivní vztah ke značce.

3. Korporátní web

Webové stránky (společnosti, produktu, tématu), které přinášejí cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce. Máte i vy web, kterým byste se rádi pochlubili? Jsou vaše firemní stránky něčím výjimečné? Představte nám je!

4.
Data

1. Data jako nástroj změny

V této kategorii rádi přivítáme projekty a case studies, které jsou postavené na základě dat a jejich využití k dosažení nějaké signifikantní změny. Získání dat, nebo využití vlastněných dat ve firmě, průzkumy, oborové sektorové spolupráce, které vedou k vytvoření zajímavého datové vzorku a jeho užití pro komunikaci, změnu ve firmě, změnu nějakého společenského tématu, nebo další podobné případové studie jsou přesně ty, které zapadají do této kategorie.

2. Obsahová kampaň postavená na datech

Propojení kreativy, obsahu a schopnosti pracovat s daty a zároveň na nich signifikantně celou takovou kampaň vystavit. Specificky může jít i o vzdělávácí kampaně v rámci firem, nadací a dalších organizací. Nebo kampaň, která není primárně postavená na kreativě, artové stránce, ale její zárodek je stavěný na datových vstupech.

*Pokud potřebujete poradit, zda zařadit svou práci do datových kategorií, neváhejte poslat e-mail a domluvit si konzultaci přihlášek.

5.
Formáty

1. Newsletter

Vydáváte on-line newsletter pro svoje zaměstnance, nebo zákazníky a věříte, že je obsahově, vizuálně, či jinak atraktivní a mohl by zaujmout porotu? Máte mimořádné výsledky ve své komunitě a čísla, která dokazují, že je váš newsletter úspěšný?

2. Brožura, ročenka a katalog

Katalog by měl mít velmi dobře zpracovanou grafiku, promyšlenou konstrukci a přiměřené množství informací. Vytváříte takový? Tak nám jej přihlaste do soutěže a vyhrajte!

Brožura Co znamená brožura pro moderní zákazníky? Reklamní publikaci, která v současné době zaujímá významné místo při propagaci všech produktů. Aktivně se používá na výstavách, prezentacích, propagacích, veletrzích. Brožura podává informace o produktu, které jsou vytištěny na vysoce kvalitní a barevný papír s barevnými obrázky, fotografiemi a kresbami.

3. Social media profil (LinkedIn, Facebook, Instagram, X, Pinterest, Youtube.com, TikTok)

– prosíme ve své přihlášce uveďte, o jaký social media profil se jedná, s jednou kampaní je možné hlásit víc přihlášek pro jednotlivé profily, nebo zvolit kategorii social media kampaň

LinkedIn

Hlavní B2B síť a využití jejích možností, samostatný firemní profil, nebo profil někoho ze C-levelu společnosti. Můžete přihlásit i část obsahu, nějaké téma, seriál, které byly udělané na míru LinkedInu.

Facebook

Přesvědčte nás i svoje kolegy, že Facebook není mrtvý. Ukažte, jak jste oživili obsahovou strategii a podpořili buď značku nebo přímý prodej díky tomuto médiu. Vyberte buď krátkodobé kampaně na Facebook page, aktivace, nebo jednorázový post, zkrátka něco, co v daném období za vás byl největší úspěch na této sociální síti.

Instagram 

Daří se vám díky Instagramovému profilu dosahovat cílů a výsledků? Spolupracujete s influencery a využíváte dosahu této sociální sítě? Naplánovali jste zajímavou kampaň? Je instagramový profil zásadní pro komunikace vaší značky, nebo značky vašeho klienta? Zvolili jste vizuálně zajímavý formát, jak spravovat svůj profil. Nebojte se do přihlášky vyplnit i čísla a další metriky.

X

Pinterest

Youtube.com

Vytvořili jste strategickou video kampaň pro YouTube za účelem zviditelnění nebo podpory své značky nebo značky svého zadavatele? Patří vaše práce do kategorie Youtube.com, nebo jste s videm, videosérií pracovali více koncepčně? Pokud ano, patří spíše do kategorie Best – Nejlepší video, nebo video série značky

TikTok

Firemní TikTok je již klasickou kategorií, v loňských letech uspěly značky jako KFC, Škoda Auto a další. Nebojte se přihlásit svůj profil, jak u veškerých kampaní se porota výrazně kouká na čísla a performance, nezapomeňte tak do své přihlášky k případové studii přidat čísla a výsledky své práce.

4. Výroční zpráva

Výroční zpráva je novou kategorií v rámci jednorázových médií. Pokud výroční zpráva vaší společnosti obsahuje od dopisu generálního ředitele po poslední finanční tabulku a je-li její obsah tak přesvědčivý, že čtenáři budou chtít hltat každé slovo.

6.
Brand

1. Rebranding

Rebranding značky, produktu, redesign, změna vizuálního stylu. To všechno je náročná disciplína, ukažte porotě, jak vypadalo před a po, co jste pro značku udělali. Jaký byl cíl, jak ho zvolená nová vizuální identita, nebo posun v ní, doručily. Jakou jste k rebrandingu udělali kampaň? Jak probíhal celý proces a jaký je finální výsledek.

2. Employer/Employee Branding

Značky a firmy se snaží na poli náboru, HR ukázat, jaké hodnoty má jejich značka. V rámci toho vznikají různé kampaně, microsites, videa a další komunikační nástroje ke sdílení Employer brandingu, částečně také vznikají kampaně, které propagují zaměstnance a jsou postaveny na nich. Prosím, nezapomeňte uvádět čísla a výsledky vašich kampaní v přihlášce.

THE BEST kategorie soutěže

1.
Nejlepší značka roku 2023

Nová kategorie – Nejlepší značka roku:

Pár značek každý rok jednoznačně vystoupí z řady a v rámci své existence na trh a do veřejného prostoru vnesou z pohledu obsahu, sponzoringu, nebo specifických projektů něco skvělého. Dokáží se spojit s partnery, se kterými vytváří jedinečnou hodnotu. Dokáží předvést vysokou úroveň výkonu obchodně, kulturně, nebo v jiných oblastech nad průměrem a konkurencí. Takové značky v jednotlivých oborech mohou usilovat o vítězství v kategorii Brand roku.

Kritéria pro hodnocení: 

 1. strategie značky a její naplňování
 2. vize a ESG impact
 3. změna/přínos v ekosystému
 4. spojení s ostatními značkami
 5. obchodní výsledky, nebo úspěchy spojené se značkou
 6. „always on“ přístup – konstantní performance
 7. významná ocenění v oblasti designu a dalších oblastech

 

2.
Nejlepší ESG roku 2023

ESG je buzzword posledních let, ale zároveň se k němu přidává mnoho agendy a vznikají ve firmách oddělení, která mají na starosti ESG strategii firmy, její reporting, ESG zprávy o fungování firmy a další s tím spojené věci a kampaně. Proto jsme přidali tuto kategorii do Best kategorií a doporučujeme vám, abyste přihlásili i oborovou kategorii, tedy v jakém oboru jste svou ESG strategii, nebo kampaň realizovali.

3.
Nejlepší content marketingová strategie

Content marketingová strategie, či chcete-li multichannel komunikace je královskou disciplínou a také BEST kategorií soutěže Fenix Awards.

Obsahový marketing pomáhá propojit se se zákazníky, budovat komunity, pracovat s retencí zákazníků, dosahovat byznys performance. Nejen, že pracuje na budování důvěry a vztahů, ale povzbuzuje také tím, že zákazníkům poskytuje informace, které potřebují, aby se mohli kvalifikovaně rozhodnout o nákupu produktu či služby. Celková content marketingová strategie tak musí být jasná a cílená, aby bylo možné dosáhnout optimálních výsledků (zvýšení prodeje, zvýšení povědomí o značce atp.).

Povedlo se vám vytvořit komplexní content marketingovou strategii, která efektivně zafungovala? Myslíte si, že vaše kreativa a zvolené komunikační nástroje dohromady složily zajímavý orchestr? Přihlaste svůj projekt do této kategorie.

4.
Nejlepší social media kampaň

Social media kampaň se ve většině případů skládá z více social media profilů a komunikačních kanálů. Pro úspěšné vyplnění přihlášky v této kategorii doporučujeme nešetřit čísly, daty a analýzou performance projektu, které jsou pro naší porotu často zásadní a rozhodující.

