Kategorie

Hlavní ocenění soutěže

Obsahový marketing je plně spjat nejen s tvorbou skvělého obsahu, který lidé rádi sledují, ale také s jeho distribucí k relevantním lidem. Tato kategorie je určená pro soutěžící, kteří zvolili buď tradiční komunikační kanály se skvělou performance, nebo naopak netradiční formu distribuce.

Chceme totiž i v letošním ročníku ukázat na stupni vítězů této kategorie tvůrce projektů, kteří vědí, že je potřeba investovat nejen do tvorby kvalitního firemního obsahu, ale i do jeho distribuce.

Minulý ročník, kdy byla tato kategorie poprvé vyhlášena, se medailově umístily projekty: Rozhýbaný Mekáč (McDonald’s ČR), distribuce magazínu Českých drah a strategie společnosti MAKRO Cash & Carry.

V 7. ročníku máte poprvé možnost uspět se svým projektem v parametru efektivity. Tato kategorie ukazuje na potřebu prokázat, že oborová disciplína content marketing má význam nejen jako doplněk výkonových disciplín komunikace.
Minulý rok přibyla kategorie Distribuce firemního obsahu, jak jste na tom letos s efektivitou? Nějaký z projektů byl mimořádně úspěšný a chcete klientovi ukázat svým úspěchem, že jste skvělí? Vyplňte do přihlášky své průzkumy efektivity, uveďte pro porotu veškeré parametry, které považujete za doklad největší efektivity vašeho projektu.

Simply the Best

Firemní, tematická či produktová ilustrace nebo série ilustrací. Hodnotí se obsah, zpracování a myšlenka za ilustrací a dále její marketingové a strategické využití ve firemní komunikaci.

Přihlašovatel musí být autorem i realizátorem ilustrace.

Vytvořili jste video, které se stalo virálem? Využili jste formát videa ke komunikaci se zákazníky a vše dopadlo na výbornou? Zpropagovali jste produkt pomocí videí a zafungovalo to tak, že vám zákazníci „urvali ruce“? Řekněte nám o vašem úspěchu!

Hodnotí se obsah, zpracování a myšlenka videa a dále jeho marketingové a strategické využití ve firemní komunikaci.

Přihlašovatel musí být autorem i realizátorem videa.

V minulých letech zabodovala videa: První personalizovaná video kampaň (Marketing festival), Big Mac v retrodokumentu (McDonald’s ČR) nebo Ulevujeme lidem od starostí s placením (Twisto payments).

Firemní, tematická či produktová fotografie nebo série fotografií.  Odborná porota hodnotí obsah, zpracování a myšlenku za fotografií, dále její marketingové a strategické využití v marketingové komunikaci.

Povedlo se vám pomocí fotografie využít marketingovou komunikaci na maximum? Řekněte nám o tom!

Přihlašovatel musí být autorem i realizátorem fotografie.

V minulém ročníku zabodovala fotografie Praha, Art District 7 (Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism).

Za každými novinami, časopisem či magazínem stojí jeho editor. Vyhlašujeme cenu nejen pro tiskovinu, ale i jejího autora. Podmínkou je, že editor na projektu pracoval větší část roku 2020.

Přihlášku je možno vyplnit zde.

Za každým dokonalým nápadem stojí mozek jeho designéra. Nejen výsledky, ale především autoři si zaslouží patřičné ocenění za svou práci. Porota reflektuje přihlášenou soubornou práci designéra za rok 2020.

Přihlášku můžete vyplnit zde.

Sekce Magazíny

Magazín určený zákazníkům, který vychází minimálně 2x ročně. Mělo by se jednat o publikaci, která přináší relevantní informace podporující vztah ke značce, nebo naplňuje jiný účel zadavatele. V čem je právě váš magazín jedinečný? Vyzdvihněte jeho silné stránky v přihlášce do soutěže a nechte ho ocenit odbornou porotou!

Mezi TOP magazíny minulých let patřily například: Vlastní cestou (rodinný pivovar Bernard), Tescoma magazín (Tescoma), ČILICHILI (Vodafone ČR) nebo Volkswagen Magazín (Porsche Česká republika).

Magazín určený obchodním partnerům, který vychází nejméně 2x ročně. Publikace by měla podporovat svým relevantním a zajímavým obsahem vztah ke značce a přinášet obchodní výsledky. Časopis by měl mít danou strategii komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.).

Medailové pozice v minulých letech obsadily magazíny: YOU – Magazín pro vaše uši (Active Radio), Epikure (MAKRO CASH & CARRY), À la card (Sodexo Pass ČR) nebo Marwick (KPMG ČR).

Publikace určená zaměstnancům, která je informuje o dění ve společnosti a podporuje znalosti zaměstnanců, zvyšuje jejich motivovanost a celkovou produktivitu jejich práce. Magazín by měl věrohodně informovat, bavit a stmelovat zaměstnance společnosti. Pochlubte se i vaším magazínem a získejte ocenění v soutěži o nejlepší obsah!

Medialové pozice v minulých letech si zasloužily magazíny: ECHO (KPMG), IKONA (Swiss Life Select Česká Republika), Události na VUT v Brně (Vysoké učení technické v Brně) nebo Železničář (České dráhy).

Noviny určené zákazníkům, které vychází nejméně 2x ročně. Noviny přináší zákazníkům relevantní a aktuální informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují jiný účel zadavatele.

 

 

Publikace typu noviny, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Noviny s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodní partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.)

Noviny určené zaměstnancům, které je informují o dění ve firmě, podporují korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

Mezi TOP noviny se v minulých letech probojovaly Albertoviny (AHOLD Czech Republic), Škoda Mobil (ŠKODA Auto) nebo Profesionál (Miele technika).

Jednorázové médium

Magazín určený zákazníkům, který vychází 1x ročně. Publikace přináší relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují  jiný účel zadavatele. Magazín by měl mít jasnou komunikační strategií, která přináší hmatatelné výsledky.

Výroční zpráva je novou kategorií v rámci jednorázových médií. Pokud výroční zpráva vaší společnosti obsahuje od dopisu generálního ředitele po poslední finanční tabulku a je-li její obsah tak přesvědčivý, že čtenáři budou chtít hltat každé slovo, přihlaste ji!

