Kategorie

Hlavní ocenění soutěže

Content marketingová strategie, či chcete-li multichannel komunikace je královskou disciplínou a také hlavní kategorií soutěže Fénix content marketing. Pro přihlášení, prosím, vyplňte formulář a připojte co nejlépe výsledky své práce. Výstižně také popište systém, který jste při realizaci uplatnili. Prosím, dbejte na fakt, že porotci třeba váš projekt neznají a rádi by plně pochopili váš úspěch a docenili vaše výsledky. Tato kategorie je pro rok 2018 a projekty realizované v tomto roce. Pokud jste plánovali ve 4Q roku 2017 a realizovali projekty v roce 2018, těžiště aktivní exekuce bylo zde, je přihlášení v pořádku.

V letošním ročníku jsme přidali pro soutěžící kategorii s názvem Distribuce firemního obsahu. Tato kategorie je určená pro soutěžící, kteří zvolili buď tradiční komunikační kanály se skvělou performance, nebo naopak netradiční formu distribuce. Chceme v letošním ročníku ukázat na stupni vítězů této kategorie vítěze, kteří vědí, že je potřeba investovat nejen do tvorby kvalitního firemního obsahu, ale i do jeho distribuce. Na to odkazuje i motto 6. ročníku soutěže.

Sekce Magazíny

Publikace určená zákazníkům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace přináší relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují  jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší  hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou  skupinu.

Jakákoliv publikace, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodní partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.).

Publikace určená zaměstnancům, která je informuje o dění ve společnosti, podporuje korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

Noviny určené zákazníkům, které vychází nejméně 2x ročně. Noviny přináší zákazníkům relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují jiný účel zadavatele. Noviny s jasnou komunikační strategií, která přináší hmatatelné výsledky. Noviny s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou skupinu.

Publikace typu noviny, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodní partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.)

Noviny určené zaměstnancům, které zaměstnance informují o dění ve společnosti, podporují korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

Publikace určená zákazníkům, která vychází 1x ročně. Publikace přináší relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují  jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší  hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou skupinu.

Sekce Sociální média

Obsahová strategie uskutečněná na Facebooku s jasnou komunikační linkou, zaměřená na podporu značky nebo přímý prodej v libovolné vertikále.

Strategická video kampaň uskutečněná na YouTube s jasnou komunikační linkou a obsahovou strategií, zaměřená na podporu značky nebo přímý prodej v libovolné vertikále.

Obsahová strategie uskutečněná na Instagramu s jasnou komunikační strategií, zaměřená na podporu značky nebo přímý prodej v libovolné vertikále.

Obsahová strategie uskutečněná na minimálně dvou sociálních médiích využívající jejich synergii, s jasnou komunikační strategií, zaměřená na podporu značky nebo přímý prodej v libovolné vertikále.

Sekce Webové stránky

Webové stránky (společnosti, produktu, tématu), které přinášejí cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

Microsite, tedy dočasná stránka konkrétního projektu či produktu, která přináší cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

Firemní, tematický či produktový blog, který přináší cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

Firemní, tematický či produktový online magazín, který přináší cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

Simple the Best

Firemní, tematické či produktové video nebo série videí. Přihlašovatel musí být autorem i realizátorem videa. Hodnotí se obsah, zpracování a myšlenka videa a dále jeho marketingové a strategické využití ve firemní komunikaci.

Firemní, tematická či produktová fotografie nebo série fotografií. Přihlašovatel musí být autorem i realizátorem fotografie. Hodnotí se obsah, zpracování a myšlenka za fotografií a dále její marketingové a strategické využití ve firemní komunikaci.

Za každými novinami, časopisem či magazínem stojí jeho editor. Vyhlašujeme cenu nejen pro tiskovinu, ale i jejího autora. Podmínkou je, že editor na projektu pracoval větší část roku 2018.

Za každým dokonalým nápadem stojí mozek jeho designéra. Nejen výsledky, ale především autoři si zaslouží patřičné ocenění za svou práci. Porota reflektuje přihlášenou soubornou práci designéra za rok 2018.