Základem je správné definování cílové skupiny a výsledky práce, zároveň doporučujeme do přihlášky uvézt i jak byly jednotlivé komunikační kanály propojeny, kde jste využili synergie, proč jste udělali konkrétní kroky. Uvedťe také zvlášť, jaké investice proběhly do distribuce obsahu/boosting/influencers atd.

*Do social media kampaní patří i kampaně specificky zaměřené na influencery, pokud se jedná o průřez různými platformami. Pokud je to třeba jen Instagram apod. – přihlaste projekt do Formát – Social media profil a zvolte kýžený profil.

5.
Nejlepší video, nebo video série značky

Vytvořili jste video, které se stalo virálem? Využili jste formát videa ke komunikaci se zákazníky a vše dopadlo na výbornou? Zpropagovali jste produkt pomocí videí a zafungovalo to tak, že vám zákazníci „urvali ruce“? Připravili jste dokonce značkový seriál, nebo video, které jste prostřednictvím médií dostali ke své cílové skupině?

Řekněte nám o vašem úspěchu!

Hodnotí se obsah, zpracování a myšlenka videa a dále jeho marketingové a strategické využití ve firemní komunikaci. Můžete také hlásit video, které patří do content marketing strategie zvlášť. Nebojte si zvolit oborovou kategorii pro větší šanci uspět i tam.

6.
Nejlepší značkový podcast

S podcasty se roztrhl pytel, všichni posloucháme naše favority do sluchátek. Ale kdo má ten nejlepší firemní/značkový podcast? Která značka si nejlépe poradila s tím, jaký obsah udělat pro své fanoušky? Opět můžete hlásit podcasty ve všech 14 oborových kategoriích, nebo nezařazené. Nezapomeňte do svých přihlášek uvádět čísla o poslechovosti, spolupráce, a celkovou strategii a koncepci, aby porotci pochopili, proč podcast vznikl, pro jakou cílovou skupinu je určený a jakých dosahuje výsledků.

7.
Nejlepší native advertisement projekt roku 2023

Spolupráce s vydavatelskými domy, využití médií pro váš native advertisement je skvělý nástroj? Využíváte tento typ kampaní? Jste v nich špičkový? Neváhejte je přihlásit do Fenix Awards. Tato kategorie je letos novou kategorií a má hodně blízko ke content marketing strategii, ale je zaměřená vyloženě na Native Advertisement.

8.
Nejlepší agentura roku 2023

Kategorie, která do marketingových cen zásadním způsobem patří. Před 10 lety se oceňovali především a jen značky a společnosti, na diplomy patřilo jméno klienta a agentury zůstávaly jako dvojka, přísedící. V 11. ročníku Fenix Awards tak oceňujeme zvlášť Brand roku, Společnost roku a Agenturu roku.

Pro tuto kategorii nás kontaktujte a pošleme vám speciální formulář, který je rozdílný oproti klasické přihlášce do soutěže. Zároveň si můžete sjednat konzultaci a probrat detaily k této kategorii na on-line callu.

9.
Game changer roku 2023

Kampaň, kreativa, nápad, rebranding, změna – cokoliv, co pro značku, firmu, organizaci zkrátka byl game changer. Typ, jak interně zjistit, jestli projekt patří do této kategorie: 1. konzultace přihlášky, 2. to přeci víte, protože to byl extra úspěch, extra projekt a věci posunul dopředu.

10.
Firemní kultura roku 2023

Připravili jste speciální projekt související s firemní kulturou vaší značky? Projekt zaměřený na téma firemní kultury, nebo přípravu speciálního komunikačního kanálu od knihy, videa nebo portálu, které by mohla ocenit naše porota? Nevíte, zda vaše aktivita spadá do této kategorie – neváhejte si sjednat konzultaci přihlášky.

11.
Interní komunikace roku 2023

Interní komunikace má v mnoha společnostech přímo dedikované oddělení v rámci komunikace a marketingu, které se zabývá trvalým budováním firemní kultury, komunikace a správou komunikačních kanálů v rámci B2E. Do této kategorie můžete přihlásit zajímavé projekty z dané oblasti a ukázat nám svoje skvělé výsledky práce.

12.
Nejlepší firemní event roku 2023

Je součástí vašeho komunikační mixu zajímavý event, který byl významným prvkem strategie? Představte nám cílovou skupinu, pro kterou byl event určený, jak jste projekt realizovali, co na něm bylo speciálního. Nezapomeňte nám do přílohy dát videa a fotky ze samotné akce. Pokud máte vyhodnocení a další materiály, budeme rádi, když je nasdílíte s porotou, aby se mohla na místo přenést. Do této kategorie samozřejmě můžete přihlásit i on-line, hybrid events.

13.
Největší inovace roku 2023

Název kategorie přesně shrnuje, jaké práce a věci byste měli hlásit do této kategorie. Pro porotu bude důležité posoudit, v čem inovace spočívala, čeho jste dosáhli, o co konkrétně se jednalo ve vašem kontextu. Zda vaše práce je nějakým způsobem dokonce výjimečná pro to, co se odehrávalo na trhu. Nebojte se v přihlášce uvádět čísla a výsledky své práce, porota k nim bude přihlížet.

THE BEST COMPANY OF 2023

 

 

Oborové kategorie

Hlavní ocenění soutěže

2.
Nejlepší distribuce firemního obsahu

Obsahový marketing je plně spjat nejen s tvorbou skvělého obsahu, který lidé rádi sledují, ale také s jeho distribucí k relevantním lidem. Tato kategorie je určená pro soutěžící, kteří zvolili buď tradiční komunikační kanály se skvělou performance, nebo naopak netradiční formu distribuce.

Chceme totiž i v letošním ročníku ukázat na stupni vítězů této kategorie tvůrce projektů, kteří vědí, že je potřeba investovat nejen do tvorby kvalitního firemního obsahu, ale i do jeho distribuce.

Minulý ročník, kdy byla tato kategorie poprvé vyhlášena, se medailově umístily projekty: Rozhýbaný Mekáč (McDonald’s ČR), distribuce magazínu Českých drah a strategie společnosti MAKRO Cash & Carry.

3.
Nejefektivnější firemní obsah
V 7. ročníku máte poprvé možnost uspět se svým projektem v parametru efektivity. Tato kategorie ukazuje na potřebu prokázat, že oborová disciplína content marketing má význam nejen jako doplněk výkonových disciplín komunikace.
Minulý rok přibyla kategorie Distribuce firemního obsahu, jak jste na tom letos s efektivitou? Nějaký z projektů byl mimořádně úspěšný a chcete klientovi ukázat svým úspěchem, že jste skvělí? Vyplňte do přihlášky své průzkumy efektivity, uveďte pro porotu veškeré parametry, které považujete za doklad největší efektivity vašeho projektu.

Simply the Best

1.
Nejlepší ilustrace a její použití

Firemní, tematická či produktová ilustrace nebo série ilustrací. Hodnotí se obsah, zpracování a myšlenka za ilustrací a dále její marketingové a strategické využití ve firemní komunikaci.

Přihlašovatel musí být autorem i realizátorem ilustrace.

2.
Nejlepší video a jeho použití

Vytvořili jste video, které se stalo virálem? Využili jste formát videa ke komunikaci se zákazníky a vše dopadlo na výbornou? Zpropagovali jste produkt pomocí videí a zafungovalo to tak, že vám zákazníci „urvali ruce“? Řekněte nám o vašem úspěchu!

Hodnotí se obsah, zpracování a myšlenka videa a dále jeho marketingové a strategické využití ve firemní komunikaci.

Přihlašovatel musí být autorem i realizátorem videa.

V minulých letech zabodovala videa: První personalizovaná video kampaň (Marketing festival), Big Mac v retrodokumentu (McDonald’s ČR) nebo Ulevujeme lidem od starostí s placením (Twisto payments).

3.
Nejlepší fotografie a její použití

Firemní, tematická či produktová fotografie nebo série fotografií.  Odborná porota hodnotí obsah, zpracování a myšlenku za fotografií, dále její marketingové a strategické využití v marketingové komunikaci.

Povedlo se vám pomocí fotografie využít marketingovou komunikaci na maximum? Řekněte nám o tom!

Přihlašovatel musí být autorem i realizátorem fotografie.

V minulém ročníku zabodovala fotografie Praha, Art District 7 (Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism).

4.
Nejlepší editor

Za každými novinami, časopisem či magazínem stojí jeho editor. Vyhlašujeme cenu nejen pro tiskovinu, ale i jejího autora. Podmínkou je, že editor na projektu pracoval větší část roku 2020.

Přihlášku je možno vyplnit zde.

