Přihláška

Uzávěrka všech přihlášek do soutěže je 28. února 2020. Do soutěže můžete hlásit práce, jejichž realizace proběhla v roce 2019. Pokud se jedná o projekt, který probíhal na přelomu dvou let, je nutné, aby těžiště jeho realizace bylo v roce 2019.

Fakturační údaje

Kontaktní osoba

Informace o projektu