Vypracování jakékoli výroční zprávy je velice náročné, proto se neváhejte pochlubit, ukažte nám své mistrovské dílo a vyhrajte ocenění!

Minulý ročník si ocenění zasloužila v rámci neziskového sektoru Výroční zpráva APRB 2017 (Agentura pro rozvoj Broumovska).

To, že nám kalendář umožňuje rozeznat, co se stalo nejdříve a co se stalo potom, nám také pomáhá odlišit příčiny od následků a to je jeden ze základních předpokladů rozvoje lidské společnosti.

A ani v dnešní digitalizované době neztrácí tištěný kalendář své kouzlo. Kalendář může být nejen opravdovým uměleckým dílem, ale také může mít také silný příběh. Představte nám svůj kalendář, který nese poselství o vaší firmě, zajímavý příběh nebo se vám prostě jen líbí.

U kalendáře odborná porota hodnotí: výtvarné řešení, originalitu zpracování, efektivitu marketingového sdělení a společenský přínos (např. podpora mladých tvůrců, podpora ohrožených druhů zvířat atd.).

Vítězem v minulých letech byl např. kalendář Jan Kaplický (PRESCO GROUP).

Katalog by měl mít velmi dobře zpracovanou grafiku, promyšlenou konstrukci a přiměřené množství informací. Vytváříte takový? Tak nám jej přihlaste do soutěže a vyhrajte!

Vítězem v minulých letech byl např. Green design for a better future (RESPIRO), USSPA katalog nebo katalog společnosti Tescoma.

Co znamená brožura pro moderní zákazníky? Reklamní publikaci, která v současné době zaujímá významné místo při propagaci všech produktů. Aktivně se používá na výstavách, prezentacích, propagacích, veletrzích. Brožura podává informace o produktu, které jsou vytištěny na vysoce kvalitní a barevný papír s barevnými obrázky, fotografiemi a kresbami.

Máte i vy brožuru, kterou chcete ukázat a pochlubit se jejím obsahem a zpracováním? Přihlaste ji zde.

Minulý rok byla odbornou porotou oceněna Corporate Brochure (Asahi Breweries Europe Group).

Sekce Sociální média

Přesvědčte nás i svoje kolegy, že Facebook není mrtvý. Ukažte, jak jste oživili obsahovou strategii a podpořili buď značku nebo přímý prodej díky tomuto médiu.

Hlásit se můžete zde.

Vítězové minulých let jsou například počiny Ten druhý život: pomoc válečným veteránům (Komunitní centrum pro válečné veterány),  Plast je past (Greenpeace Česká republika) nebo RIA – Nemusíš (HARTMANN – RICO).

Vytvořili jste strategickou video kampaň pro YouTube za účelem zviditelnění nebo podpory své značky nebo značky svého zadavatele? Pokud ano, neváhejte a přihlašte se!

Můžete se ocitnout ve společnosti výherců loňských let – Heureka YouTube kanál (Heureka Shopping), Excelent výzva – Gamers vs. Athletes (Plzeňský Prazdroj) nebo #Dobroodkosti (Český národní registr dárců dřeně).

Naplánovali jste svou kampaň na pravděpodobně nejpopulárnějším médiu současnosti? Podařilo se vám podpořit svou či klientovu značku a chcete se o to podělit?

Předveďte svůj počin ostatním a ještě u toho můžete vyhrát, stejně jako se to v minulosti podařilo například instagramovým projektům: Nejkratší telenovela na světě o zubech (Philips Česká republika), Insta DRI – Piknik se Sally Hansen (Coty Česká republika) či Instagramu Colours of Ostrava.

Pokud se vaše kampaň nevešla pouze na jednu sociální síť, pak patříte právě do této kategorie. Vytvořili jste projekt s přesahem mezi více sociálními médii a ty se (v ideálním případě) navzájem doplňovaly?

Pochlubte se svým inovativním myšlením a zařaďte se po bok projektů Ulevujeme lidem od starostí s placením (Twisto payments), PILOT G-2 – ZJISTI, JAKÁ JSI OSOBNOST (Václav Čížek) nebo Burger na facebookovém základě (McDonald’s ČR).

Sekce Webové stránky

Webové stránky (společnosti, produktu, tématu), které přinášejí cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce. Máte i vy web, kterým byste se rádi pochlubili? Jsou vaše firemní stránky něčím výjimečné? Představte nám je!

Microsite, tedy dočasná stránka konkrétního projektu či produktu, která přináší cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

Microsites se často používají k čistě komerčním účelům. A to k detailnímu popisu produktu, služby či celé společnosti, zvýraznění televizní či rádiové reklamní kampaně, k propagaci interaktivní soutěže; výjimkou není ani bohatý textový doprovod či podpora určitého produktu. Microsite může např. zvýraznit nový produkt od stávající nabídky, naplno demonstrovat jeho přednosti, jelikož v konkurenci ostatních produktů by mohl být v rámci prezentace méně vidět.

Jak jste využili microsite vy? Řekněte nám o tom zde!

Inspirací vám může být microsite Kolik stojí zdraví – společnosti AXA ČR.

Firemní, tematický či produktový blog, který přináší cílové skupině relevantní informace a vytváří pozitivní vztah ke značce. Blog může být čímkoliv (internetový deník, magazín, zápisník myšlenek a názorů, firemní věstník, místo pro oznamování novinek atd.).

Tvoříte vy nebo společnost, ve které pracujete zajímavý blog? V čem konkrétně vyniká mezi ostatními? Jaký má pro vás přínos? Povězte nám o tom zde!

Minulými medailisty byly například blogy: Jídlo a radost (Ambiente), ZVUT.cz (Vysoké učení technické v Brně) nebo Pravdy o atopii (NAOS CZECH REPUBLIC).

Firemní, tematický či produktový online magazín, který přináší cílové skupině relevantní informace a vytváří pozitivní vztah ke značce.

V minulých ročních byly oceněny online magazíny PERLA (Československá obchodní banka) nebo Patálie.cz (AXA Česká republika).

Neziskový sektor

Hledáme inspirativní příklad dobré praxe – neváhejte přihlásit ten váš! Ukažte ostatním, že i s malým rozpočtem se dá vytvořit skvělá kampaň, oslovit cílovou skupinu nebo jinak obstát v konkurenci komerčních subjektů. Přihlásit se může jakákoli nezisková organizace zdarma.