5.
Nejlepší designér

Za každým dokonalým nápadem stojí mozek jeho designéra. Nejen výsledky, ale především autoři si zaslouží patřičné ocenění za svou práci. Porota reflektuje přihlášenou soubornou práci designéra za rok 2020.

Přihlášku můžete vyplnit zde.

Sekce Magazíny

1.
B2C časopis

Magazín určený zákazníkům, který vychází minimálně 2x ročně. Mělo by se jednat o publikaci, která přináší relevantní informace podporující vztah ke značce, nebo naplňuje jiný účel zadavatele. V čem je právě váš magazín jedinečný? Vyzdvihněte jeho silné stránky v přihlášce do soutěže a nechte ho ocenit odbornou porotou!

Mezi TOP magazíny minulých let patřily například: Vlastní cestou (rodinný pivovar Bernard), Tescoma magazín (Tescoma), ČILICHILI (Vodafone ČR) nebo Volkswagen Magazín (Porsche Česká republika).

2.
B2B časopis

Magazín určený obchodním partnerům, který vychází nejméně 2x ročně. Publikace by měla podporovat svým relevantním a zajímavým obsahem vztah ke značce a přinášet obchodní výsledky. Časopis by měl mít danou strategii komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.).

Medailové pozice v minulých letech obsadily magazíny: YOU – Magazín pro vaše uši (Active Radio), Epikure (MAKRO CASH & CARRY), À la card (Sodexo Pass ČR) nebo Marwick (KPMG ČR).

3.
B2E časopis

Publikace určená zaměstnancům, která je informuje o dění ve společnosti a podporuje znalosti zaměstnanců, zvyšuje jejich motivovanost a celkovou produktivitu jejich práce. Magazín by měl věrohodně informovat, bavit a stmelovat zaměstnance společnosti. Pochlubte se i vaším magazínem a získejte ocenění v soutěži o nejlepší obsah!

Medialové pozice v minulých letech si zasloužily magazíny: ECHO (KPMG), IKONA (Swiss Life Select Česká Republika), Události na VUT v Brně (Vysoké učení technické v Brně) nebo Železničář (České dráhy).

4.
B2C noviny

Noviny určené zákazníkům, které vychází nejméně 2x ročně. Noviny přináší zákazníkům relevantní a aktuální informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují jiný účel zadavatele.

 

 

5.
B2B noviny

Publikace typu noviny, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Noviny s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodní partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.)

6.
B2E noviny

Noviny určené zaměstnancům, které je informují o dění ve firmě, podporují korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

Mezi TOP noviny se v minulých letech probojovaly Albertoviny (AHOLD Czech Republic), Škoda Mobil (ŠKODA Auto) nebo Profesionál (Miele technika).

Jednorázové médium

1.
Jednorázový magazín

Magazín určený zákazníkům, který vychází 1x ročně. Publikace přináší relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují  jiný účel zadavatele. Magazín by měl mít jasnou komunikační strategií, která přináší hmatatelné výsledky.

2.
Výroční zpráva

Výroční zpráva je novou kategorií v rámci jednorázových médií. Pokud výroční zpráva vaší společnosti obsahuje od dopisu generálního ředitele po poslední finanční tabulku a je-li její obsah tak přesvědčivý, že čtenáři budou chtít hltat každé slovo, přihlaste ji!

Vypracování jakékoli výroční zprávy je velice náročné, proto se neváhejte pochlubit, ukažte nám své mistrovské dílo a vyhrajte ocenění!

Minulý ročník si ocenění zasloužila v rámci neziskového sektoru Výroční zpráva APRB 2017 (Agentura pro rozvoj Broumovska).

3.
Kalendář

To, že nám kalendář umožňuje rozeznat, co se stalo nejdříve a co se stalo potom, nám také pomáhá odlišit příčiny od následků a to je jeden ze základních předpokladů rozvoje lidské společnosti.

A ani v dnešní digitalizované době neztrácí tištěný kalendář své kouzlo. Kalendář může být nejen opravdovým uměleckým dílem, ale také může mít také silný příběh. Představte nám svůj kalendář, který nese poselství o vaší firmě, zajímavý příběh nebo se vám prostě jen líbí.

U kalendáře odborná porota hodnotí: výtvarné řešení, originalitu zpracování, efektivitu marketingového sdělení a společenský přínos (např. podpora mladých tvůrců, podpora ohrožených druhů zvířat atd.).

Vítězem v minulých letech byl např. kalendář Jan Kaplický (PRESCO GROUP).

4.
Katalog

Katalog by měl mít velmi dobře zpracovanou grafiku, promyšlenou konstrukci a přiměřené množství informací. Vytváříte takový? Tak nám jej přihlaste do soutěže a vyhrajte!

Vítězem v minulých letech byl např. Green design for a better future (RESPIRO), USSPA katalog nebo katalog společnosti Tescoma.

5.
Brožura

Co znamená brožura pro moderní zákazníky? Reklamní publikaci, která v současné době zaujímá významné místo při propagaci všech produktů. Aktivně se používá na výstavách, prezentacích, propagacích, veletrzích. Brožura podává informace o produktu, které jsou vytištěny na vysoce kvalitní a barevný papír s barevnými obrázky, fotografiemi a kresbami.

Máte i vy brožuru, kterou chcete ukázat a pochlubit se jejím obsahem a zpracováním? Přihlaste ji zde.

Minulý rok byla odbornou porotou oceněna Corporate Brochure (Asahi Breweries Europe Group).

Sekce Sociální média

1.
Facebook

Přesvědčte nás i svoje kolegy, že Facebook není mrtvý. Ukažte, jak jste oživili obsahovou strategii a podpořili buď značku nebo přímý prodej díky tomuto médiu.

Hlásit se můžete zde.

Vítězové minulých let jsou například počiny Ten druhý život: pomoc válečným veteránům (Komunitní centrum pro válečné veterány),  Plast je past (Greenpeace Česká republika) nebo RIA – Nemusíš (HARTMANN – RICO).

2.
YouTube

Vytvořili jste strategickou video kampaň pro YouTube za účelem zviditelnění nebo podpory své značky nebo značky svého zadavatele? Pokud ano, neváhejte a přihlašte se!

Můžete se ocitnout ve společnosti výherců loňských let – Heureka YouTube kanál (Heureka Shopping), Excelent výzva – Gamers vs. Athletes (Plzeňský Prazdroj) nebo #Dobroodkosti (Český národní registr dárců dřeně).

3.
Instagram

Naplánovali jste svou kampaň na pravděpodobně nejpopulárnějším médiu současnosti? Podařilo se vám podpořit svou či klientovu značku a chcete se o to podělit?

Předveďte svůj počin ostatním a ještě u toho můžete vyhrát, stejně jako se to v minulosti podařilo například instagramovým projektům: Nejkratší telenovela na světě o zubech (Philips Česká republika), Insta DRI – Piknik se Sally Hansen (Coty Česká republika) či Instagramu Colours of Ostrava.

6.
Social media kampaň

Pokud se vaše kampaň nevešla pouze na jednu sociální síť, pak patříte právě do této kategorie. Vytvořili jste projekt s přesahem mezi více sociálními médii a ty se (v ideálním případě) navzájem doplňovaly?

Pochlubte se svým inovativním myšlením a zařaďte se po bok projektů Ulevujeme lidem od starostí s placením (Twisto payments), PILOT G-2 – ZJISTI, JAKÁ JSI OSOBNOST (Václav Čížek) nebo Burger na facebookovém základě (McDonald’s ČR).

Sekce Webové stránky

1.
Korporátní webové stránky

Webové stránky (společnosti, produktu, tématu), které přinášejí cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce. Máte i vy web, kterým byste se rádi pochlubili? Jsou vaše firemní stránky něčím výjimečné? Představte nám je!

2.
Microsite

Microsite, tedy dočasná stránka konkrétního projektu či produktu, která přináší cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

Microsites se často používají k čistě komerčním účelům. A to k detailnímu popisu produktu, služby či celé společnosti, zvýraznění televizní či rádiové reklamní kampaně, k propagaci interaktivní soutěže; výjimkou není ani bohatý textový doprovod či podpora určitého produktu. Microsite může např. zvýraznit nový produkt od stávající nabídky, naplno demonstrovat jeho přednosti, jelikož v konkurenci ostatních produktů by mohl být v rámci prezentace méně vidět.

Jak jste využili microsite vy? Řekněte nám o tom zde!

Inspirací vám může být microsite Kolik stojí zdraví – společnosti AXA ČR.

