Přihláška

Do soutěže můžete hlásit práce, jejichž realizace proběhla v roce 2019. Pokud se jedná o projekt, který probíhal na přelomu dvou let, je nutné, aby těžiště jeho realizace bylo v roce 2019.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRODLOUŽENA DO 10. ČERVNA 2020!

Možnosti přihlášení:

Cena přihlášky obsahuje 2 vstupenky na Slavnostní předávání cen.
V případě problémů s přihláškou, prosíme, kontaktujte Michaelu Krebsovou.

Fakturační údaje

Kontaktní osoba

Informace o projektu