Oborové kategorie

Pracujete v automobilovém průmyslu? Máte krásný magazín, katalog nebo výroční zprávu? Přihlaste se do této oborové kategorie!

Poplatek za best in je 2000 Kč a podmínkou je přihláška v hlavní kategorii (např. Best in Auto/Moto pro B2C magazín).

Zde hlaste ty nejlepší projekty z oboru bankovnictví a financí. Podařilo se vám úspěšně oslovit cílovou skupinu v tomto oboru? Zafungovala vám online média či jste využili offline řešení? Budeme rádi, když nám o tom řeknete a přihlásíte se zde.

Poplatek za best in je 2000 Kč a podmínkou je přihláška v hlavní kategorii (např. Best in bankovní sektor a finance pro online magazín).

Milujete krásu a módu? Vytváříte magazín s tímto zaměřením? Máte Facebook page s fashion obsahem, který oslovuje? Fotíte na Instagram beauty produkty? Chceme o vás slyšet!

Poplatek za best in je 2000 Kč a podmínkou je přihláška v hlavní kategorii (např. Best in krása a móda pro B2C magazín).

Prodáváte nemovitosti a máte k nim designový katalog? Přihlaste nám ho do soutěže o nejlepší katalog & přidejte oborovou kategorii Best in real estate!

Poplatek za best in je 2000 Kč a podmínkou je přihláška v hlavní kategorii (např. Best in real estate pro B2B magazín).

Omnichannel

Hlavní ocenění soutěže

Content marketingová strategie, či chcete-li multichannel komunikace je královskou disciplínou a také hlavní kategorií soutěže Fénix content marketing.

Obsahový marketing pomáhá propojit se se zákazníky. Nejen, že pracuje na budování důvěry a vztahů, ale povzbuzuje také tím, že zákazníkům poskytuje informace, které potřebují, aby se mohli kvalifikovaně rozhodnout o nákupu produktu či služby. Celková content marketingová strategie tak musí být jasná a cílená, aby bylo možné dosáhnout optimálních výsledků (zvýšení prodeje, zvýšení povědomí o značce atp.).

Povedlo se vám vytvořit komplexní content marketingovou strategii, která efektivně zafungovala? Povězte nám o tom zde!

Motivací pro vás mohou být vítězové minulých ročníků: CMS Tchibo, CMS – Kopejte za nás (Strabag) nebo CMS Ambiente.

Obsahový marketing je plně spjat nejen s tvorbou skvělého obsahu, který lidé rádi sledují, ale také s jeho distribucí k relevantním lidem. Tato kategorie je určená pro soutěžící, kteří zvolili buď tradiční komunikační kanály se skvělou performance, nebo naopak netradiční formu distribuce.

Chceme totiž i v letošním ročníku ukázat na stupni vítězů této kategorie tvůrce projektů, kteří vědí, že je potřeba investovat nejen do tvorby kvalitního firemního obsahu, ale i do jeho distribuce.

Minulý ročník, kdy byla tato kategorie poprvé vyhlášena, se medailově umístily projekty: Rozhýbaný Mekáč (McDonald’s ČR), distribuce magazínu Českých drah a strategie společnosti MAKRO Cash & Carry.

V 7. ročníku máte poprvé možnost uspět se svým projektem v parametru efektivity. Tato kategorie ukazuje na potřebu prokázat, že oborová disciplína content marketing má význam nejen jako doplněk výkonových disciplín komunikace.
Minulý rok přibyla kategorie Distribuce firemního obsahu, jak jste na tom letos s efektivitou? Nějaký z projektů byl mimořádně úspěšný a chcete klientovi ukázat svým úspěchem, že jste skvělí? Vyplňte do přihlášky své průzkumy efektivity, uveďte pro porotu veškeré parametry, které považujete za doklad největší efektivity vašeho projektu.

Simply the Best

Firemní, tematická či produktová ilustrace nebo série ilustrací. Hodnotí se obsah, zpracování a myšlenka za ilustrací a dále její marketingové a strategické využití ve firemní komunikaci.

Přihlašovatel musí být autorem i realizátorem ilustrace.

Vytvořili jste video, které se stalo virálem? Využili jste formát videa ke komunikaci se zákazníky a vše dopadlo na výbornou? Zpropagovali jste produkt pomocí videí a zafungovalo to tak, že vám zákazníci „urvali ruce“? Řekněte nám o vašem úspěchu!

Hodnotí se obsah, zpracování a myšlenka videa a dále jeho marketingové a strategické využití ve firemní komunikaci.

Přihlašovatel musí být autorem i realizátorem videa.

V minulých letech zabodovala videa: První personalizovaná video kampaň (Marketing festival), Big Mac v retrodokumentu (McDonald’s ČR) nebo Ulevujeme lidem od starostí s placením (Twisto payments).

Firemní, tematická či produktová fotografie nebo série fotografií.  Odborná porota hodnotí obsah, zpracování a myšlenku za fotografií, dále její marketingové a strategické využití v marketingové komunikaci.

Povedlo se vám pomocí fotografie využít marketingovou komunikaci na maximum? Řekněte nám o tom!

Přihlašovatel musí být autorem i realizátorem fotografie.

V minulém ročníku zabodovala fotografie Praha, Art District 7 (Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism).

Za každými novinami, časopisem či magazínem stojí jeho editor. Vyhlašujeme cenu nejen pro tiskovinu, ale i jejího autora. Podmínkou je, že editor na projektu pracoval větší část roku 2019.

Přihlášku je možno vyplnit zde.

Za každým dokonalým nápadem stojí mozek jeho designéra. Nejen výsledky, ale především autoři si zaslouží patřičné ocenění za svou práci. Porota reflektuje přihlášenou soubornou práci designéra za rok 2019.

Přihlášku můžete vyplnit zde.

Sekce Magazíny

Magazín určený zákazníkům, který vychází minimálně 2x ročně. Mělo by se jednat o publikaci, která přináší relevantní informace podporující vztah ke značce, nebo naplňuje jiný účel zadavatele. V čem je právě váš magazín jedinečný? Vyzdvihněte jeho silné stránky v přihlášce do soutěže a nechte ho ocenit odbornou porotou!