3.
Blog

Firemní, tematický či produktový blog, který přináší cílové skupině relevantní informace a vytváří pozitivní vztah ke značce. Blog může být čímkoliv (internetový deník, magazín, zápisník myšlenek a názorů, firemní věstník, místo pro oznamování novinek atd.).

Tvoříte vy nebo společnost, ve které pracujete zajímavý blog? V čem konkrétně vyniká mezi ostatními? Jaký má pro vás přínos? Povězte nám o tom zde!

Minulými medailisty byly například blogy: Jídlo a radost (Ambiente), ZVUT.cz (Vysoké učení technické v Brně) nebo Pravdy o atopii (NAOS CZECH REPUBLIC).

4.
Online magazín

Firemní, tematický či produktový online magazín, který přináší cílové skupině relevantní informace a vytváří pozitivní vztah ke značce.

V minulých ročních byly oceněny online magazíny PERLA (Československá obchodní banka) nebo Patálie.cz (AXA Česká republika).

Neziskový sektor

1.
Neziskový sektor

Hledáme inspirativní příklad dobré praxe – neváhejte přihlásit ten váš! Ukažte ostatním, že i s malým rozpočtem se dá vytvořit skvělá kampaň, oslovit cílovou skupinu nebo jinak obstát v konkurenci komerčních subjektů. Přihlásit se může jakákoli nezisková organizace zdarma.

Oborové kategorie

1.
Best in Auto/Moto

Pracujete v automobilovém průmyslu? Máte krásný magazín, katalog nebo výroční zprávu? Přihlaste se do této oborové kategorie!

Poplatek za best in je 2000 Kč a podmínkou je přihláška v hlavní kategorii (např. Best in Auto/Moto pro B2C magazín).

2.
Best in bankovní sektor a finance

Zde hlaste ty nejlepší projekty z oboru bankovnictví a financí. Podařilo se vám úspěšně oslovit cílovou skupinu v tomto oboru? Zafungovala vám online média či jste využili offline řešení? Budeme rádi, když nám o tom řeknete a přihlásíte se zde.

Poplatek za best in je 2000 Kč a podmínkou je přihláška v hlavní kategorii (např. Best in bankovní sektor a finance pro online magazín).

3.
Best in krása a móda

Milujete krásu a módu? Vytváříte magazín s tímto zaměřením? Máte Facebook page s fashion obsahem, který oslovuje? Fotíte na Instagram beauty produkty? Chceme o vás slyšet!

Poplatek za best in je 2000 Kč a podmínkou je přihláška v hlavní kategorii (např. Best in krása a móda pro B2C magazín).

4.
Best in real estate

Prodáváte nemovitosti a máte k nim designový katalog? Přihlaste nám ho do soutěže o nejlepší katalog & přidejte oborovou kategorii Best in real estate!

Poplatek za best in je 2000 Kč a podmínkou je přihláška v hlavní kategorii (např. Best in real estate pro B2B magazín).

Omnichannel

Hlavní ocenění soutěže

1.
Content marketingová strategie

Content marketingová strategie, či chcete-li multichannel komunikace je královskou disciplínou a také hlavní kategorií soutěže Fénix content marketing.

Obsahový marketing pomáhá propojit se se zákazníky. Nejen, že pracuje na budování důvěry a vztahů, ale povzbuzuje také tím, že zákazníkům poskytuje informace, které potřebují, aby se mohli kvalifikovaně rozhodnout o nákupu produktu či služby. Celková content marketingová strategie tak musí být jasná a cílená, aby bylo možné dosáhnout optimálních výsledků (zvýšení prodeje, zvýšení povědomí o značce atp.).

Povedlo se vám vytvořit komplexní content marketingovou strategii, která efektivně zafungovala? Povězte nám o tom zde!

Motivací pro vás mohou být vítězové minulých ročníků: CMS Tchibo, CMS – Kopejte za nás (Strabag) nebo CMS Ambiente.

2.
Nejlepší distribuce firemního obsahu

Obsahový marketing je plně spjat nejen s tvorbou skvělého obsahu, který lidé rádi sledují, ale také s jeho distribucí k relevantním lidem. Tato kategorie je určená pro soutěžící, kteří zvolili buď tradiční komunikační kanály se skvělou performance, nebo naopak netradiční formu distribuce.

Chceme totiž i v letošním ročníku ukázat na stupni vítězů této kategorie tvůrce projektů, kteří vědí, že je potřeba investovat nejen do tvorby kvalitního firemního obsahu, ale i do jeho distribuce.

Minulý ročník, kdy byla tato kategorie poprvé vyhlášena, se medailově umístily projekty: Rozhýbaný Mekáč (McDonald’s ČR), distribuce magazínu Českých drah a strategie společnosti MAKRO Cash & Carry.

3.
Nejefektivnější firemní obsah
V 7. ročníku máte poprvé možnost uspět se svým projektem v parametru efektivity. Tato kategorie ukazuje na potřebu prokázat, že oborová disciplína content marketing má význam nejen jako doplněk výkonových disciplín komunikace.
Minulý rok přibyla kategorie Distribuce firemního obsahu, jak jste na tom letos s efektivitou? Nějaký z projektů byl mimořádně úspěšný a chcete klientovi ukázat svým úspěchem, že jste skvělí? Vyplňte do přihlášky své průzkumy efektivity, uveďte pro porotu veškeré parametry, které považujete za doklad největší efektivity vašeho projektu.

Simply the Best

1.
Nejlepší ilustrace a její použití

Firemní, tematická či produktová ilustrace nebo série ilustrací. Hodnotí se obsah, zpracování a myšlenka za ilustrací a dále její marketingové a strategické využití ve firemní komunikaci.

Přihlašovatel musí být autorem i realizátorem ilustrace.

2.
Nejlepší video a jeho použití

Vytvořili jste video, které se stalo virálem? Využili jste formát videa ke komunikaci se zákazníky a vše dopadlo na výbornou? Zpropagovali jste produkt pomocí videí a zafungovalo to tak, že vám zákazníci „urvali ruce“? Řekněte nám o vašem úspěchu!

Hodnotí se obsah, zpracování a myšlenka videa a dále jeho marketingové a strategické využití ve firemní komunikaci.

Přihlašovatel musí být autorem i realizátorem videa.

V minulých letech zabodovala videa: První personalizovaná video kampaň (Marketing festival), Big Mac v retrodokumentu (McDonald’s ČR) nebo Ulevujeme lidem od starostí s placením (Twisto payments).

3.
Nejlepší fotografie a její použití

Firemní, tematická či produktová fotografie nebo série fotografií.  Odborná porota hodnotí obsah, zpracování a myšlenku za fotografií, dále její marketingové a strategické využití v marketingové komunikaci.

Povedlo se vám pomocí fotografie využít marketingovou komunikaci na maximum? Řekněte nám o tom!

Přihlašovatel musí být autorem i realizátorem fotografie.

V minulém ročníku zabodovala fotografie Praha, Art District 7 (Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism).

4.
Nejlepší editor

Za každými novinami, časopisem či magazínem stojí jeho editor. Vyhlašujeme cenu nejen pro tiskovinu, ale i jejího autora. Podmínkou je, že editor na projektu pracoval větší část roku 2019.

Přihlášku je možno vyplnit zde.

5.
Nejlepší designér

Za každým dokonalým nápadem stojí mozek jeho designéra. Nejen výsledky, ale především autoři si zaslouží patřičné ocenění za svou práci. Porota reflektuje přihlášenou soubornou práci designéra za rok 2019.

Přihlášku můžete vyplnit zde.

Sekce Magazíny

1.
B2C časopis

Magazín určený zákazníkům, který vychází minimálně 2x ročně. Mělo by se jednat o publikaci, která přináší relevantní informace podporující vztah ke značce, nebo naplňuje jiný účel zadavatele. V čem je právě váš magazín jedinečný? Vyzdvihněte jeho silné stránky v přihlášce do soutěže a nechte ho ocenit odbornou porotou!

Mezi TOP magazíny minulých let patřily například: Vlastní cestou (rodinný pivovar Bernard), Tescoma magazín (Tescoma), ČILICHILI (Vodafone ČR) nebo Volkswagen Magazín (Porsche Česká republika).

2.
B2B časopis

Magazín určený obchodním partnerům, který vychází nejméně 2x ročně. Publikace by měla podporovat svým relevantním a zajímavým obsahem vztah ke značce a přinášet obchodní výsledky. Časopis by měl mít danou strategii komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.).