Hlavní ocenění soutěže

Content marketingová strategie, či chcete-li multichannel komunikace je královskou disciplínou, která si v prvním ročníku nenašla své soutěžící. Trh ale postoupil a v současné chvíli, především v minulém roce jsme byli často dotazováni, kam takové práce hlásit. Připravili jsme kategorie content marketing strategii. Pro přihlášení prosím vyplňte formulář a připojte co nejlépe výsledky své práce. Systém práce, který jste při realizaci uplatnili. Patří sem i tvorba „content hub“ pro klienta. Při přihlašování soutěžní práce prosím dbejte na fakt, že porotci třeba váš projekt neznají a rádi by plně pochopili váš úspěch a docenili vaše výsledky. Nezapomeňte tedy všechny informace zpracovat do vaší přihlášky. Tato kategorie je pro rok 2017 a projekty realizované v tomto roce. Pokud jste plánovali ve 4Q roku 2016 a realizovali projekty v roce 2017, těžiště aktivní exekuce bylo zde, je přihlášení v pořádku.

Tak jako Velká cena Formule 1, je i Grand Prix Fénixu cenou pro celkového vítěze, který vzejde ze všech kategorií tak, jako Fénix vzešel z popela.

Sekce Magazíny

Publikace určená zákazníkům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace přináší relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují  jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší  hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou  skupinu.

Jakákoliv publikace, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodí partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.).

Publikace určené zaměstnancům, která zaměstnance informuje o dění ve společnosti, podporuje korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

Noviny určené zákazníkům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace přináší zákazníkům relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou skupinu.

Publikace typu noviny, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodí partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.)

Noviny určené zaměstnancům, která zaměstnance informuje o dění ve společnosti, podporuje korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

Publikace určená zákazníkům, která vychází 1x ročně. Publikace přináší relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují  jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší  hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou skupinu.

Sekce Sociální média

Prosíme vyplňte období správy profilu, které má být hodnoceno, do přihlášky. V rámci soutěže bude hodnocen obsah, míra engagementu, adekvátní obsah a tonalita v korelaci s celou komunikací společnosti/subjektu, jehož profil je přihlášen. Hodnocena je i rychlost a kvalita komunikace s komunitou.

Obsahová strategie uskutečněná na Facebooku s jasnou komunikační linkou, zaměřená na podporu značky nebo přímý prodej v libovolné vertikále.

Strategická video kampaň uskutečněná na YouTube s jasnou komunikační linkou a obsahovou strategií, zaměřená na podporu značky nebo přímý prodej v libovolné vertikále.

Obsahová strategie uskutečněná na Instagramu s jasnou komunikační strategií, zaměřená na podporu značky nebo přímý prodej v libovolné vertikále.

Obsahová strategie uskutečněná na minimálně dvou sociálních médiích využívající jejich synergii, s jasnou komunikační strategií, zaměřená na podporu značky nebo přímý prodej v libovolné vertikále.

Sekce Webové stránky

Webové stránky (společnosti, produktu, tématu), které přinášejí cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

Microsite, tedy dočasná stránka konkrétního projektu či produktu, která přináší cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

Firemní, tematický či produktový blog, který přináší cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

Firemní, tematický či produktový online magazín, který přináší cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

Simple the Best

Firemní, tematické či produktové video nebo série videí. Přihlašovatel musí být autorem i realizátorem videa. Hodnotí se obsah, zpracování a myšlenka videa a dále jeho marketingové a strategické využití ve firemní komunikaci.

Firemní, tematická či produktová fotografie nebo série fotografií. Přihlašovatel musí být autorem i realizátorem fotografie. Hodnotí se obsah, zpracování a myšlenka za fotografií a dále její marketingové a strategické využití ve firemní komunikaci.

Firemní, tematická či produktová ilustrace nebo série ilustrací. Přihlašovatel musí být autorem i realizátorem fotografie. Hodnotí se obsah, zpracování a myšlenka za ilustrací a dále její marketingové a strategické využití ve firemní komunikaci.