Mezi TOP magazíny minulých let patřily například: Vlastní cestou (rodinný pivovar Bernard), Tescoma magazín (Tescoma), ČILICHILI (Vodafone ČR) nebo Volkswagen Magazín (Porsche Česká republika).

Magazín určený obchodním partnerům, který vychází nejméně 2x ročně. Publikace by měla podporovat svým relevantním a zajímavým obsahem vztah ke značce a přinášet obchodní výsledky. Časopis by měl mít danou strategii komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.).

Medailové pozice v minulých letech obsadily magazíny: YOU – Magazín pro vaše uši (Active Radio), Epikure (MAKRO CASH & CARRY), À la card (Sodexo Pass ČR) nebo Marwick (KPMG ČR).

Publikace určená zaměstnancům, která je informuje o dění ve společnosti a podporuje znalosti zaměstnanců, zvyšuje jejich motivovanost a celkovou produktivitu jejich práce. Magazín by měl věrohodně informovat, bavit a stmelovat zaměstnance společnosti. Pochlubte se i vaším magazínem a získejte ocenění v soutěži o nejlepší obsah!

Medialové pozice v minulých letech si zasloužily magazíny: ECHO (KPMG), IKONA (Swiss Life Select Česká Republika), Události na VUT v Brně (Vysoké učení technické v Brně) nebo Železničář (České dráhy).

Noviny určené zákazníkům, které vychází nejméně 2x ročně. Noviny přináší zákazníkům relevantní a aktuální informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují jiný účel zadavatele.

 

 

Publikace typu noviny, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Noviny s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodní partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.)

Noviny určené zaměstnancům, které je informují o dění ve firmě, podporují korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

Mezi TOP noviny se v minulých letech probojovaly Albertoviny (AHOLD Czech Republic), Škoda Mobil (ŠKODA Auto) nebo Profesionál (Miele technika).

Jednorázové médium

Magazín určený zákazníkům, který vychází 1x ročně. Publikace přináší relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují  jiný účel zadavatele. Magazín by měl mít jasnou komunikační strategií, která přináší hmatatelné výsledky.

Výroční zpráva je novou kategorií v rámci jednorázových médií. Pokud výroční zpráva vaší společnosti obsahuje od dopisu generálního ředitele po poslední finanční tabulku a je-li její obsah tak přesvědčivý, že čtenáři budou chtít hltat každé slovo, přihlaste ji!

Vypracování jakékoli výroční zprávy je velice náročné, proto se neváhejte pochlubit, ukažte nám své mistrovské dílo a vyhrajte ocenění!

Minulý ročník si ocenění zasloužila v rámci neziskového sektoru Výroční zpráva APRB 2017 (Agentura pro rozvoj Broumovska).

To, že nám kalendář umožňuje rozeznat, co se stalo nejdříve a co se stalo potom, nám také pomáhá odlišit příčiny od následků a to je jeden ze základních předpokladů rozvoje lidské společnosti.

A ani v dnešní digitalizované době neztrácí tištěný kalendář své kouzlo. Kalendář může být nejen opravdovým uměleckým dílem, ale také může mít také silný příběh. Představte nám svůj kalendář, který nese poselství o vaší firmě, zajímavý příběh nebo se vám prostě jen líbí.

U kalendáře odborná porota hodnotí: výtvarné řešení, originalitu zpracování, efektivitu marketingového sdělení a společenský přínos (např. podpora mladých tvůrců, podpora ohrožených druhů zvířat atd.).

Vítězem v minulých letech byl např. kalendář Jan Kaplický (PRESCO GROUP).

Katalog by měl mít velmi dobře zpracovanou grafiku, promyšlenou konstrukci a přiměřené množství informací. Vytváříte takový? Tak nám jej přihlaste do soutěže a vyhrajte!

Vítězem v minulých letech byl např. Green design for a better future (RESPIRO), USSPA katalog nebo katalog společnosti Tescoma.

Co znamená brožura pro moderní zákazníky? Reklamní publikaci, která v současné době zaujímá významné místo při propagaci všech produktů. Aktivně se používá na výstavách, prezentacích, propagacích, veletrzích. Brožura podává informace o produktu, které jsou vytištěny na vysoce kvalitní a barevný papír s barevnými obrázky, fotografiemi a kresbami.

Máte i vy brožuru, kterou chcete ukázat a pochlubit se jejím obsahem a zpracováním? Přihlaste ji zde.

Minulý rok byla odbornou porotou oceněna Corporate Brochure (Asahi Breweries Europe Group).

Sekce Sociální média

Přesvědčte nás i svoje kolegy, že Facebook není mrtvý. Ukažte, jak jste oživili obsahovou strategii a podpořili buď značku nebo přímý prodej díky tomuto médiu.

Hlásit se můžete zde.

Vítězové minulých let jsou například počiny Ten druhý život: pomoc válečným veteránům (Komunitní centrum pro válečné veterány),  Plast je past (Greenpeace Česká republika) nebo RIA – Nemusíš (HARTMANN – RICO).

Vytvořili jste strategickou video kampaň pro YouTube za účelem zviditelnění nebo podpory své značky nebo značky svého zadavatele? Pokud ano, neváhejte a přihlašte se!

Můžete se ocitnout ve společnosti výherců loňských let – Heureka YouTube kanál (Heureka Shopping), Excelent výzva – Gamers vs. Athletes (Plzeňský Prazdroj) nebo #Dobroodkosti (Český národní registr dárců dřeně).

Naplánovali jste svou kampaň na pravděpodobně nejpopulárnějším médiu současnosti? Podařilo se vám podpořit svou či klientovu značku a chcete se o to podělit?

Předveďte svůj počin ostatním a ještě u toho můžete vyhrát, stejně jako se to v minulosti podařilo například instagramovým projektům: Nejkratší telenovela na světě o zubech (Philips Česká republika), Insta DRI – Piknik se Sally Hansen (Coty Česká republika) či Instagramu Colours of Ostrava.

Pokud se vaše kampaň nevešla pouze na jednu sociální síť, pak patříte právě do této kategorie. Vytvořili jste projekt s přesahem mezi více sociálními médii a ty se (v ideálním případě) navzájem doplňovaly?

Pochlubte se svým inovativním myšlením a zařaďte se po bok projektů Ulevujeme lidem od starostí s placením (Twisto payments), PILOT G-2 – ZJISTI, JAKÁ JSI OSOBNOST (Václav Čížek) nebo Burger na facebookovém základě (McDonald’s ČR).