Medailové pozice v minulých letech obsadily magazíny: YOU – Magazín pro vaše uši (Active Radio), Epikure (MAKRO CASH & CARRY), À la card (Sodexo Pass ČR) nebo Marwick (KPMG ČR).

3.
B2E časopis

Publikace určená zaměstnancům, která je informuje o dění ve společnosti a podporuje znalosti zaměstnanců, zvyšuje jejich motivovanost a celkovou produktivitu jejich práce. Magazín by měl věrohodně informovat, bavit a stmelovat zaměstnance společnosti. Pochlubte se i vaším magazínem a získejte ocenění v soutěži o nejlepší obsah!

Medialové pozice v minulých letech si zasloužily magazíny: ECHO (KPMG), IKONA (Swiss Life Select Česká Republika), Události na VUT v Brně (Vysoké učení technické v Brně) nebo Železničář (České dráhy).

4.
B2C noviny

Noviny určené zákazníkům, které vychází nejméně 2x ročně. Noviny přináší zákazníkům relevantní a aktuální informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují jiný účel zadavatele.

 

 

5.
B2B noviny

Publikace typu noviny, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Noviny s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodní partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.)

6.
B2E noviny

Noviny určené zaměstnancům, které je informují o dění ve firmě, podporují korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

Mezi TOP noviny se v minulých letech probojovaly Albertoviny (AHOLD Czech Republic), Škoda Mobil (ŠKODA Auto) nebo Profesionál (Miele technika).

Jednorázové médium

1.
Jednorázový magazín

Magazín určený zákazníkům, který vychází 1x ročně. Publikace přináší relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují  jiný účel zadavatele. Magazín by měl mít jasnou komunikační strategií, která přináší hmatatelné výsledky.

2.
Výroční zpráva

Výroční zpráva je novou kategorií v rámci jednorázových médií. Pokud výroční zpráva vaší společnosti obsahuje od dopisu generálního ředitele po poslední finanční tabulku a je-li její obsah tak přesvědčivý, že čtenáři budou chtít hltat každé slovo, přihlaste ji!

Vypracování jakékoli výroční zprávy je velice náročné, proto se neváhejte pochlubit, ukažte nám své mistrovské dílo a vyhrajte ocenění!

Minulý ročník si ocenění zasloužila v rámci neziskového sektoru Výroční zpráva APRB 2017 (Agentura pro rozvoj Broumovska).

3.
Kalendář

To, že nám kalendář umožňuje rozeznat, co se stalo nejdříve a co se stalo potom, nám také pomáhá odlišit příčiny od následků a to je jeden ze základních předpokladů rozvoje lidské společnosti.

A ani v dnešní digitalizované době neztrácí tištěný kalendář své kouzlo. Kalendář může být nejen opravdovým uměleckým dílem, ale také může mít také silný příběh. Představte nám svůj kalendář, který nese poselství o vaší firmě, zajímavý příběh nebo se vám prostě jen líbí.

U kalendáře odborná porota hodnotí: výtvarné řešení, originalitu zpracování, efektivitu marketingového sdělení a společenský přínos (např. podpora mladých tvůrců, podpora ohrožených druhů zvířat atd.).

Vítězem v minulých letech byl např. kalendář Jan Kaplický (PRESCO GROUP).

4.
Katalog

Katalog by měl mít velmi dobře zpracovanou grafiku, promyšlenou konstrukci a přiměřené množství informací. Vytváříte takový? Tak nám jej přihlaste do soutěže a vyhrajte!

Vítězem v minulých letech byl např. Green design for a better future (RESPIRO), USSPA katalog nebo katalog společnosti Tescoma.

5.
Brožura

Co znamená brožura pro moderní zákazníky? Reklamní publikaci, která v současné době zaujímá významné místo při propagaci všech produktů. Aktivně se používá na výstavách, prezentacích, propagacích, veletrzích. Brožura podává informace o produktu, které jsou vytištěny na vysoce kvalitní a barevný papír s barevnými obrázky, fotografiemi a kresbami.

Máte i vy brožuru, kterou chcete ukázat a pochlubit se jejím obsahem a zpracováním? Přihlaste ji zde.

Minulý rok byla odbornou porotou oceněna Corporate Brochure (Asahi Breweries Europe Group).

Sekce Sociální média

1.
Facebook

Přesvědčte nás i svoje kolegy, že Facebook není mrtvý. Ukažte, jak jste oživili obsahovou strategii a podpořili buď značku nebo přímý prodej díky tomuto médiu.

Hlásit se můžete zde.

Vítězové minulých let jsou například počiny Ten druhý život: pomoc válečným veteránům (Komunitní centrum pro válečné veterány),  Plast je past (Greenpeace Česká republika) nebo RIA – Nemusíš (HARTMANN – RICO).

2.
YouTube

Vytvořili jste strategickou video kampaň pro YouTube za účelem zviditelnění nebo podpory své značky nebo značky svého zadavatele? Pokud ano, neváhejte a přihlašte se!

Můžete se ocitnout ve společnosti výherců loňských let – Heureka YouTube kanál (Heureka Shopping), Excelent výzva – Gamers vs. Athletes (Plzeňský Prazdroj) nebo #Dobroodkosti (Český národní registr dárců dřeně).

3.
Instagram

Naplánovali jste svou kampaň na pravděpodobně nejpopulárnějším médiu současnosti? Podařilo se vám podpořit svou či klientovu značku a chcete se o to podělit?

Předveďte svůj počin ostatním a ještě u toho můžete vyhrát, stejně jako se to v minulosti podařilo například instagramovým projektům: Nejkratší telenovela na světě o zubech (Philips Česká republika), Insta DRI – Piknik se Sally Hansen (Coty Česká republika) či Instagramu Colours of Ostrava.

4.
Social media kampaň

Pokud se vaše kampaň nevešla pouze na jednu sociální síť, pak patříte právě do této kategorie. Vytvořili jste projekt s přesahem mezi více sociálními médii a ty se (v ideálním případě) navzájem doplňovaly?

Pochlubte se svým inovativním myšlením a zařaďte se po bok projektů Ulevujeme lidem od starostí s placením (Twisto payments), PILOT G-2 – ZJISTI, JAKÁ JSI OSOBNOST (Václav Čížek) nebo Burger na facebookovém základě (McDonald’s ČR).

Sekce Webové stránky

1.
Korporátní webové stránky

Webové stránky (společnosti, produktu, tématu), které přinášejí cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce. Máte i vy web, kterým byste se rádi pochlubili? Jsou vaše firemní stránky něčím výjimečné? Představte nám je!

2.
Microsite

Microsite, tedy dočasná stránka konkrétního projektu či produktu, která přináší cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

Microsites se často používají k čistě komerčním účelům. A to k detailnímu popisu produktu, služby či celé společnosti, zvýraznění televizní či rádiové reklamní kampaně, k propagaci interaktivní soutěže; výjimkou není ani bohatý textový doprovod či podpora určitého produktu. Microsite může např. zvýraznit nový produkt od stávající nabídky, naplno demonstrovat jeho přednosti, jelikož v konkurenci ostatních produktů by mohl být v rámci prezentace méně vidět.

Jak jste využili microsite vy? Řekněte nám o tom zde!

Inspirací vám může být microsite Kolik stojí zdraví – společnosti AXA ČR.

3.
Blog

Firemní, tematický či produktový blog, který přináší cílové skupině relevantní informace a vytváří pozitivní vztah ke značce. Blog může být čímkoliv (internetový deník, magazín, zápisník myšlenek a názorů, firemní věstník, místo pro oznamování novinek atd.).

Tvoříte vy nebo společnost, ve které pracujete zajímavý blog? V čem konkrétně vyniká mezi ostatními? Jaký má pro vás přínos? Povězte nám o tom zde!

Minulými medailisty byly například blogy: Jídlo a radost (Ambiente), ZVUT.cz (Vysoké učení technické v Brně) nebo Pravdy o atopii (NAOS CZECH REPUBLIC).

4.
Online magazín

Firemní, tematický či produktový online magazín, který přináší cílové skupině relevantní informace a vytváří pozitivní vztah ke značce.

V minulých ročních byly oceněny online magazíny PERLA (Československá obchodní banka) nebo Patálie.cz (AXA Česká republika).

Neziskový sektor

1.
Neziskový sektor

Hledáme inspirativní příklad dobré praxe – neváhejte přihlásit ten váš! Ukažte ostatním, že i s malým rozpočtem se dá vytvořit skvělá kampaň, oslovit cílovou skupinu nebo jinak obstát v konkurenci komerčních subjektů. Přihlásit se může jakákoli nezisková organizace zdarma.