Za každými novinami, časopisem či magazínem stojí jeho editor. Poprvé v roce 2017 vyhlašujeme cenu nejen pro tisk, ale i jeho autora. Podmínkou je, že editor na projektu pracoval větší část roku 2017.

Za každým dokonalým nápadem stojí mozek jeho designéra. Nejen výsledky, ale především autoři si zaslouží patřičné ocenění za svou práci. Porota reflektuje přihlášenou soubornou práci designéra za rok 2017.

CONTENT MARKETING STRATEGIE

Content marketingová strategie, či chcete-li multichannel komunikace je královskou disciplínou, která si v prvním ročníku nenašla své soutěžící. Trh ale postoupil a v současné chvíli, především v minulém roce jsme byli často dotazováni, kam takové práce hlásit. Připravili jsme kategorie content marketing strategii. Pro přihlášení prosím vyplňte formulář a připojte co nejlépe výsledky své práce. Systém práce, který jste při realizaci uplatnili. Patří sem i tvorba „content hub“ pro klienta. Při přihlašování soutěžní práce prosím dbejte na fakt, že porotci třeba váš projekt neznají a rádi by plně pochopili váš úspěch a docenili vaše výsledky. Nezapomeňte tedy všechny informace zpracovat do vaší přihlášky. Tato kategorie je pro rok 2016 a projekty realizované v tomto roce. Pokud jste plánovali ve 4Q roku 2015 a realizovali projekty v roce 2016, těžiště aktivní exekuce bylo zde, je přihlášení v pořádku.

V případě potřeby konzultace vaší přihlášky nás neváhejte kontaktovat na emailu: borovanska@freyacz.cz

OFFLINE

Do soutěže se může hlásit jakákoliv publikace, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodí partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.).

Do soutěže se může hlásit publikace typu noviny, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodí partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.)

Publikace určená zákazníkům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace přináší relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují  jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší  hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou  skupinu.

Noviny určené zákazníkům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace přináší zákazníkům relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou skupinu.

Publikace určené zaměstnancům, která zaměstnance informuje o dění ve společnosti, podporuje korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

Noviny určené zaměstnancům, která zaměstnance informuje o dění ve společnosti, podporuje korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

Publikace státních úřadů, neziskových organizací apod., které vysvětlují cíle a svoji činnost a podporují pochopení aktivit v očích veřejnosti.

Noviny státních úřadů, neziskových organizací apod., které vysvětlují cíle a svoji činnost a podporují pochopení aktivit v očích veřejnosti.

Publikace, která informuje o společnosti, jejích službách a produktech apod. Jde o profily společnosti, katalogy, publikace k výročí společností, ke speciálním událostem atd.

Hodnotíme v podkategoriích:

1. Jednorázová tištěná publikace

2. Firemní kalendář

3. Katalog

4. Výroční zpráva

(každá podkategorie je hodnocena zvlášť)

ONLINE

Webové stránky (společnosti, produktu, tématu), které přinášejí cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.
Webové stránky bude odborná porota hodnotit v podkategoriích, do kterých je možno hlásit:

1. Korporátní webové stránky

2. Microsite

3. Online magazín

4. Blog

(každá podkategorie je hodnocena zvlášť)

Aplikace pro mobilní telefony nebo tablety, které podporují vztah ke značce. Informují o službách nebo produktech. Mobilní řešení, které je využité v souvislosti s kampaní, komunikací klienta a prokazatelně je možné doložit, že bylo součástí obsahové koncepce.

Elektronický zpravodaj, který je pravidelně zasílán na cílovou skupinu.

 

Sociální profil a kampaň

V této kategorii bude odborná porota hodnotit v 5 podkategoriích:

1. Facebook profil

2. Instagram

3. Twitter

4. Snapchat

5. Youtube.com

(každá kategorie je hodnocena zvlášť)

Profil – platné pro všechny, jeho správa a obsah v daném období – prosíme vyplňte období, které má být hodnoceno do přihlášky. V rámci soutěže bude hodnocen obsah, míra engagementu, adekvátní obsah a tonalita v korelaci s celou komunikací společnosti/subjektu, jehož profil je přihlášen. Bude zde zhodnocena i rychlost a kvalita komunikace s komunitou.