Sekce Webové stránky

Webové stránky (společnosti, produktu, tématu), které přinášejí cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce. Máte i vy web, kterým byste se rádi pochlubili? Jsou vaše firemní stránky něčím výjimečné? Představte nám je!

Microsite, tedy dočasná stránka konkrétního projektu či produktu, která přináší cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

Microsites se často používají k čistě komerčním účelům. A to k detailnímu popisu produktu, služby či celé společnosti, zvýraznění televizní či rádiové reklamní kampaně, k propagaci interaktivní soutěže; výjimkou není ani bohatý textový doprovod či podpora určitého produktu. Microsite může např. zvýraznit nový produkt od stávající nabídky, naplno demonstrovat jeho přednosti, jelikož v konkurenci ostatních produktů by mohl být v rámci prezentace méně vidět.

Jak jste využili microsite vy? Řekněte nám o tom zde!

Inspirací vám může být microsite Kolik stojí zdraví – společnosti AXA ČR.

Firemní, tematický či produktový blog, který přináší cílové skupině relevantní informace a vytváří pozitivní vztah ke značce. Blog může být čímkoliv (internetový deník, magazín, zápisník myšlenek a názorů, firemní věstník, místo pro oznamování novinek atd.).

Tvoříte vy nebo společnost, ve které pracujete zajímavý blog? V čem konkrétně vyniká mezi ostatními? Jaký má pro vás přínos? Povězte nám o tom zde!

Minulými medailisty byly například blogy: Jídlo a radost (Ambiente), ZVUT.cz (Vysoké učení technické v Brně) nebo Pravdy o atopii (NAOS CZECH REPUBLIC).

Firemní, tematický či produktový online magazín, který přináší cílové skupině relevantní informace a vytváří pozitivní vztah ke značce.

V minulých ročních byly oceněny online magazíny PERLA (Československá obchodní banka) nebo Patálie.cz (AXA Česká republika).

Neziskový sektor

Hledáme inspirativní příklad dobré praxe – neváhejte přihlásit ten váš! Ukažte ostatním, že i s malým rozpočtem se dá vytvořit skvělá kampaň, oslovit cílovou skupinu nebo jinak obstát v konkurenci komerčních subjektů. Přihlásit se může jakákoli nezisková organizace zdarma.

Oborové kategorie

Pracujete v automobilovém průmyslu? Máte krásný magazín, katalog nebo výroční zprávu? Přihlaste se do této oborové kategorie!

Poplatek za best in je 2000 Kč a podmínkou je přihláška v hlavní kategorii (např. Best in Auto/Moto pro B2C magazín).

Zde hlaste ty nejlepší projekty z oboru bankovnictví a financí. Podařilo se vám úspěšně oslovit cílovou skupinu v tomto oboru? Zafungovala vám online média či jste využili offline řešení? Budeme rádi, když nám o tom řeknete a přihlásíte se zde.

Poplatek za best in je 2000 Kč a podmínkou je přihláška v hlavní kategorii (např. Best in bankovní sektor a finance pro online magazín).

Milujete krásu a módu? Vytváříte magazín s tímto zaměřením? Máte Facebook page s fashion obsahem, který oslovuje? Fotíte na Instagram beauty produkty? Chceme o vás slyšet!

Poplatek za best in je 2000 Kč a podmínkou je přihláška v hlavní kategorii (např. Best in krása a móda pro B2C magazín).

Prodáváte nemovitosti a máte k nim designový katalog? Přihlaste nám ho do soutěže o nejlepší katalog & přidejte oborovou kategorii Best in real estate!

Poplatek za best in je 2000 Kč a podmínkou je přihláška v hlavní kategorii (např. Best in real estate pro B2B magazín).

Hlavní ocenění soutěže

Content marketingová strategie, či chcete-li multichannel komunikace je královskou disciplínou a také hlavní kategorií soutěže Fénix content marketing. Pro přihlášení, prosím, vyplňte formulář a připojte co nejlépe výsledky své práce. Výstižně také popište systém, který jste při realizaci uplatnili. Prosím, dbejte na fakt, že porotci třeba váš projekt neznají a rádi by plně pochopili váš úspěch a docenili vaše výsledky. Tato kategorie je pro rok 2018 a projekty realizované v tomto roce. Pokud jste plánovali ve 4Q roku 2017 a realizovali projekty v roce 2018, těžiště aktivní exekuce bylo zde, je přihlášení v pořádku.

V letošním ročníku jsme přidali pro soutěžící kategorii s názvem Distribuce firemního obsahu. Tato kategorie je určená pro soutěžící, kteří zvolili buď tradiční komunikační kanály se skvělou performance, nebo naopak netradiční formu distribuce. Chceme v letošním ročníku ukázat na stupni vítězů této kategorie vítěze, kteří vědí, že je potřeba investovat nejen do tvorby kvalitního firemního obsahu, ale i do jeho distribuce. Na to odkazuje i motto 6. ročníku soutěže.

Simple the Best

Firemní, tematická či produktová ilustrace nebo série ilustrací. Přihlašovatel musí být autorem i realizátorem ilustrace. Hodnotí se obsah, zpracování a myšlenka za ilustrací a dále její marketingové a strategické využití ve firemní komunikaci.

Firemní, tematické či produktové video nebo série videí. Přihlašovatel musí být autorem i realizátorem videa. Hodnotí se obsah, zpracování a myšlenka videa a dále jeho marketingové a strategické využití ve firemní komunikaci.

Firemní, tematická či produktová fotografie nebo série fotografií. Přihlašovatel musí být autorem i realizátorem fotografie. Hodnotí se obsah, zpracování a myšlenka za fotografií a dále její marketingové a strategické využití ve firemní komunikaci.

Za každými novinami, časopisem či magazínem stojí jeho editor. Vyhlašujeme cenu nejen pro tiskovinu, ale i jejího autora. Podmínkou je, že editor na projektu pracoval větší část roku 2018.

Za každým dokonalým nápadem stojí mozek jeho designéra. Nejen výsledky, ale především autoři si zaslouží patřičné ocenění za svou práci. Porota reflektuje přihlášenou soubornou práci designéra za rok 2018.