Oborové kategorie

1.
Best in Auto/Moto

Pracujete v automobilovém průmyslu? Máte krásný magazín, katalog nebo výroční zprávu? Přihlaste se do této oborové kategorie!

Poplatek za best in je 2000 Kč a podmínkou je přihláška v hlavní kategorii (např. Best in Auto/Moto pro B2C magazín).

2.
Best in bankovní sektor a finance

Zde hlaste ty nejlepší projekty z oboru bankovnictví a financí. Podařilo se vám úspěšně oslovit cílovou skupinu v tomto oboru? Zafungovala vám online média či jste využili offline řešení? Budeme rádi, když nám o tom řeknete a přihlásíte se zde.

Poplatek za best in je 2000 Kč a podmínkou je přihláška v hlavní kategorii (např. Best in bankovní sektor a finance pro online magazín).

3.
Best in krása a móda

Milujete krásu a módu? Vytváříte magazín s tímto zaměřením? Máte Facebook page s fashion obsahem, který oslovuje? Fotíte na Instagram beauty produkty? Chceme o vás slyšet!

Poplatek za best in je 2000 Kč a podmínkou je přihláška v hlavní kategorii (např. Best in krása a móda pro B2C magazín).

4.
Best in real estate

Prodáváte nemovitosti a máte k nim designový katalog? Přihlaste nám ho do soutěže o nejlepší katalog & přidejte oborovou kategorii Best in real estate!

Poplatek za best in je 2000 Kč a podmínkou je přihláška v hlavní kategorii (např. Best in real estate pro B2B magazín).

Hlavní ocenění soutěže

1.
Content marketingová strategie

Content marketingová strategie, či chcete-li multichannel komunikace je královskou disciplínou a také hlavní kategorií soutěže Fénix content marketing. Pro přihlášení, prosím, vyplňte formulář a připojte co nejlépe výsledky své práce. Výstižně také popište systém, který jste při realizaci uplatnili. Prosím, dbejte na fakt, že porotci třeba váš projekt neznají a rádi by plně pochopili váš úspěch a docenili vaše výsledky. Tato kategorie je pro rok 2018 a projekty realizované v tomto roce. Pokud jste plánovali ve 4Q roku 2017 a realizovali projekty v roce 2018, těžiště aktivní exekuce bylo zde, je přihlášení v pořádku.

2.
Nejlepší distribuce firemního obsahu

V letošním ročníku jsme přidali pro soutěžící kategorii s názvem Distribuce firemního obsahu. Tato kategorie je určená pro soutěžící, kteří zvolili buď tradiční komunikační kanály se skvělou performance, nebo naopak netradiční formu distribuce. Chceme v letošním ročníku ukázat na stupni vítězů této kategorie vítěze, kteří vědí, že je potřeba investovat nejen do tvorby kvalitního firemního obsahu, ale i do jeho distribuce. Na to odkazuje i motto 6. ročníku soutěže.

Simple the Best

1.
Nejlepší ilustrace a její použití

Firemní, tematická či produktová ilustrace nebo série ilustrací. Přihlašovatel musí být autorem i realizátorem ilustrace. Hodnotí se obsah, zpracování a myšlenka za ilustrací a dále její marketingové a strategické využití ve firemní komunikaci.

2.
Nejlepší video a jeho použití

Firemní, tematické či produktové video nebo série videí. Přihlašovatel musí být autorem i realizátorem videa. Hodnotí se obsah, zpracování a myšlenka videa a dále jeho marketingové a strategické využití ve firemní komunikaci.

3.
Nejlepší fotografie a její použití

Firemní, tematická či produktová fotografie nebo série fotografií. Přihlašovatel musí být autorem i realizátorem fotografie. Hodnotí se obsah, zpracování a myšlenka za fotografií a dále její marketingové a strategické využití ve firemní komunikaci.

4.
Nejlepší editor

Za každými novinami, časopisem či magazínem stojí jeho editor. Vyhlašujeme cenu nejen pro tiskovinu, ale i jejího autora. Podmínkou je, že editor na projektu pracoval větší část roku 2018.

5.
Nejlepší designér

Za každým dokonalým nápadem stojí mozek jeho designéra. Nejen výsledky, ale především autoři si zaslouží patřičné ocenění za svou práci. Porota reflektuje přihlášenou soubornou práci designéra za rok 2018.

Sekce Magazíny

1.
B2C časopis

Publikace určená zákazníkům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace přináší relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují  jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší  hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou  skupinu.

2.
B2B časopis

Jakákoliv publikace, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodní partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.).

3.
B2E časopis

Publikace určená zaměstnancům, která je informuje o dění ve společnosti, podporuje korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

4.
B2C noviny

Noviny určené zákazníkům, které vychází nejméně 2x ročně. Noviny přináší zákazníkům relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují jiný účel zadavatele. Noviny s jasnou komunikační strategií, která přináší hmatatelné výsledky. Noviny s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou skupinu.

5.
B2B noviny

Publikace typu noviny, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodní partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.)

6.
B2E noviny

Noviny určené zaměstnancům, které zaměstnance informují o dění ve společnosti, podporují korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

7.
Jednorázový firemní magazín

Publikace určená zákazníkům, která vychází 1x ročně. Publikace přináší relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují  jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší  hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou skupinu.

Sekce Sociální média

1.
Facebook

Obsahová strategie uskutečněná na Facebooku s jasnou komunikační linkou, zaměřená na podporu značky nebo přímý prodej v libovolné vertikále.

2.
YouTube

Strategická video kampaň uskutečněná na YouTube s jasnou komunikační linkou a obsahovou strategií, zaměřená na podporu značky nebo přímý prodej v libovolné vertikále.

3.
Instagram

Obsahová strategie uskutečněná na Instagramu s jasnou komunikační strategií, zaměřená na podporu značky nebo přímý prodej v libovolné vertikále.

4.
Social media kampaň

Obsahová strategie uskutečněná na minimálně dvou sociálních médiích využívající jejich synergii, s jasnou komunikační strategií, zaměřená na podporu značky nebo přímý prodej v libovolné vertikále.

Sekce Webové stránky

1.
Korporátní webové stránky

Webové stránky (společnosti, produktu, tématu), které přinášejí cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

2.
Microsite

Microsite, tedy dočasná stránka konkrétního projektu či produktu, která přináší cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

3.
Blog

Firemní, tematický či produktový blog, který přináší cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

4.
Online magazín

Firemní, tematický či produktový online magazín, který přináší cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

Hlavní ocenění soutěže

1.
Content marketingová strategie

Content marketingová strategie, či chcete-li multichannel komunikace je královskou disciplínou, která si v prvním ročníku nenašla své soutěžící. Trh ale postoupil a v současné chvíli, především v minulém roce jsme byli často dotazováni, kam takové práce hlásit. Připravili jsme kategorie content marketing strategii. Pro přihlášení prosím vyplňte formulář a připojte co nejlépe výsledky své práce. Systém práce, který jste při realizaci uplatnili. Patří sem i tvorba „content hub“ pro klienta. Při přihlašování soutěžní práce prosím dbejte na fakt, že porotci třeba váš projekt neznají a rádi by plně pochopili váš úspěch a docenili vaše výsledky. Nezapomeňte tedy všechny informace zpracovat do vaší přihlášky. Tato kategorie je pro rok 2017 a projekty realizované v tomto roce. Pokud jste plánovali ve 4Q roku 2016 a realizovali projekty v roce 2017, těžiště aktivní exekuce bylo zde, je přihlášení v pořádku.

2.
Grand prix – Fénix content marketing 2017

Tak jako Velká cena Formule 1, je i Grand Prix Fénixu cenou pro celkového vítěze, který vzejde ze všech kategorií tak, jako Fénix vzešel z popela.

Sekce Magazíny

1.
B2C časopis

Publikace určená zákazníkům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace přináší relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují  jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší  hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou  skupinu.

2.
B2B časopis

Jakákoliv publikace, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodí partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.).

3.
B2E časopis

Publikace určené zaměstnancům, která zaměstnance informuje o dění ve společnosti, podporuje korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

4.
B2C novin

Noviny určené zákazníkům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace přináší zákazníkům relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou skupinu.

5.
B2B noviny

Publikace typu noviny, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodí partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.)