Do soutěže se může hlásit jakákoliv publikace, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodí partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.).

Do soutěže se může hlásit publikace typu noviny, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodí partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.)

Publikace určená zákazníkům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace přináší relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou skupinu.

Noviny určené zákazníkům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace přináší zákazníkům relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou skupinu.

Publikace určené zaměstnancům, která zaměstnance informuje o dění ve společnosti, podporuje korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

Noviny určené zaměstnancům, která zaměstnance informuje o dění ve společnosti, podporuje korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

Publikace státních úřadů, neziskových organizací apod., které vysvětlují cíle a svoji činnost a podporují pochopení aktivit v očích veřejnosti.

Noviny státních úřadů, neziskových organizací apod., které vysvětlují cíle a svoji činnost a podporují pochopení aktivit v očích veřejnosti.

Publikace, která informuje o společnosti, jejích službách a produktech apod. Jde o profily společnosti, katalogy, publikace k výročí společností, ke speciálním událostem atd.

Hodnotíme v podkategoriích:

1. Jednorázová tištěná publikace
2. Video
3. Infografika
4. Katalog

V druhém ročníku bude možné hlásit také firemní prezentace, které hrají podstatnou roli a často nahrazují obsahově stručnější webové stránky nebo jsou silně zaměřeny na vizuální stránku zpracování. Firemní prezentace budeme nahrávat na SlideShare a vítězem této kategorie se stane nejnavštěvovanější a nejčtenější prezentace.
Pro vstup do této kategorie bude nutno vyplnit klasickou přihlášku a zapojit se do soutěže.

V této kategorii se zaměříme na grafické zpracování výroční zprávy, publikace o hospodářských výsledcích společnosti. Kromě informací o hospodaření obsahuje obvykle i informace o společnosti, popis jejích služeb a produktů. Protože výroční zpráva není složena jen z hospodářských výsledků, je kladen důraz na grafiku, zpracování publikace apod.

 

Aplikace pro mobilní telefony nebo tablety, které podporují vztah ke značce. Informují o službách nebo produktech.

Mobilní řešení, které je využité v souvislosti s kampaní, komunikací klienta a prokazatelně je možné doložit, že bylo součástí obsahové koncepce.

Webové stránky (společnosti, produktu, tématu), které přinášejí cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

Webové stránky bude odborná porota hodnotit v podkategoriích, do kterých je možno hlásit:

1. E-shop

2. Korporátní webové stránky

3. Microsite

4. Online magazín (web)

 

 

Elektronický zpravodaj, který je pravidelně zasílán na cílovou skupinu.

V této kategorii bude odborná porota hodnotit v třech podkategoriích:

1. Facebook profil

2. Instagram

3. Twitter 

Profil – platné pro všechny, jeho správa a obsah v daném období – prosíme vyplňte období, které má být hodnoceno do přihlášky. V rámci soutěže bude hodnocen obsah, míra engagementu, adekvátní obsah a tonalita v korelaci s celou komunikací společnosti/subjektu, jehož profil je přihlášen. Bude zde zhodnocena i rychlost a kvalita komunikace s komunitou.

Do soutěže se může hlásit jakákoliv publikace, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodí partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.).

Do soutěže se může hlásit publikace typu noviny, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodí partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.)

Publikace určená zákazníkům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace přináší relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou skupinu.

Noviny určené zákazníkům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace přináší zákazníkům relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou skupinu.

Publikace určené zaměstnancům, která zaměstnance informuje o dění ve společnosti, podporuje korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

Noviny určené zaměstnancům, která zaměstnance informuje o dění ve společnosti, podporuje korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

Publikace státních úřadů, neziskových organizací apod., které vysvětlují cíle a svoji činnost a podporují pochopení aktivit v očích veřejnosti.

Noviny státních úřadů, neziskových organizací apod., které vysvětlují cíle a svoji činnost a podporují pochopení aktivit v očích veřejnosti.

Publikace, která informuje o společnosti, jejích službách a produktech apod. Jde o profily společnosti, katalogy, publikace k výročí společností, ke speciálním událostem atd.