Sekce Magazíny

Publikace určená zákazníkům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace přináší relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují  jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší  hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou  skupinu.

Jakákoliv publikace, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodní partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.).

Publikace určená zaměstnancům, která je informuje o dění ve společnosti, podporuje korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

Noviny určené zákazníkům, které vychází nejméně 2x ročně. Noviny přináší zákazníkům relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují jiný účel zadavatele. Noviny s jasnou komunikační strategií, která přináší hmatatelné výsledky. Noviny s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou skupinu.

Publikace typu noviny, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodní partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.)

Noviny určené zaměstnancům, které zaměstnance informují o dění ve společnosti, podporují korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

Publikace určená zákazníkům, která vychází 1x ročně. Publikace přináší relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují  jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší  hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou skupinu.

Sekce Sociální média

Obsahová strategie uskutečněná na Facebooku s jasnou komunikační linkou, zaměřená na podporu značky nebo přímý prodej v libovolné vertikále.

Strategická video kampaň uskutečněná na YouTube s jasnou komunikační linkou a obsahovou strategií, zaměřená na podporu značky nebo přímý prodej v libovolné vertikále.

Obsahová strategie uskutečněná na Instagramu s jasnou komunikační strategií, zaměřená na podporu značky nebo přímý prodej v libovolné vertikále.

Obsahová strategie uskutečněná na minimálně dvou sociálních médiích využívající jejich synergii, s jasnou komunikační strategií, zaměřená na podporu značky nebo přímý prodej v libovolné vertikále.

Sekce Webové stránky

Webové stránky (společnosti, produktu, tématu), které přinášejí cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

Microsite, tedy dočasná stránka konkrétního projektu či produktu, která přináší cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

Firemní, tematický či produktový blog, který přináší cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

Firemní, tematický či produktový online magazín, který přináší cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

Hlavní ocenění soutěže

Content marketingová strategie, či chcete-li multichannel komunikace je královskou disciplínou, která si v prvním ročníku nenašla své soutěžící. Trh ale postoupil a v současné chvíli, především v minulém roce jsme byli často dotazováni, kam takové práce hlásit. Připravili jsme kategorie content marketing strategii. Pro přihlášení prosím vyplňte formulář a připojte co nejlépe výsledky své práce. Systém práce, který jste při realizaci uplatnili. Patří sem i tvorba „content hub“ pro klienta. Při přihlašování soutěžní práce prosím dbejte na fakt, že porotci třeba váš projekt neznají a rádi by plně pochopili váš úspěch a docenili vaše výsledky. Nezapomeňte tedy všechny informace zpracovat do vaší přihlášky. Tato kategorie je pro rok 2017 a projekty realizované v tomto roce. Pokud jste plánovali ve 4Q roku 2016 a realizovali projekty v roce 2017, těžiště aktivní exekuce bylo zde, je přihlášení v pořádku.

Tak jako Velká cena Formule 1, je i Grand Prix Fénixu cenou pro celkového vítěze, který vzejde ze všech kategorií tak, jako Fénix vzešel z popela.

Sekce Magazíny

Publikace určená zákazníkům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace přináší relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují  jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší  hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou  skupinu.

Jakákoliv publikace, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodí partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.).

Publikace určené zaměstnancům, která zaměstnance informuje o dění ve společnosti, podporuje korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

Noviny určené zákazníkům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace přináší zákazníkům relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou skupinu.

Publikace typu noviny, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodí partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.)

Noviny určené zaměstnancům, která zaměstnance informuje o dění ve společnosti, podporuje korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

Publikace určená zákazníkům, která vychází 1x ročně. Publikace přináší relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují  jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší  hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou skupinu.

Sekce Sociální média

Prosíme vyplňte období správy profilu, které má být hodnoceno, do přihlášky. V rámci soutěže bude hodnocen obsah, míra engagementu, adekvátní obsah a tonalita v korelaci s celou komunikací společnosti/subjektu, jehož profil je přihlášen. Hodnocena je i rychlost a kvalita komunikace s komunitou.

Obsahová strategie uskutečněná na Facebooku s jasnou komunikační linkou, zaměřená na podporu značky nebo přímý prodej v libovolné vertikále.

Strategická video kampaň uskutečněná na YouTube s jasnou komunikační linkou a obsahovou strategií, zaměřená na podporu značky nebo přímý prodej v libovolné vertikále.

Obsahová strategie uskutečněná na Instagramu s jasnou komunikační strategií, zaměřená na podporu značky nebo přímý prodej v libovolné vertikále.

Obsahová strategie uskutečněná na minimálně dvou sociálních médiích využívající jejich synergii, s jasnou komunikační strategií, zaměřená na podporu značky nebo přímý prodej v libovolné vertikále.

Sekce Webové stránky

Webové stránky (společnosti, produktu, tématu), které přinášejí cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

Microsite, tedy dočasná stránka konkrétního projektu či produktu, která přináší cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

Firemní, tematický či produktový blog, který přináší cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

Firemní, tematický či produktový online magazín, který přináší cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

Simple the Best

Firemní, tematické či produktové video nebo série videí. Přihlašovatel musí být autorem i realizátorem videa. Hodnotí se obsah, zpracování a myšlenka videa a dále jeho marketingové a strategické využití ve firemní komunikaci.

Firemní, tematická či produktová fotografie nebo série fotografií. Přihlašovatel musí být autorem i realizátorem fotografie. Hodnotí se obsah, zpracování a myšlenka za fotografií a dále její marketingové a strategické využití ve firemní komunikaci.

Firemní, tematická či produktová ilustrace nebo série ilustrací. Přihlašovatel musí být autorem i realizátorem ilustrace. Hodnotí se obsah, zpracování a myšlenka za ilustrací a dále její marketingové a strategické využití ve firemní komunikaci.

Za každými novinami, časopisem či magazínem stojí jeho editor. Poprvé v roce 2017 vyhlašujeme cenu nejen pro tisk, ale i jeho autora. Podmínkou je, že editor na projektu pracoval větší část roku 2017.

Za každým dokonalým nápadem stojí mozek jeho designéra. Nejen výsledky, ale především autoři si zaslouží patřičné ocenění za svou práci. Porota reflektuje přihlášenou soubornou práci designéra za rok 2017.

