Přihláška

Do soutěže můžete hlásit práce, jejichž realizace proběhla v roce 2020. Pokud se jedná o projekt, který probíhal na přelomu dvou let, je nutné, aby těžiště jeho realizace bylo v roce 2020.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE DO KONCE DUBNA 2021.

Možnosti přihlášení:

Cena přihlášky obsahuje 2 vstupenky na Slavnostní předávání cen.
V případě dotazů a potřeby nezbytné konzultace k přihlášce, prosím, kontaktujte Kateřinu Borovanskou. 

Fakturační údaje

Kontaktní osoba

Informace o projektu