Hodnotíme v podkategoriích:

1. Jednorázová tištěná publikace
2. Video
3. Infografika
4. Katalog

V druhém ročníku bude možné hlásit také firemní prezentace, které hrají podstatnou roli a často nahrazují obsahově stručnější webové stránky nebo jsou silně zaměřeny na vizuální stránku zpracování. Firemní prezentace budeme nahrávat na SlideShare a vítězem této kategorie se stane nejnavštěvovanější a nejčtenější prezentace.
Pro vstup do této kategorie bude nutno vyplnit klasickou přihlášku a zapojit se do soutěže.

V této kategorii se zaměříme na grafické zpracování výroční zprávy, publikace o hospodářských výsledcích společnosti. Kromě informací o hospodaření obsahuje obvykle i informace o společnosti, popis jejích služeb a produktů. Protože výroční zpráva není složena jen z hospodářských výsledků, je kladen důraz na grafiku, zpracování publikace apod.

 

Aplikace pro mobilní telefony nebo tablety, které podporují vztah ke značce. Informují o službách nebo produktech.

Mobilní řešení, které je využité v souvislosti s kampaní, komunikací klienta a prokazatelně je možné doložit, že bylo součástí obsahové koncepce.

Webové stránky (společnosti, produktu, tématu), které přinášejí cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

Webové stránky bude odborná porota hodnotit v podkategoriích, do kterých je možno hlásit:

1. E-shop

2. Korporátní webové stránky

3. Microsite

4. Online magazín (web)

 

 

Elektronický zpravodaj, který je pravidelně zasílán na cílovou skupinu.

V této kategorii bude odborná porota hodnotit v třech podkategoriích:

1. Facebook profil

2. Instagram

3. Twitter 

Profil – platné pro všechny, jeho správa a obsah v daném období – prosíme vyplňte období, které má být hodnoceno do přihlášky. V rámci soutěže bude hodnocen obsah, míra engagementu, adekvátní obsah a tonalita v korelaci s celou komunikací společnosti/subjektu, jehož profil je přihlášen. Bude zde zhodnocena i rychlost a kvalita komunikace s komunitou.

Do soutěže se může hlásit jakákoliv publikace, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodí partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.).

Do soutěže se může hlásit publikace typu noviny, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodí partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.)

Publikace určená zákazníkům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace přináší relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou skupinu.

Noviny určené zákazníkům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace přináší zákazníkům relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou skupinu.

Publikace určené zaměstnancům, která zaměstnance informuje o dění ve společnosti, podporuje korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

Publikace státních úřadů, neziskových organizací apod., které vysvětlují cíle a svoji činnost a podporují pochopení aktivit v očích veřejnosti.

Noviny státních úřadů, neziskových organizací apod., které vysvětlují cíle a svoji činnost a podporují pochopení aktivit v očích veřejnosti.

Publikace, která informuje o společnosti, jejích službách a produktech apod. Jde o profily společnosti, katalogy, publikace k výročí společností, ke speciálním událostem atd.

Noviny určené zaměstnancům, která zaměstnance informuje o dění ve společnosti, podporuje korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

Publikace o hospodářských výsledcích společnosti. Kromě informací o hospodaření obsahuje obvykle i informace o společnosti, popis jejích služeb a produktů. Protože výroční zpráva není složena jen z hospodářských výsledků, je kladen důraz na grafiku, zpracování publikace apod.

Aplikace pro mobilní telefony nebo tablety, které podporují vztah ke značce. Informují o službách nebo produktech.

Webové stránky (společnosti, produktu, tématu), které přinášejí cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

Elektronický zpravodaj, který je pravidelně zasílán na cílovou skupinu.

Integrované řešení, které zahrnuje více komunikačních kanálů. Je vytvořeno např. pro uvedení nového produktu nebo nové služby na trhu, nebo zvýšení a zviditelnění značky, zvýšení prodeje apod.

Kampaň vedená na FB apod. Účelem kampaně je podpora značky, produktu nebo služby, uvededení nového produktu nebo služeb atd.