6.
B2E noviny

Noviny určené zaměstnancům, která zaměstnance informuje o dění ve společnosti, podporuje korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

7.
Jednorázový firemní magazín

Publikace určená zákazníkům, která vychází 1x ročně. Publikace přináší relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují  jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší  hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou skupinu.

Sekce Sociální média

Prosíme vyplňte období správy profilu, které má být hodnoceno, do přihlášky. V rámci soutěže bude hodnocen obsah, míra engagementu, adekvátní obsah a tonalita v korelaci s celou komunikací společnosti/subjektu, jehož profil je přihlášen. Hodnocena je i rychlost a kvalita komunikace s komunitou.

1.
Facebook

Obsahová strategie uskutečněná na Facebooku s jasnou komunikační linkou, zaměřená na podporu značky nebo přímý prodej v libovolné vertikále.

2.
YouTube

Strategická video kampaň uskutečněná na YouTube s jasnou komunikační linkou a obsahovou strategií, zaměřená na podporu značky nebo přímý prodej v libovolné vertikále.

3.
Instagram

Obsahová strategie uskutečněná na Instagramu s jasnou komunikační strategií, zaměřená na podporu značky nebo přímý prodej v libovolné vertikále.

4.
Social media kampaň

Obsahová strategie uskutečněná na minimálně dvou sociálních médiích využívající jejich synergii, s jasnou komunikační strategií, zaměřená na podporu značky nebo přímý prodej v libovolné vertikále.

Sekce Webové stránky

1.
Korporátní webové stránky

Webové stránky (společnosti, produktu, tématu), které přinášejí cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

2.
Microsite

Microsite, tedy dočasná stránka konkrétního projektu či produktu, která přináší cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

3.
Blog

Firemní, tematický či produktový blog, který přináší cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

4.
Online magazín

Firemní, tematický či produktový online magazín, který přináší cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

Simple the Best

1.
Nejlepší video a jeho použití

Firemní, tematické či produktové video nebo série videí. Přihlašovatel musí být autorem i realizátorem videa. Hodnotí se obsah, zpracování a myšlenka videa a dále jeho marketingové a strategické využití ve firemní komunikaci.

2.
Nejlepší fotografie a její použití

Firemní, tematická či produktová fotografie nebo série fotografií. Přihlašovatel musí být autorem i realizátorem fotografie. Hodnotí se obsah, zpracování a myšlenka za fotografií a dále její marketingové a strategické využití ve firemní komunikaci.

3.
Nejlepší ilustrace a její použití

Firemní, tematická či produktová ilustrace nebo série ilustrací. Přihlašovatel musí být autorem i realizátorem ilustrace. Hodnotí se obsah, zpracování a myšlenka za ilustrací a dále její marketingové a strategické využití ve firemní komunikaci.

4.
Nejlepší editor

Za každými novinami, časopisem či magazínem stojí jeho editor. Poprvé v roce 2017 vyhlašujeme cenu nejen pro tisk, ale i jeho autora. Podmínkou je, že editor na projektu pracoval větší část roku 2017.

5.
Nejlepší designér

Za každým dokonalým nápadem stojí mozek jeho designéra. Nejen výsledky, ale především autoři si zaslouží patřičné ocenění za svou práci. Porota reflektuje přihlášenou soubornou práci designéra za rok 2017.

CONTENT MARKETING STRATEGIE

1.
CONTENT MARKETING STRATEGIE

Content marketingová strategie, či chcete-li multichannel komunikace je královskou disciplínou, která si v prvním ročníku nenašla své soutěžící. Trh ale postoupil a v současné chvíli, především v minulém roce jsme byli často dotazováni, kam takové práce hlásit. Připravili jsme kategorie content marketing strategii. Pro přihlášení prosím vyplňte formulář a připojte co nejlépe výsledky své práce. Systém práce, který jste při realizaci uplatnili. Patří sem i tvorba „content hub“ pro klienta. Při přihlašování soutěžní práce prosím dbejte na fakt, že porotci třeba váš projekt neznají a rádi by plně pochopili váš úspěch a docenili vaše výsledky. Nezapomeňte tedy všechny informace zpracovat do vaší přihlášky. Tato kategorie je pro rok 2016 a projekty realizované v tomto roce. Pokud jste plánovali ve 4Q roku 2015 a realizovali projekty v roce 2016, těžiště aktivní exekuce bylo zde, je přihlášení v pořádku.

V případě potřeby konzultace vaší přihlášky nás neváhejte kontaktovat na emailu: borovanska@freyacz.cz

OFFLINE

1.
B2B časopisy

Do soutěže se může hlásit jakákoliv publikace, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodí partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.).

2.
B2B noviny

Do soutěže se může hlásit publikace typu noviny, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodí partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.)

3.
B2C časopisy

Publikace určená zákazníkům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace přináší relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují  jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší  hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou  skupinu.

4.
B2C noviny

Noviny určené zákazníkům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace přináší zákazníkům relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou skupinu.

5.
B2E časopisy

Publikace určené zaměstnancům, která zaměstnance informuje o dění ve společnosti, podporuje korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

6.
B2E noviny

Noviny určené zaměstnancům, která zaměstnance informuje o dění ve společnosti, podporuje korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

7.
Časopisy státní správy, veřejného a neziskového sektoru

Publikace státních úřadů, neziskových organizací apod., které vysvětlují cíle a svoji činnost a podporují pochopení aktivit v očích veřejnosti.

8.
Noviny státní správy, veřejného a neziskového sektoru

Noviny státních úřadů, neziskových organizací apod., které vysvětlují cíle a svoji činnost a podporují pochopení aktivit v očích veřejnosti.

9.
Jednorázová média

Publikace, která informuje o společnosti, jejích službách a produktech apod. Jde o profily společnosti, katalogy, publikace k výročí společností, ke speciálním událostem atd.

Hodnotíme v podkategoriích:

1. Jednorázová tištěná publikace

2. Firemní kalendář

3. Katalog

4. Výroční zpráva

(každá podkategorie je hodnocena zvlášť)

ONLINE

1.
Webové stránky

Webové stránky (společnosti, produktu, tématu), které přinášejí cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.
Webové stránky bude odborná porota hodnotit v podkategoriích, do kterých je možno hlásit:

1. Korporátní webové stránky

2. Microsite

3. Online magazín

4. Blog

(každá podkategorie je hodnocena zvlášť)

2.
Mobilní řešení

Aplikace pro mobilní telefony nebo tablety, které podporují vztah ke značce. Informují o službách nebo produktech. Mobilní řešení, které je využité v souvislosti s kampaní, komunikací klienta a prokazatelně je možné doložit, že bylo součástí obsahové koncepce.

3.
Newsletter

Elektronický zpravodaj, který je pravidelně zasílán na cílovou skupinu.

 

4.
Sociální profil a kampaň

Sociální profil a kampaň

V této kategorii bude odborná porota hodnotit v 5 podkategoriích:

1. Facebook profil

2. Instagram

3. Twitter

4. Snapchat

5. Youtube.com

(každá kategorie je hodnocena zvlášť)

Profil – platné pro všechny, jeho správa a obsah v daném období – prosíme vyplňte období, které má být hodnoceno do přihlášky. V rámci soutěže bude hodnocen obsah, míra engagementu, adekvátní obsah a tonalita v korelaci s celou komunikací společnosti/subjektu, jehož profil je přihlášen. Bude zde zhodnocena i rychlost a kvalita komunikace s komunitou.

1.
B2B časopisy

Do soutěže se může hlásit jakákoliv publikace, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodí partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.).

2.
B2B noviny

Do soutěže se může hlásit publikace typu noviny, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodí partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.)

3.
B2C časopisy

Publikace určená zákazníkům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace přináší relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou skupinu.

4.
B2C noviny

Noviny určené zákazníkům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace přináší zákazníkům relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou skupinu.

5.
B2E časopisy

Publikace určené zaměstnancům, která zaměstnance informuje o dění ve společnosti, podporuje korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

6.
B2E noviny

Noviny určené zaměstnancům, která zaměstnance informuje o dění ve společnosti, podporuje korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

7.
Časopisy státní správy, veřejného a neziskového sektoru

Publikace státních úřadů, neziskových organizací apod., které vysvětlují cíle a svoji činnost a podporují pochopení aktivit v očích veřejnosti.

8.
Noviny státní správy, veřejného a neziskového sektoru

Noviny státních úřadů, neziskových organizací apod., které vysvětlují cíle a svoji činnost a podporují pochopení aktivit v očích veřejnosti.

