Přihláška

Uzávěrka všech přihlášek do soutěže je 15. března 2019. Do soutěže můžete hlásit práce, jejichž realizace proběhla v roce 2018. Pokud se jedná o projekt, který probíhal na přelomu dvou let, je nutné, aby těžiště jeho realizace bylo v roce 2018.

Fakturační údaje

Kontaktní osoba

Informace o projektu