CONTENT MARKETING STRATEGIE

Content marketingová strategie, či chcete-li multichannel komunikace je královskou disciplínou, která si v prvním ročníku nenašla své soutěžící. Trh ale postoupil a v současné chvíli, především v minulém roce jsme byli často dotazováni, kam takové práce hlásit. Připravili jsme kategorie content marketing strategii. Pro přihlášení prosím vyplňte formulář a připojte co nejlépe výsledky své práce. Systém práce, který jste při realizaci uplatnili. Patří sem i tvorba „content hub“ pro klienta. Při přihlašování soutěžní práce prosím dbejte na fakt, že porotci třeba váš projekt neznají a rádi by plně pochopili váš úspěch a docenili vaše výsledky. Nezapomeňte tedy všechny informace zpracovat do vaší přihlášky. Tato kategorie je pro rok 2016 a projekty realizované v tomto roce. Pokud jste plánovali ve 4Q roku 2015 a realizovali projekty v roce 2016, těžiště aktivní exekuce bylo zde, je přihlášení v pořádku.

V případě potřeby konzultace vaší přihlášky nás neváhejte kontaktovat na emailu: borovanska@freyacz.cz

OFFLINE

Do soutěže se může hlásit jakákoliv publikace, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodí partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.).

Do soutěže se může hlásit publikace typu noviny, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodí partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.)

Publikace určená zákazníkům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace přináší relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují  jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší  hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou  skupinu.

Noviny určené zákazníkům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace přináší zákazníkům relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou skupinu.

Publikace určené zaměstnancům, která zaměstnance informuje o dění ve společnosti, podporuje korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

Noviny určené zaměstnancům, která zaměstnance informuje o dění ve společnosti, podporuje korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

Publikace státních úřadů, neziskových organizací apod., které vysvětlují cíle a svoji činnost a podporují pochopení aktivit v očích veřejnosti.

Noviny státních úřadů, neziskových organizací apod., které vysvětlují cíle a svoji činnost a podporují pochopení aktivit v očích veřejnosti.

Publikace, která informuje o společnosti, jejích službách a produktech apod. Jde o profily společnosti, katalogy, publikace k výročí společností, ke speciálním událostem atd.

Hodnotíme v podkategoriích:

1. Jednorázová tištěná publikace

2. Firemní kalendář

3. Katalog

4. Výroční zpráva

(každá podkategorie je hodnocena zvlášť)

ONLINE

Webové stránky (společnosti, produktu, tématu), které přinášejí cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.
Webové stránky bude odborná porota hodnotit v podkategoriích, do kterých je možno hlásit:

1. Korporátní webové stránky

2. Microsite

3. Online magazín

4. Blog

(každá podkategorie je hodnocena zvlášť)

Aplikace pro mobilní telefony nebo tablety, které podporují vztah ke značce. Informují o službách nebo produktech. Mobilní řešení, které je využité v souvislosti s kampaní, komunikací klienta a prokazatelně je možné doložit, že bylo součástí obsahové koncepce.

Elektronický zpravodaj, který je pravidelně zasílán na cílovou skupinu.

 

Sociální profil a kampaň

V této kategorii bude odborná porota hodnotit v 5 podkategoriích:

1. Facebook profil

2. Instagram

3. Twitter

4. Snapchat

5. Youtube.com

(každá kategorie je hodnocena zvlášť)

Profil – platné pro všechny, jeho správa a obsah v daném období – prosíme vyplňte období, které má být hodnoceno do přihlášky. V rámci soutěže bude hodnocen obsah, míra engagementu, adekvátní obsah a tonalita v korelaci s celou komunikací společnosti/subjektu, jehož profil je přihlášen. Bude zde zhodnocena i rychlost a kvalita komunikace s komunitou.

Do soutěže se může hlásit jakákoliv publikace, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodí partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.).

Do soutěže se může hlásit publikace typu noviny, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodí partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.)

Publikace určená zákazníkům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace přináší relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou skupinu.

Noviny určené zákazníkům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace přináší zákazníkům relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou skupinu.

Publikace určené zaměstnancům, která zaměstnance informuje o dění ve společnosti, podporuje korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

Noviny určené zaměstnancům, která zaměstnance informuje o dění ve společnosti, podporuje korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

Publikace státních úřadů, neziskových organizací apod., které vysvětlují cíle a svoji činnost a podporují pochopení aktivit v očích veřejnosti.

Noviny státních úřadů, neziskových organizací apod., které vysvětlují cíle a svoji činnost a podporují pochopení aktivit v očích veřejnosti.

Publikace, která informuje o společnosti, jejích službách a produktech apod. Jde o profily společnosti, katalogy, publikace k výročí společností, ke speciálním událostem atd.

Hodnotíme v podkategoriích:

1. Jednorázová tištěná publikace
2. Video
3. Infografika
4. Katalog

V druhém ročníku bude možné hlásit také firemní prezentace, které hrají podstatnou roli a často nahrazují obsahově stručnější webové stránky nebo jsou silně zaměřeny na vizuální stránku zpracování. Firemní prezentace budeme nahrávat na SlideShare a vítězem této kategorie se stane nejnavštěvovanější a nejčtenější prezentace.
Pro vstup do této kategorie bude nutno vyplnit klasickou přihlášku a zapojit se do soutěže.

V této kategorii se zaměříme na grafické zpracování výroční zprávy, publikace o hospodářských výsledcích společnosti. Kromě informací o hospodaření obsahuje obvykle i informace o společnosti, popis jejích služeb a produktů. Protože výroční zpráva není složena jen z hospodářských výsledků, je kladen důraz na grafiku, zpracování publikace apod.

 

Aplikace pro mobilní telefony nebo tablety, které podporují vztah ke značce. Informují o službách nebo produktech.

Mobilní řešení, které je využité v souvislosti s kampaní, komunikací klienta a prokazatelně je možné doložit, že bylo součástí obsahové koncepce.

Webové stránky (společnosti, produktu, tématu), které přinášejí cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

Webové stránky bude odborná porota hodnotit v podkategoriích, do kterých je možno hlásit:

1. E-shop

2. Korporátní webové stránky

3. Microsite

4. Online magazín (web)

 

 

Elektronický zpravodaj, který je pravidelně zasílán na cílovou skupinu.