9.
Jednorázová média

Publikace, která informuje o společnosti, jejích službách a produktech apod. Jde o profily společnosti, katalogy, publikace k výročí společností, ke speciálním událostem atd.

Hodnotíme v podkategoriích:

1. Jednorázová tištěná publikace
2. Video
3. Infografika
4. Katalog

10.
Firemní prezentace

V druhém ročníku bude možné hlásit také firemní prezentace, které hrají podstatnou roli a často nahrazují obsahově stručnější webové stránky nebo jsou silně zaměřeny na vizuální stránku zpracování. Firemní prezentace budeme nahrávat na SlideShare a vítězem této kategorie se stane nejnavštěvovanější a nejčtenější prezentace.
Pro vstup do této kategorie bude nutno vyplnit klasickou přihlášku a zapojit se do soutěže.

11.
Grafické zpracování výroční zprávy

V této kategorii se zaměříme na grafické zpracování výroční zprávy, publikace o hospodářských výsledcích společnosti. Kromě informací o hospodaření obsahuje obvykle i informace o společnosti, popis jejích služeb a produktů. Protože výroční zpráva není složena jen z hospodářských výsledků, je kladen důraz na grafiku, zpracování publikace apod.

 

12.
Mobilní řešení

Aplikace pro mobilní telefony nebo tablety, které podporují vztah ke značce. Informují o službách nebo produktech.

Mobilní řešení, které je využité v souvislosti s kampaní, komunikací klienta a prokazatelně je možné doložit, že bylo součástí obsahové koncepce.

13.
Webové stránky

Webové stránky (společnosti, produktu, tématu), které přinášejí cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

Webové stránky bude odborná porota hodnotit v podkategoriích, do kterých je možno hlásit:

1. E-shop

2. Korporátní webové stránky

3. Microsite

4. Online magazín (web)

 

 

14.
Newsletter

Elektronický zpravodaj, který je pravidelně zasílán na cílovou skupinu.

15.
Sociální profil a kampaň

V této kategorii bude odborná porota hodnotit v třech podkategoriích:

1. Facebook profil

2. Instagram

3. Twitter 

Profil – platné pro všechny, jeho správa a obsah v daném období – prosíme vyplňte období, které má být hodnoceno do přihlášky. V rámci soutěže bude hodnocen obsah, míra engagementu, adekvátní obsah a tonalita v korelaci s celou komunikací společnosti/subjektu, jehož profil je přihlášen. Bude zde zhodnocena i rychlost a kvalita komunikace s komunitou.

1.
B2B časopisy

Do soutěže se může hlásit jakákoliv publikace, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodí partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.).

2.
B2B noviny

Do soutěže se může hlásit publikace typu noviny, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodí partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.)

3.
B2C časopisy

Publikace určená zákazníkům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace přináší relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou skupinu.

4.
B2C noviny

Noviny určené zákazníkům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace přináší zákazníkům relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou skupinu.

5.
B2E časopisy

Publikace určené zaměstnancům, která zaměstnance informuje o dění ve společnosti, podporuje korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

6.
B2E noviny

Noviny určené zaměstnancům, která zaměstnance informuje o dění ve společnosti, podporuje korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

7.
Časopisy státní správy, veřejného a neziskového sektoru

Publikace státních úřadů, neziskových organizací apod., které vysvětlují cíle a svoji činnost a podporují pochopení aktivit v očích veřejnosti.

8.
Noviny státní správy, veřejného a neziskového sektoru

Noviny státních úřadů, neziskových organizací apod., které vysvětlují cíle a svoji činnost a podporují pochopení aktivit v očích veřejnosti.

9.
Jednorázová média

Publikace, která informuje o společnosti, jejích službách a produktech apod. Jde o profily společnosti, katalogy, publikace k výročí společností, ke speciálním událostem atd.

Hodnotíme v podkategoriích:

1. Jednorázová tištěná publikace
2. Video
3. Infografika
4. Katalog

10.
Firemní prezentace

V druhém ročníku bude možné hlásit také firemní prezentace, které hrají podstatnou roli a často nahrazují obsahově stručnější webové stránky nebo jsou silně zaměřeny na vizuální stránku zpracování. Firemní prezentace budeme nahrávat na SlideShare a vítězem této kategorie se stane nejnavštěvovanější a nejčtenější prezentace.
Pro vstup do této kategorie bude nutno vyplnit klasickou přihlášku a zapojit se do soutěže.

11.
Grafické zpracování výroční zprávy

V této kategorii se zaměříme na grafické zpracování výroční zprávy, publikace o hospodářských výsledcích společnosti. Kromě informací o hospodaření obsahuje obvykle i informace o společnosti, popis jejích služeb a produktů. Protože výroční zpráva není složena jen z hospodářských výsledků, je kladen důraz na grafiku, zpracování publikace apod.

 

12.
Mobilní řešení

Aplikace pro mobilní telefony nebo tablety, které podporují vztah ke značce. Informují o službách nebo produktech.

Mobilní řešení, které je využité v souvislosti s kampaní, komunikací klienta a prokazatelně je možné doložit, že bylo součástí obsahové koncepce.

13.
Webové stránky

Webové stránky (společnosti, produktu, tématu), které přinášejí cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

Webové stránky bude odborná porota hodnotit v podkategoriích, do kterých je možno hlásit:

1. E-shop

2. Korporátní webové stránky

3. Microsite

4. Online magazín (web)

 

 

14.
Newsletter

Elektronický zpravodaj, který je pravidelně zasílán na cílovou skupinu.

15.
Sociální profil a kampaň

V této kategorii bude odborná porota hodnotit v třech podkategoriích:

1. Facebook profil

2. Instagram

3. Twitter 

Profil – platné pro všechny, jeho správa a obsah v daném období – prosíme vyplňte období, které má být hodnoceno do přihlášky. V rámci soutěže bude hodnocen obsah, míra engagementu, adekvátní obsah a tonalita v korelaci s celou komunikací společnosti/subjektu, jehož profil je přihlášen. Bude zde zhodnocena i rychlost a kvalita komunikace s komunitou.

1.
B2B časopisy

Do soutěže se může hlásit jakákoliv publikace, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodí partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.).

2.
B2B noviny

Do soutěže se může hlásit publikace typu noviny, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodí partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.)

3.
B2C časopisy

Publikace určená zákazníkům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace přináší relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou skupinu.

4.
B2C noviny

Noviny určené zákazníkům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace přináší zákazníkům relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou skupinu.

5.
B2E časopisy

Publikace určené zaměstnancům, která zaměstnance informuje o dění ve společnosti, podporuje korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

6.
Časopisy státní správy, veřejného a neziskového sektoru

Publikace státních úřadů, neziskových organizací apod., které vysvětlují cíle a svoji činnost a podporují pochopení aktivit v očích veřejnosti.

7.
Noviny státní správy, veřejného a neziskového sektoru

Noviny státních úřadů, neziskových organizací apod., které vysvětlují cíle a svoji činnost a podporují pochopení aktivit v očích veřejnosti.

8.
Jednorázová média

Publikace, která informuje o společnosti, jejích službách a produktech apod. Jde o profily společnosti, katalogy, publikace k výročí společností, ke speciálním událostem atd.

9.
B2E noviny

Noviny určené zaměstnancům, která zaměstnance informuje o dění ve společnosti, podporuje korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

10.
Výroční zpráva

Publikace o hospodářských výsledcích společnosti. Kromě informací o hospodaření obsahuje obvykle i informace o společnosti, popis jejích služeb a produktů. Protože výroční zpráva není složena jen z hospodářských výsledků, je kladen důraz na grafiku, zpracování publikace apod.

11.
Mobilní aplikace

Aplikace pro mobilní telefony nebo tablety, které podporují vztah ke značce. Informují o službách nebo produktech.

12.
Webové stránky

Webové stránky (společnosti, produktu, tématu), které přinášejí cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

13.
Newsletter

Elektronický zpravodaj, který je pravidelně zasílán na cílovou skupinu.

14.
360° Content marketing strategie

Integrované řešení, které zahrnuje více komunikačních kanálů. Je vytvořeno např. pro uvedení nového produktu nebo nové služby na trhu, nebo zvýšení a zviditelnění značky, zvýšení prodeje apod.

15.
Sociální profil a kampaň

Kampaň vedená na FB apod. Účelem kampaně je podpora značky, produktu nebo služby, uvededení nového produktu nebo služeb atd.