V této kategorii bude odborná porota hodnotit v třech podkategoriích:

1. Facebook profil

2. Instagram

3. Twitter 

Profil – platné pro všechny, jeho správa a obsah v daném období – prosíme vyplňte období, které má být hodnoceno do přihlášky. V rámci soutěže bude hodnocen obsah, míra engagementu, adekvátní obsah a tonalita v korelaci s celou komunikací společnosti/subjektu, jehož profil je přihlášen. Bude zde zhodnocena i rychlost a kvalita komunikace s komunitou.

Do soutěže se může hlásit jakákoliv publikace, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodí partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.).

Do soutěže se může hlásit publikace typu noviny, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodí partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.)

Publikace určená zákazníkům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace přináší relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou skupinu.

Noviny určené zákazníkům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace přináší zákazníkům relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou skupinu.

Publikace určené zaměstnancům, která zaměstnance informuje o dění ve společnosti, podporuje korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

Noviny určené zaměstnancům, která zaměstnance informuje o dění ve společnosti, podporuje korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

Publikace státních úřadů, neziskových organizací apod., které vysvětlují cíle a svoji činnost a podporují pochopení aktivit v očích veřejnosti.

Noviny státních úřadů, neziskových organizací apod., které vysvětlují cíle a svoji činnost a podporují pochopení aktivit v očích veřejnosti.

Publikace, která informuje o společnosti, jejích službách a produktech apod. Jde o profily společnosti, katalogy, publikace k výročí společností, ke speciálním událostem atd.

Hodnotíme v podkategoriích:

1. Jednorázová tištěná publikace
2. Video
3. Infografika
4. Katalog

V druhém ročníku bude možné hlásit také firemní prezentace, které hrají podstatnou roli a často nahrazují obsahově stručnější webové stránky nebo jsou silně zaměřeny na vizuální stránku zpracování. Firemní prezentace budeme nahrávat na SlideShare a vítězem této kategorie se stane nejnavštěvovanější a nejčtenější prezentace.
Pro vstup do této kategorie bude nutno vyplnit klasickou přihlášku a zapojit se do soutěže.

V této kategorii se zaměříme na grafické zpracování výroční zprávy, publikace o hospodářských výsledcích společnosti. Kromě informací o hospodaření obsahuje obvykle i informace o společnosti, popis jejích služeb a produktů. Protože výroční zpráva není složena jen z hospodářských výsledků, je kladen důraz na grafiku, zpracování publikace apod.

 

Aplikace pro mobilní telefony nebo tablety, které podporují vztah ke značce. Informují o službách nebo produktech.

Mobilní řešení, které je využité v souvislosti s kampaní, komunikací klienta a prokazatelně je možné doložit, že bylo součástí obsahové koncepce.

Webové stránky (společnosti, produktu, tématu), které přinášejí cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

Webové stránky bude odborná porota hodnotit v podkategoriích, do kterých je možno hlásit:

1. E-shop

2. Korporátní webové stránky

3. Microsite

4. Online magazín (web)

 

 

Elektronický zpravodaj, který je pravidelně zasílán na cílovou skupinu.

V této kategorii bude odborná porota hodnotit v třech podkategoriích:

1. Facebook profil

2. Instagram

3. Twitter 

Profil – platné pro všechny, jeho správa a obsah v daném období – prosíme vyplňte období, které má být hodnoceno do přihlášky. V rámci soutěže bude hodnocen obsah, míra engagementu, adekvátní obsah a tonalita v korelaci s celou komunikací společnosti/subjektu, jehož profil je přihlášen. Bude zde zhodnocena i rychlost a kvalita komunikace s komunitou.

Do soutěže se může hlásit jakákoliv publikace, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodí partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.).

Do soutěže se může hlásit publikace typu noviny, určená obchodním partnerům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace s relevantním a zajímavým obsahem pro obchodí partnery, podporující vztah ke značce a přinášející hmatatelné výsledky. Publikace s danou strategií komunikace, která nabízí obchodním partnerům řešení a užitečné informace s ohledem na oblast podnikání (průmysl, IT technologie, cestovní ruch, finančnictví apod.)

Publikace určená zákazníkům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace přináší relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou skupinu.

Noviny určené zákazníkům, která vychází nejméně 2x ročně. Publikace přináší zákazníkům relevantní informace, které podporují vztah ke značce, nebo naplňují jiný účel zadavatele. Publikace s jasnou komunikační strategií, která přináší hmatatelné výsledky. Publikace s odpovídajícím obsahem pro danou cílovou skupinu.

Publikace určené zaměstnancům, která zaměstnance informuje o dění ve společnosti, podporuje korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

Publikace státních úřadů, neziskových organizací apod., které vysvětlují cíle a svoji činnost a podporují pochopení aktivit v očích veřejnosti.

Noviny státních úřadů, neziskových organizací apod., které vysvětlují cíle a svoji činnost a podporují pochopení aktivit v očích veřejnosti.

Publikace, která informuje o společnosti, jejích službách a produktech apod. Jde o profily společnosti, katalogy, publikace k výročí společností, ke speciálním událostem atd.

Noviny určené zaměstnancům, která zaměstnance informuje o dění ve společnosti, podporuje korporátní kulturu a vztah ke společnosti.

Publikace o hospodářských výsledcích společnosti. Kromě informací o hospodaření obsahuje obvykle i informace o společnosti, popis jejích služeb a produktů. Protože výroční zpráva není složena jen z hospodářských výsledků, je kladen důraz na grafiku, zpracování publikace apod.

Aplikace pro mobilní telefony nebo tablety, které podporují vztah ke značce. Informují o službách nebo produktech.

Webové stránky (společnosti, produktu, tématu), které přinášejí cílové skupině relevantní informace a vytvářejí pozitivní vztah ke značce.

Elektronický zpravodaj, který je pravidelně zasílán na cílovou skupinu.

Integrované řešení, které zahrnuje více komunikačních kanálů. Je vytvořeno např. pro uvedení nového produktu nebo nové služby na trhu, nebo zvýšení a zviditelnění značky, zvýšení prodeje apod.

Kampaň vedená na FB apod. Účelem kampaně je podpora značky, produktu nebo služby, uvededení nového produktu nebo služeb atd.